Ivan Kraus: Orchestr

Rubrika: Literatura – Fejetony

             
Někdo pískal do sluchátka melodii Osudové symfonie. Ukázalo se, že je to Nývlt. Zajímalo mne, čím se teď zabývá.
"Jsem manažerem symfonického orchestru," řekl a zabroukal několik taktů Italského Capriccia.
"Nevěděl jsem, že rozumíš hudbě."
"Nejen že jí rozumím, ale mám pro ni hlavně cit," pravil a zahvízdl - dal kousek Larga.
Zeptal jsem se, v čem spočívá jeho nová činnost.
"Sotva jsem nastoupil, zjistil jsem, že v orchestru něco nehraje."
Proto okamžitě prostudoval bilance a finanční podklady a zjistil, že orchestr má naprosto nevyužitý potenciál.
"Co to znamená?"
"Vykazuje zisk, ale zdaleka ne takový, jaký odpovídá jeho kapacitě a možnostem na současném hudebním trhu."
Řekl jsem, že když jde o umělecké těleso, je už úspěch, když orchestr může existovat. Nývlt nesouhlasil. Nemám ponětí o mezinárodní konkurenci, která se zejména v období globalizace projevuje nemilosrdně. Podle odborné studie hudebních ekonomů zanikne během příštích deseti let přes šedesát procent symfonických orchestrů, protože hudební trh bude nasycen.
"Znamená to, že i českému orchestru hrozí takové nebezpečí?" zeptal jsem se.
"Od chvíle kdy jsem se stal manažerem, je jeho budoucnost zajištěna," uklidnil mne Nývlt.
Prý naplánoval řadu opatření, která zvýší efektivitu tohoto hudebního tělesa. Vysvětlil mi svůj plán. Orchestr bude rozdělen na dvě sexteta, tři kvinteta, čtyři kvarteta, pět trií, dvě dua a osm sólistů. Hudebníci tak budou schopni vystupovat v menších skupinách na více koncertech současně. Zároveň se tím sníží cestovní náklady, protože muzikanti pojedou osobními vozy nebo mikrobusem. K tomu účelu budou vystaveny nové smlouvy.
Každý člen orchestru včetně dirigenta musí mít řidičský průkaz. Reorganizací se rozšíří nabídka o svatby, slavnosti, karnevaly, smuteční obřady a pohřby. Tím se zvýší obrat.
"Ale to už pak nebude symfonický orchestr," namítl jsem.
Nývlt pravil, že reaguji stejně jako většina naivních intelektuálů, kteří nemají ponětí o poptávce a nabídce. Nebo jako hudební teoretici, kteří v životě neslyšeli o elasticitě ekonomických postupů.
"Orchestr bude schopen vystoupit i vcelku. Ale jen v případě, že bude nabídnuta velmi dobrá cena." 
Hned však dodal, že cena kompletního orchestru půjde nahoru. Spočítal totiž, že osm velkých svateb vydělá víc než jeden Janáček. A patnáct pohřbů je podstatně výhodnější než jeden Mahler nebo Dvořák. Byl jsem tak překvapen jeho ekonomickými plány, že jsem se s ním zapomněl rozloučit.
Nedávno se znovu ozval. Tentokrát nepískal do telefonu žádnou melodii.
Ukázalo se, že už není manažerem.
"Jak je to možné?" podivil jsem se.
"Muzikanti hlasovali proti mně. Nedá se jim věřit," syčel do telefonu.
Připomněl jsem mu staré rčení: "Co Čech - to muzikant."
Okamžitě ho hlasitě opravil: "Co Čech - to dirigent".

                       
Ivan Kraus
Muž pod vlastním dohledem
Vydalo nakladatelství Academia
rok 2002
  

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Ing. arch. Miloslav Heřmánek
http://hermanek.info/reference/  http://hermanek.info/
http://navolnenoze.cz/prezentace/miloslav-hermanek/

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 04. 2009.