Eliška Peroutková: O jednom stoletém divadle (ohlas)

Rubrika: Publicistika – Komentáře

Ohlas na článek  Miroslava Sígla O jednom stoletém divadle 

Dobrý den Miroslave Sígle,
děkuju za článek v Pozitivních novinách a jak jsme si slíbili, reaguji,nevím jestli americkou rychlostí, nejsem nějak zdravotně v pohodě, ale reaguji.
Píšu zcela na rovinu, jak vše bylo. Dovoluji si dodat, že zdravici v Olešnici jsem přednesla před nabitým sálem.

„Boleslav, Boleslav, překrásné město,
neplač holka, nenaříkej, moje nevěsto,
……
pošlu já ti psaníčko nejedno v roce,
aby ty jsi uvěřila mé věrné lásce.“


Dovolte prosím, abych Vám při příležitosti významného 100. výročí napsala pár slov, protože toto divadlo skutečně leží v mém srdci hluboko uložené.
Známe se už příliš dlouho na to, abychom se vzájemně nemuseli přesvědčovat o tom, že divadlo je naše vášeň, pro kterou - i když ji tisíckrát zatracujeme a říkáme „nikdy už“ - jsme schopni vrátit se, třeba po kolenou.

Když jsem poprvé přijela do tohoto divadla, nikoliv jako divačka, ale jako vystavující výtvarnice, byla jsem uvedena do ředitelny, kde na mě čekal redaktor, kterému jsem poskytovala rozhovor pro Boleslavský deník. Byl to pro mě okamžik naprosto posvátný.
Mluvila jsem s redaktorem, sedě na židli, která se posléze se mnou notně zakymácela, neboť přes mne se přehnala vichřice a překrásným tembrem křičela, co jí plíce stačily: „Tady už nikdy nebudu“. Za ní, potem zbrocený ředitel s naprosto zoufalým výrazem, v ruce text, poskakoval za vichřicí, kde už nezbývalo příliš k nabrání dechu, tak jen slabounce dodával: „Taková herečka, taková herečka, to není možný“ - ředitel František Skřípek - a dodnes tato prkna obdařující herečka, hodná tohoto jména i rodu, paní Ivana Nováčková.
Tak takto jsem se tedy seznámila s divadlem a jeho nitrem. Bude tady asi veselo, pomyslela jsem si a taky, že bylo a je tak, jak to dokáže jen a jen divadlo. O veselosti a kymácení židlí jsem se měla možnost přesvědčit jako scénografka a kostýmní výtvarnice.

Mnoho bolestí, mnoho zklamání, mnoho emocí, mnoho vášní, mnoho nedorozumění, mnoho zášti, až takto, ano, ale na druhé misce vah mnoho veliké lásky, mnoho snahy, mnoho citu, mnoho usilovné poctivé práce, laskavosti a dobroty udělat co nejvíce pro to štěstí, kterým je premiéra, pro Tebe, diváku divadel, který k nám bytostně patříš, bez Tebe divadla není.
Když divák dává při potlesku své ruce na sebe, když dlaň o dlaň se dotýká, to je vlastně sevření rukou, jako je dáváme k motlitbě, směřujíce vzhůru a tato myšlenka postavila katedrály.
Divadlo je chrámem, je posvátné, a před každým vstoupením na jeviště, na prkna světa, smekněme, vstupujeme na posvátnou půdu, a vzdejme hold divadlu a samotnému zázraku, kterým je život.
Podle slov z malé knížky Alberta Schweitzera naučme se „úctě k životu“. Divadlo je nám nejlepší školou.

A divadlo v Mladé Boleslavi tuto úlohu zcela naplno plní. A má stále plný dům a to je pro divadlo to největší štěstí. Postaveno bylo pro ochotníky. Takovéto nádherné divadlo pro ochotníky je dokladem kulturnosti našeho národa.
Doba obrozenecká přinesla nejvíce českému divadelnictví, postavily se nejen budovy, ale z této doby vyšla řada stěžejních českých textů a svoji obrozeneckou úlohu divadlo plní dál. Příklad je největší učitel a vůdce, odraz života, nastavené zrcadlo, směrník, ale i úsměv Pierotů a Klaunů, tím vším je divadlo.

