Zdeněk Wachfaitl: Pražský chodec – Z Malé Strany přes Karlův most

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Ze Sněmovní ulice na Malé Straně, kde sídlí parlament, je i v dnešní moderní době stále patrná starobylost a vznešenost těchto míst. Z této ulice jsem se vydal v jednom jarním odpoledni přes Karlův most do centra města a zachytil cestou několik záběrů z tohoto příjemného a slunného dne.
Pohled na chrám svatého Mikuláše ze Sněmovní ulice je poněkud nezvyklý, nikoliv však nezajímavý, stejně tak jako průhled do strmé ulice Thunovské. Zde není velký pohyb automobilů, dalo se fotografovat i uprostřed ulice, což na mnohých jiných místech sotva lze učinit.

 

Malostranské náměstí exponované zátěží pražské dopravy sice není zrovna ideálním místem pro pořízení zvláštních záběrů, ale ostrá špice věže kostela sv.Tomáše je tak výrazná, že jsem ji nemohl opominout. Mosteckou ulicí již vedou kroky pražského chodce neomylně přes ke Karlovu mostu.

 

Pohled z mostu na Kampu s Čertovkou je jedna z vrcholných chvil, kterou takováto procházka může pražskému chodci přinést a poskytnout. Na Karlově mostě se setkáme nejen s uměleckým cítěním, ale i s pohledy přes celou řeku, kde v jarním odpoledním slunci dominují stavebně význačné budovy a památky. 

 
 

Na staroměstském Křížovnickém náměstí stojí chrám Řádu křižovníků s červenou hvězdou, zasvěcený sv. Františkovi z Assisi. Z Karlova mostu se tato stavba a celý klášterní komplet budov jeví též velice impozantně.

 

Pohled do téměř liduprázdné ulice Karoliny Světlé dává tušit, že odpolední stíny jarního dne se prodlužují. Utichl odpolední ruch a město se pozvolna nadechuje k večernímu klidu nebo naopak ke klokotajícímu nočnímu životu. Na rohu Betlémské ulice jsem přes objektiv zahlédl
slibný vývěsní štít, slibující osvěžení i pro pražského chodce. Český národní nápoj po takové procházce jistě prospěje a neuškodí. Bylo tomu tak i zde.

 

V jednom dni jarního pozdního odpoledne není takováto krátká procházka žádný velký turistický výkon. Přesto zanechala dobrý pocit a příznivý dojem odpoledne stráveného v pohybu se zajímavými pohledy na mnohé pražské historické památky.

Foto © autor

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 01. 2010.