Martina Roe: Sedm strategií (2)

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

             
Sedm strategií jak se vyrovnat  (2)

1. Nechte si dostatečný čas pro vypořádání se s vaší nemocí.
2. Nejste sami - využijte co nejlépe pomoc podpůrných skupin
3. Udělejte si čas na sebe
4. Zvládněte to tak, abyste se cítili lépe
5. Soustřeďte se na současnost, nepřebývejte v minulosti anebo se nestrachujte o budoucnost
6. Pokuste se zbavit stresu
7. Vy jste tvůrcem svého vlastního štěstí

Nemoc nebo invalidita se u nás může projevit v několika formách. Některé nemoci mají lidé od narození, jiné se vyvinou v průběhu života. Mohou nás překvapit najednou nebo se vyvíjejí několik let, aniž bychom o tom věděli. Lidé jsou všeobecně geneticky předurčeni k nemocím, avšak nemoci mohou být také vyvolány následkem znečištění životního prostředí nebo životního stylu. Vyrovnání se s jakoukoliv nemocí není jednoduché a může trvat hodně dlouho, zvláště když nemoc překvapí najednou.
Představte si, že jste šťastni, daří se vám v životě dobře a jste velmi hrdi na to, co jste dokázali. Máte skvělou rodinu a kruh přátel, až jednoho dne se vám stane něco nešťastného. Onemocníte nebo máte nehodu a už nemůžete užívat života tak, jak jste mohli před nehodou nebo onemocněním. Najednou se celý váš svět zhroutí. Nyní se vyvine plno možných problémů, nebudete již schopni finančně podporovat svoji rodinu, možná ztratíte práci. Jednoduše všechny vaše sny se boří. Toto bude nejtvrdší období a samozřejmě, že se na vás nahrne řada depresivních myšlenek. Avšak s několika změnami budete schopni ještě žít naplno. Následující strategie by vás měly nasměrovat na správnou cestu. 


 
2. Nejste sami - využijte co nejlépe pomoc podpůrných skupin

Občas svezu paní z našeho sousedství se mnou na nákup. Stejně jako já má zdravotní problémy, některé z nich velmi podobné mým. Velice ráda si s ní povídám. Můžeme si navzájem postěžovat na své problémy a poučit se, jak se s nimi vypořádat, jak je léčit i jaké léky nebo byliny zaberou, či které alternativní terapie pomáhají. Sdílíme podobný osud a já vím, že máme podobné zájmy a ona se nebude nudit.
Je pro nás velmi lehké, vcítit se do kůže té druhé. Ale též vím, že ostatní, včetně mé rodiny, nebudou rozumět všemu, čím procházím. Naučila jsem se proto, nebavit se o své nemoci s každým.
 
Může být velmi složité nemluvit o vašich problémech s druhými, protože byste se o ně rádi podělili s přáteli, ale nechcete je jimi obtěžovat a nudit. Je proto lepší myslet na veselejší a záživnější věci. Když se vám zrovna nechce mluvit, poslouchejte, co ostatní říkají - lidé rádi vyprávějí, zvláště o sobě, a budou nadšeni, když jim budete naslouchat. Nakonec, když budete říkat lidem, jak složitý je váš život, oni vám pouze odpoví, jak ten jejich je ještě složitější. Málokdy se vám podaří najít někoho, kdo vám bude rozumět a kdo vás rád vyslechne. Kromě těchto několika výjimek bude pro vás důležité najít si kamarády, kteří budou mít podobné problémy a rádi se o ně s vámi podělí. Jedna moje přítelkyně zdravotní potíže, ale nikdy před tím se mi o nich nezmínila. Jakmile jsem se jí svěřila se svou nemocí, doslova mě zavalila maily o jejích zdravotních strastech i jak se s nimi vypořádávala. Její předchozí zprávy, které se sestávaly pouze z několika málo řádek, se najednou proměnily v dlouhé stránky. Věděla, že já tomu všemu porozumím a že mě to nebude obtěžovat a nudit.
 
Nejdříve jsem si myslela, že na tomto světě neexistuje nikdo, kdo by musel trpět stejným způsobem. Když jsem později poznala svoji sousedku, která měla podobné problémy jako já, uvědomila jsem si, že se svojí nemocí nejsem sama.  Přišla jsem na to, že i jiní se museli vypořádat s podobnými těžkostmi. Někdy to zvládali všechno lépe, někdy zase hůře. Ale důležité je, že se mohli vzájemně podporovat. Bude proto pro vás jen výhodné zapojit se do podpůrných skupin, budete si po ruce a navzájem se můžete poučit o své síle. Znám lidi, kteří si na takové skupiny stěžují a nevidí v nich žádný smysl. Argumentují, že na konci dne se opět vrátí do svých domovů, neschopni splatit všechny své účty a vypořádat se se vším sami. Podpůrné skupiny nevyřeší samozřejmě všechny vaše problémy, ale mohou vám pomoci vypořádat se s některými nepříjemnými stránkami života.
 