Pro ochotníky a s ochotníky si začal Pepa Kettner pohrávat s myšlenkou založit důstojné divadlo pro Středočeský kraj. Jsem svědkem mnoha nadšených debat na zahradách chalup v nedalekém Českém ráji o této jeho velké touze. Nestačilo mu být jen hercem, svůj život zasvětil divadlu zcela i v jiných oborech.
Naplnil obrovský džbán své touhy, především velkou láskou k divadlu, houževnatostí a pílí s odevzdávající pečlivou podporou paní Geni Kettnerové. Od ochotníků k důstojnému váženému divadlu, divadlu, kterému může říkat své. Samozřejmě s podporou a přátelstvím a nemalou zásluhou Františka Skřípka.
Při bouřích mnohých by nemělo být nikdy zapomenuto, kolik tito dva udělali pro to, aby vytvořili podmínky pro Vás, pro nás, kteří v divadle máte a máme tu čest pracovat, že není vždy všecko samozřejmostí, že vše začíná od velké touhy. A pak přišla práce a zase jen práce, a ta mámivá touha po divadelních prknech, která jsou světa odrazem, zrcadlem, když dojde k jejímu naplnění, to přichází zázrak, zázrak odměny za vynaloženou snahu.
A ten zázrak přišel a je po letech úspěšného působení. Po kouzelných večerech premiér i běžných představení. Po nezapomenutelných okamžicích, které přináší divadlo a ti, kdož v něm pracují, vědí své.

Je však třeba zásadně neopomenout lidi, na které vidět není a bez jejichž velmi usilovné přepoctivé práce by divadlo nefungovalo. Jsou to lidé, jejichž duše není o nic méně odevzdanější divadlu, než poslání třeba herecké. Jsou to lidé za kulisami, kteří nejen pro zdar premiéry, ale pro každé představení jsou schopni odevzdat mnoho práce navíc, protože i pro ně je to kus jejich osobní cti, kumštu a lásky k divadlu. No zkrátka v divadle jsou blázni, a blázny, jak skvěle a moudře napsal František Kožík, živí Bůh.

Je třeba poděkovat takovým nadšencům, jakou jsou garderobiérky, inspicienti, rekvizitáři, nápovědky, vlásenkářky, technikáři, uvaděčky, všem až po vrátnici. A další, třeba obchodní oddělení. Bez vás to možné není, děkujeme vám.
Nechci nikoho jmenovitě opomenout, zásluha všech je příslovečná, snad si dovolím jen jedno jméno, poděkovat za obor své práce v divadle takovým lidem, jako je paní Anna Říhová. Poděkování patří nejen jí a takovýmto lidem, ale osudu za to, že vůbec jsou.
Asi víte, že jsem postižena dvěma slavícími stovkami, oboje vedou k ochotníkům a přes ochotníky. Můj manžel obnovil v Českém ráji spolek Jirásek, který měl 21. 11. 2009 sto let, jako vaše divadlo v Mladé Boleslavi. Pomyslnou šňůrou osudovosti obé pojí spisovatel Alois Jirásek.
Divadlo v Olešnici zahajovalo před sto lety své působení titulem Jiráskovy Lucerny a spolek ochotníků v něm nedaleko vás, z osobní vůle autora, dostali jméno Jirásek. Zmiňuji to proto, že vlastně i ochotníci stáli u vašeho znovuobnovení, není za co se stydět, naopak to je velká čest dojít k tak významným výsledkům, jakými se MDMB může chlubit.
Eliška Peroutková (foto: Jitka Stošická)
V životě lidském je také její neoddělitelná součást a tou je smrt, konec naprostý, přeměna, ale je v ní naděje, je v ní začátek. Prostřednictví smrti mě přivedlo k práci na Dudáku Švandovi, smrt je silné pouto, kéž vydrží. Za tuto práci děkuji, byla mi oporou.
Dnes večer hrajete titul „Dědeček automobil“ - vyslovuji vám všem „Zlomte vaz“. Přeji vám, tak jako dokázal svojí neúnavnou vůlí, pílí, nevysychající studnou nevzdávajících se nových tvůrčích nápadů, lásky k divadelnictví, znovuobnovit a dovést tam, kam dovezl Pepa Kettner, střídaje se u volantu s Františkem Skřípkem.
Přátelé, jeďte dál. Jeďte za horizont nejen hor krkonošských, které nás vítají, když se blížíme k městu, a skláněje se nás objímají k údolí, kde je Mladá Boleslav. Jeďte dál za horizont svých tužeb a očekávání.
Bilancujete, ale zároveň obnovujete. Stojíte před velkolepým projektem nového divadla, ať ten boleslavský automobil vás doveze k nové etapě, k tvůrčí radosti, k slze i úsměvu, k vděčnosti diváka, do věčnosti historie. Přátelé jeďte, jeďte k výšinám.

