Miroslav Sígl: Ohlas na vše inspirující, co je spojeno s Pozitivními novinami

Rubrika: Publicistika – Komentáře

Nevím, zda se již mohu počítat ke kmenovým spolupracovníkům, zatím mne tak nikdo nepojmenoval, ani nevystavil jakousi pomyslnou průkazku, opravňující se za něho vydávat. Kdysi mne tak vybavila zlínská firma Baťa, kam jsem pravidelně posílal své články z mého rodného kraje jako student, který se musel na těch pražských studiích živit. Protože mí rodiče mne podporovat nemohli. Tenkrát - a to i v letech nacistické okupace – vycházel týdeník Zlín (později přejmenovaný Svět), kromě toho zástupce vydavatele Antonín Cekota založil snad vůbec první digestové periodikum Výběr, jenom krátce vycházel ještě Průkopník podnikavých lidí, mé příspěvky se objevovaly také v každoročně vydávaném kalendáři – ale pouze Svět přežil až do konce války. Po osvobození naší republiky se chopilo iniciativy vydavatelství Práce a z týdeníku učinilo svůj vlastní titul s názvem Svět práce. Image titulu zůstalo, připomínalo ještě dávné doby éry Baťovy průmyslové demokracie.

Petra Haasová, Miroslav SíglČili – to jsou mé kořeny spolupráce s novinami, které dokázaly mapovat události doma i ve světě (psával jsem vysloveně články s regionální tématikou, o lidech a příbězích, jež se udály v mém kraji, přispíval do rubriky Chvilka našich dětí), přinášet zajímavé rozhovory s lidmi, kteří už v životě něco dokázali, vyprávět přitažlivě o zemích, kde firma Baťa měla své výrobny, prodejny a opravny (opravovaly se v nich zejména všechny druhy obuvi, ale také punčochy). O tom, jak redakce zlínského Světa motivovala své spolupracovníky, bych mohl napsat žurnalistickou studii. Dnes jen povím, že jsem byl ještě jako student pozván přímo do Zlína, abych poznal život v někdejší Baťově továrně, abych se blíže seznámil s prací redakce. Jak jinak – přijel jsem do Zlína v kraťasech na jízdním kole až z mého vinorodého Mělnicka (jednu noc jsem přespal na Havlíčkobrodsku).

Odpusťte mi ten úvod, vyvolaný tím, jak se nám šéfredaktor Pozitivních novin svěřil se všemi novinkami, které chystá a svůj původní originální záměr začal okamžitě realizovat. To je skvělé, tleskám a fandím!
Hlásím se ke spolupráci na takových novinách s krátkými zprávami o událostech. Mám ještě jednu zkušenost z dob svého žurnalistického mládí – redakce melantrišského A-Zetu s oblibou ke zprávám svých spolupracovníků přidávala hned v úvodu každé takové zprávy: Původní zpráva našeho zpravodaje. To se mi tehdy moc líbilo, hledal jsem ve svém okolí jenom, původní zprávy, za které byl totiž také zvýšený honorář. A ten jsem si mohl hned tentýž den vyzvednout v pokladně v Melantrichu na Václavském náměstí. Umíte si představit, co to bylo pro venkovského studentíka, který se v Praze teprve rozkoukával, a mohl si tímto způsobem přivydělávat na studie?!

Miroslav Sígl s Ondřejem SuchýmTakže, milý kolego šéfredaktore Pavle Loužecký, soudobý průkopníku nových překvapení, vyvolal jste i ve mne novou iniciativu, už jsem si přestával věřit, zda budu mít pro Pozitivní noviny ještě dostatek námětů, ale teď se mi ten obzor rozšířil Vaší nabídkou ke spolupráci na všem zajímavém, pozitivním, povznášejícím - sděleným prozatím stručnou formou v krátké informaci či zprávě, z čehož může být časem i reportáž, rozhovor, jakýkoliv novinářský žánr.
Prosím, aby u takových původních zpráv bylo uváděno autorství právě tak, jako uvádíte u převzatých zpráv z různých médií. Byť by to byla jenom zkratka, ale autorství takové zprávy vám už nikdo neodpáře a vy jako autor máte důvod si zprávu zařadit do své dokumentace. Jinak mi nikdo nikdy neuvěří, že jsem byl autorem zprávy, u níž chybí jméno či ona obyčejná zkratka z mého jména složená. Nejde o maličkost, myslím, že mluvím z duše mnoha spolupracovníků.