Obraz Světlo naděje © Zdeněk HajnýJe důležité vážit si veškeré pomoci odborníků, kteří organizují tyto podpůrné skupiny a doporučí je vám. Buďto si můžete takových skupin nevšímat, nebo jich využít k vašemu dobru. Volba je na vás. I mně byly nabídnuty skupiny, o kterých jsem si myslela, že pro mne nebyly vhodné, a proto jsem je nekontaktovala. Také členové rodiny nemusí vždy souhlasit s vaším zapojením do činnosti těchto skupin. Budou si možná myslet, že se soustředíte příliš na vaši nemoc a že by se vaše nemoc mohla naopak zhoršit, protože budete analyzovat, čím trpíte. Není třeba vyhledávat souhlas vašich příbuzných.
Místo toho rozhodněte sami za sebe, co bude pro vás nejlepší. Stejně jako se vším jiným v životě, vyberte střední cestu. Využijte podpory kamarádů, kteří mají stejné problémy jako vy, ale jen abyste obohatili svůj život. Nestěžujte si na svoje neštěstí. Obklopte se lidmi, se kterými se cítíte skvěle, vyvarujte se těch, kteří vás odvedou od vašeho cíle.
Pokuste se být sami sebou, nenaslouchejte špatné kritice ostatních a nesrovnávejte se s věhlasnými osobnostmi, které vypadají "dokonale". Dělají na nás tento skvělý dojem pouze na stránkách časopisů, ale mají plno svých vlastních opravdových problémů.
 
Také by vám prospělo zapojit se do skupiny lidí, kteří mají stejné koníčky jako vy, kde byste s nimi mohli sdílet stejnou radost při diskusi o zajímavých otázkách. Mohla by to být zájmová skupina zabývající se tvůrčí činností jako malováním, pletením a tak podobně. Některé dny se můžete cítit lépe, zatímco jindy nebudete schopni vrátit se zpátky k práci na plný nebo poloviční úvazek, ale stále máte možnost zapojit se do dobrovolných příležitostných organizací. Jednu neděli v měsíci pomáhám
se svými syny v místním parku. Můžete si pomyslet, co z toho budeme mít, jestliže nedostaneme peníze. Setkáváme se ale se zajímavou společností, se kterou se můžeme dobře zasmát a naučit se i různým dovednostem. Například jsme stavěli v parku plot proti králíkům, abychom ochránili velmi vzácnou kolekci šeříkových křovin. Tato zručnost nám později pomohla při opravě plotu naší zahrady.
A navíc vám to dodává pocit uspokojení z dosažení cíle.
 
Snaha o udržení a chránění životního prostředí pro příští generace vám také může přispět k možnosti objevování zákonitostí života na naší planetě.. Můžete se zapojit do ekologického klubu anebo přispívat svými nápady k udržení zeleného prostředí ve vaší oblasti. Učte se od dětí, ony přinášejí ze školy ohromné nápady, jak žít ekologicky. Například moji synové mě naučili sbírat plechovky, sklo nebo plastové lahve na ulici a třídit je k recyklaci. Od té doby, kamkoliv jdu, nosím stále s sebou plastovou tašku pro případ, že bych spatřila jakoukoliv recyklovatelnou věc, a věřte mi, moje taška je často plná. Při našich cestách do přírody také pravidelně sbíráme odpadky. I místní zastupitelé v naší oblasti organizují procházky do přírody, jejichž zdravotní i sociální prospěch je ohromný. Navíc se tam setkáváme s větším okruhem lidí. Jednou jsem navštívíla naše místní přírodovědné muzeum, které organizovalo v parku akci ke sledování ptáků.
Nejprve jsme absolvovali lekci o ptácích, které bychom pravděpodobně měli potkávat na zvolené procházce, a já byla překvapena, kolik různých druhů ptáků najde domov v tak malém parku. A neuvěřitelné bylo, že při našem návratu domů z oné procházky nám naše sousedka sdělila, že viděla v naší zahradě krahujce - dravého ptáka, kterého obvykle nelze ve městech spatřit. Jindy zase naši zahradu navštívila křepelka. Velice rádi sledujeme ptáky v zahradě a krmíme je zbytky, které by normálně skončily v popelnici, jako jsou tuky ze slaniny, kůže z kuřat či ohryzky z jablek.
Naše nadšení se projeví, když sledujeme úplně nového ptáka, který přiletí pro krmení. Vím, že nejsme jediní, kteří s radostí pozorují ptáky. Sledovala je i starší dáma, o kterou jsem se starala a na její žádost plnila i krmítko pro ptáky. Je nejen pěkné pozorovat ptáky, ale i naslouchat jejich písním, které můžete snadno slyšet brzy ráno, dříve než nastane rušný provoz. Cítím skutečně velké uvolnění, jestliže sleduji ptáky v zahradě, kde lze spatřit i veverky, jejichž skoky z větve na větev jsou ohromující. I když žijete v bytě, můžete přivábit ptáky, jestliže jim nasypete krmení na okenní římsu a tak se radovat z jejich společnosti. A pt
áci potřebují naši pomoc obzvláště v zimě a na jaře, kdy je pro ně mnohem obtížnější hledat potravu.
 
*   Nejste sami, druzí mají podobné problémy, můžete s nimi spojit své síly
*   Využijte podpory druhých v situaci podobné vaší, abyste vzájemně obohatili své životy
*   Jděte střední cestou, je v pořádku, když si krátkodobě stěžujete na svou situaci,       
    dlouhodobě se však soustřeďte na pozitivní postoj
 * Spojte se se skupinou lidí, kteří mají stejné koníčky jako vy 

Pokračování...
Další díly najdete zde

Obraz Světlo naděje © Zdeněk Hajný, www.cestykesvetlu.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 02. 2009.