Eliška Peroutková 

 
ŽIVOT VEČEREM OTVÍRANÝ

Eliška Peroutková


Portále věčnosti, věčná noci
a věčný dne večerem otvíraný
jsem šašek Tvého života
bráně portálu navždycky odevzdaný

Kašpárek, úklona, nazdárek, rolnička zacinká
půjdeme večerem tam, kde se nespí
co nás to popadlo, hrajeme divadlo
marioneto, kašpárku, dřevěná loutko na niti

já jsem Tvůj nazdárek, herec Tvůj hlas
i Tvému smíchu dávám svůj jas
reflektor, to slunce co svítí na tahu
tam na to kvítí hadrových obrazů

Kašpárku, Ty jenom kveteš v divadle, co je ta veteš
co nás to popadlo, hrajeme divadlo
v té vůni prachu vznáší se dech našich hlasů
křičíme vděčný i nevděčný diváku,
dychtivý příběhů věčnosti krátkého času

Obcuješ s věčností, v mých rukou spolu jsme živí
na polích bitev pro děvku svobodu, kde tolik se střílí
od portálu k portálu hledíce do sálu hledáme lásku
malovanou na krásném obrázku malířem rozdávanou

Kašpárek, herec, to není zaměstnání,
to s každým večerem je lásky darování
užaslý diváku, no, Vy paní tam, v té třetí řadě,
zda-li jste dala penízky do kasy,
Jo? Tak teď je má direktor pohromadě

On jen tak je nedává, on si je nechává, na co?
No tak jako kdysi, přece pro Vás vytvořit tady svět do kulisy,
a jeho dcérečka to první je hérečka, princezna, kolombína
a Tvoje Kalupinka, ta Tvoje dřevěná teď v proutěném koši spinká

Źivote, ty loďko u břehu, ty stokrát vyprávěný dojemný příběhu
plný hořkých slz a jásavého smíchu plněný nádivkou přesladkého hříchu,
divadlo to Ti dá rozřešení, vyzpívá pokoru lidského odpuštění,
a herec na divadle, na prknech, svět pod rampou světelnou přinese květ

Vždyť já si zpívám
já lásko v srdci Tě mívám
z rána na okenní římse
a než-li do dne vstanu, Tobě já pokořím se
Śminku na tváři i na nose
slova na stříbrném podnose
a oko v oponě, v té tajemné dírce
to Tobě diváku já z lásky pokořím se

a salvy potlesku lidských dlaní,
jak zpěvy ze vzdálených horských plání,
jak šum andělských křídel,
jak trysku vod z hojivých vřídel, Vám já pokořím se

Zahlédl laní jsem na pasece
a křepelek, co polem táhnou tiše k řece
já vrátím se tam, odkud jsem přišel
v ten den, tu noc, co měsíc na nebi v úplněk vyšel

