Josef Fousek: Souboj generací / Místo v čítance / Jed v krvi – xenofobie

Rubrika: Publicistika – Fouskův svět

SOUBOJ GENERACÍ

Je škoda, že už zřídka slyšíme dechovou kapelu na vesnici i ve městě. Můj kamarád, inženýr, změřil decibelometrem její hlučnost v sále skinové hospody U veřejný žízně a zjistil, že o několik decibelů přetrumfnula metálprodukci diskžokeje Boba Pupíčka. Ten dostával anonymy:
„Nehraj Bobe dýzu, pustíme ti mízu!“ Na hlučnost své historické dechovky si stará generace nestěžovala. Byla to hudba jejího mládí. Jó, tenkrát! To byly doby!
Klucí hráli Vem’ košilku mezi zuby, dělej na mě bububu... mládežníci a svazáci do sebe vrhali panáky rumu s grijotkou, říkalo se tomu „Šavle-meče“, holky pily Modrou raketu, po půlnoci se vyrazilo pár zubů, přerazily dva nosy, roztrhaly tesilové šaty.
Lidé z okolí si nestěžovali. Dívali se na seriál Dáma za pultem. Ale teď je jiná situace! Zestárli jsme a místo hudby slyšíme jen buben a elektrické kytary.
„Ti mladí! To je pakáž! Určitě berou drogy! Měli by to zakázat! A nastává střet generací! A „slušný“ občan zapomíná, jak mu maminka dávala obklady na hlavu a kýbl k posteli, když ho kamarádi přinesli z prvomájových oslav. A koloběh se nedá zastavit. - V radosti a v zipáčích – při rachotu diska-otřásá se kulturák – kostelík i víska. Americká muzika – americké džíny- malá česká dušička – a plátěnky? Z Číny! – 

MÍSTO V ČÍTANCE

Dostat se do čítanek! Sen mnohých tvůrců jakéhokoli zaměření! „Ty budeš jednou v čítankách!“ Je to jakési předčasné zakonzervování pro pomníky a mauzolea. Dítka sedí ve škole, myslí na hamburgry, na počítačové hry, na výlet s dědečkem, na jízdu na kole, a učitelka nutí deklamovat žáky verše nějakého vousatého pána, který zemřel před dvě stě dvaceti léty. Ó jaký to byl ušlechtilý člověk!
A nikdo neví, ani paní „úča“, že ten básník býval flamendr, výtržník a proutník. K těmto prohřeškům jsme shovívaví. Vždyť si hříšným životem ničili svá těla a jejich výtvory těší sta miliony lidiček. Mně vadí více, když vidím pomníky maršálů, führerů, generalissimů, diktátorů a jiných ctitelů strachu a popravčích kár.
Ti by měli mít svá místa na krchovech a před hradbou, aby nerušili klid těch, které zahubili v touze po slávě a moci. Jestli bych chtěl být v čítankách? Ne! Ona ta přítomnost v učebnicích je podmíněna nejen dílem, ale i epitafem. A já si říkám: „Až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si vezmu urnu!“
Mně bude docela stačit, když jednou vnoučata budou číst: „Josef Fousek, člověk z ulice, se kupodivu přes svůj nevyrovnaný život dožil devadesáti devíti let, a odešel – nikdo neví kam!“ A jaká čítanka nás čeká TAM? To nikdo neví! 
JED V KRVI - XENOFOBIE

Netřídím lidi jako neživé věci do regálu duševní knihovny. Chtěl bych věřit, že „Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí“. Nevadí mi, že jsem nazýván Don Quijotem. Jak vůbec rozpoznat, kdo je zlý a kdo je špatný? Nic není nestálejšího než HOMO SAPIENS. Chameleón je proti nám charakter a hyena domácí hafánek. Nenávist ke všemu cizímu, co se objeví v okolí.
Vzpomínám na Melbourne, Toronto, Chicago. Mumraj oděvů, módy, jazyků a temperamentů. V barech jsem seděl vedle bílých, žlutých, snědých, pili jsme stejnou whisky a poslouchali stejné blues. „Lidé, kteří jsou slušní, se dorozumí všude na světě a nemusí umět ani slovo!“
Proč se tvoří ten jed v krvi, který bortí mosty vzájemnosti? Je v každém z nás. Nejde věřit všem, kteří se usmívají a hladí naši sebelásku. Po všeobjímající naivní lásce k lidstvu netoužím. Je nepravdivé a falešné populistické rčení: „Mám rád všechny lidi!“ Já ne!
Ale to neznamená, že jim přeji zkázu a zmar. Mám rád jen ty, kteří druhým neubližují a neničí jejich životy. Nemám rád ty, kteří místo života velebí Smrt! Už dávno vím, že moudrých je jako šafránu. Proč? Nedávno jsem si chtěl přisednout v jedné hospůdce ke stolu pro osm hostů. Jeden z mužů, už sedících, mě zastavil: „Hele, sedněte si jinám, tady je to jen pro místní!“


Ukázka z knihy  
FOUSKOVY FEJETONY,
kterou vydalo v roce 2006 nakladatelství
Jindřich Kraus - PRAGOLINE

Foto © z webových stránek Josefa Fouska

Foto © z webových stránek Josefa Fouska

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 11. 2008.