Když vítr lunární věje nám do spaní
ptáci a andělé když křídly mávají,
když v kraje daleké touha mně přimámí,
jsem klaunem života, když brána života ke mně přiklání se

Jsem i zemí suchou, co bez dešťů puká
jsem opuštěná Boží muka
jsem i barborkou, co nevykvetla,
jsem spálený ohněm z pekla

Ohořelý pergament
tam slovo Ámen na kámen
napsaly slzy vod, co nestačí pro bodláčí
a trny v oku Tě tlačí trochu a uvítají další sloku

ptačího zpěvu a andělů na římse okna božích roků
tam je mi do zpěvu, jsem klaun, dárce úsměvu
na rampě nad propastí, hrajeme divadlo,
Ty divotvorná slasti

pak na rumu na Růžku, hej hospodo
dnes jsi mi za služku,
jsem divný host, host života,
láska dnes, zítra Dorota

K láskám svým k zeleni na pahorku,
tam půjdu já, nad hlavou nebes modrou šmolku,
pomněnko modravá, Ty jsi zapomněla,
že v dlani čára života jen zlatá křídla chtěla

donést mně do strání a volat z vrcholů, lásko
dej vodu živou a na vrata napiš bílou křídou,
já mám Tě plný džbán i jahod lesních,
Ty, vílo, cos mi dala je, snad jenom nesním

paprsku poledního světla,
ta růže šípková, kdyby nevykvetla,
kdo sněhu závějím dal by tu něhu
pár kapek krvavých šípků padlých do bílého sněhu

ta růže trnová pne se po vratech do srdce
katedrály, kde zvoníci boží s Marií matkou stáli
na trámech křížů golgot, smutného konce skonu
Ježíše Krista, pána toho domu

Vraťte mně domů, k mámě, k tátovi,
tam doma na stole je chřupavý chleba,
a v hrníčku s puntíky je voda živá,
když ze vrat vyšly muziky a kraj kolem zpívá

do dne, kdy mám narozeniny,
to je ten den, ten, co je bez viny,
kdy beze všech splínů se z krvavého klínu
rodí má naděje

kdy listí ve větru se jen trochu zachvěje,
růže šípková a třešně u plotu,
tam vrabci zpívají, vem si tu dobrotu
je den bez viny, je den ten, co máš narozeniny

na paletě žitých dní, jsem šašek života,
to pestré léto, rozkvetlá kytko
bráně portálu navždycky odevzdaný
Tobě divadlu svět, co byl mi bohem daný

No, co Vy tam paní v té třetí řadě, už zmíráte nudou,
že nemám všech pět pohromadě,
že dala jste penízky bláznům, jež živit má Bůh
komedianty s lící rudou, se šminkou,
co rostla v růžencích, když kvetla s nebeskou duhou?

Co nás to popadlo, hrajeme divadlo,
každý den, každý večer, inspicient zavolá
dobrý večer, vítám Vás, už je čas, podle divadla zákonů,
otvírat oponu na provázku a Tobě diváku dávat lásku

Oponu nahoru a tahy v pozoru
reflektor svítí, z šál sametu slova od nápovědy
herec vždy chytí, garderobiérka sichrhajzku,
obrázek, korálek a tamtu fajfku má pan rekvizitář na tom tácku

je vše připraveno k žití, reflektor krásně svítí,
tréma ta potvora, ta přichází od zdola
pak přijde ántré, tu potvoru chytí
a ta paní v třetí řadě šťastná je, jak kytka na zahradě

Divadlo, svět, můj svět šašků, králů a 
princezen, Honzů a hloupých Vašků,
prodaných nevěst a světa, jak z kanála splašků
svět plný muziky a tance rejdováčku

co nás to popadlo, hrajeme divadlo, vždycky,
v den, kdy mám narozeniny,
v den, kdy mám jmeniny
a v ten den poslední, to takhle k poledni se ukloním Vám.

grafika © Eliška Peroutková

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 11. 2009.