Takže do vínku tři krátké původní zprávy.

Vítkovická kronikářka a výtvarnice si oblíbila Mělnicko
Výtvarná umělkyně Lenka Kocierzová (*1951) z Ostravy-Vítkovic, kde je též kronikářkou a působí také pedagogicky, již deset let pomáhá rozvíjet kulturní a společenský život malé vesničky Kadlín na rozhraní mělnického a mladoboleslavského okresu. Uplynulé víkendové dny na tradiční svatojakubské pouti zde vystavila své obrazy, ale i malované sklo pro světoznámou firmu Moser. Obec s jejím venkovským muzeem přijely sem navštívit desítky návštěvníků nejen z obou sousedních okresů, ale i z dalších míst republiky. (msg)

Předseda Čs. společnosti pro vědy a umění se dožívá 80 let
Dlouholetý předseda Čs. společnosti pro vědy a umění se sídlem v USA, mladoboleslavský rodák PhDr. Miloslav Rechcígl, se dožívá 30. července 80 let. Emigroval se svými rodiči po tzv. vítězném únoru, vystudoval a získal tři univerzitní diplomy včetně titulu inženýra biochemie a doktora filozofie. Léta pracoval na federálním ministerstvu zdravotnictví USA a vedl grantové oddělení amerického ministerstva zahraničních věcí ve Washingtonu. (msg)

Naši krajané se chystají na mezinárodní festival do Prahy
Letos půjde již o čtvrtý ročník mezinárodního krajanského festivalu, kdy se do Prahy ve dnech 9. – 12. září sjedou hosté z celého světa. Podle ministerstva zahraničních věcí ČR je ve světě 73 krajanských spolků a společností, veřejně působí 162 mediálních prostředků (novin, časopisů, bulletinů, zpravodajů, pravidelných rozhlasových a televizních pořadů). Přijedou nejen jako návštěvníci, ale také jako účinkující, aby mohli předvést ukázky svého pěveckého, tanečního nebo hudebního umění. (msg) 
Vážený pane Sígle,
tím, že jste se jako jeden z prvních přihlásil ke spolupráci na tvorbě POZITIVNÍCH ZPRÁV, jste mi udělal nesmírnou radost.
Já Vás samozřejmě považuji za jednoho z nejaktivnějších autorů Pozitivních novin, což není třeba příliš komentovat, neboť přehled Vašich článků, v nich od března 2007 publikovaných, již přesáhl číslo 130, a to nesporně mluví samo za sebe. Přitom je však důležité podotknout, že drtivá většina článků (ne-li všechny) je psána exkluzivně pro Pozitivní noviny, čehož si vážím ještě více.

A když jsme u těch novinek, velmi rád bych právě na tomto místě a právě nyní uvedl, že mám v úmyslu rozvíjet vlastní redakční síť tzv. "pozitivních dopisovatelů", redaktorů-krajánků, kteří budou POZITIVNÍ ZPRÁVY pravidelně zásobovat právě takovými krátkými zajímavostmi a událostmi z jejich regionů, které jste mi poslal.
Jen bych prosil všechny současné i budoucí "pozitivní dopisovatele", aby mi spolu se zprávou vždy posílali i jednu fotografii, která se zprávy týká. Je to nutné zejména v případě informací o osobnostech, protože bez fotky je zpráva jen "poloviční". Děkuji za pochopení.

Takže ještě jednou Vám, pane Sígle, děkuji za vše, co jste pro Pozitivní noviny dosud napsal, a to včetně prvních třech POZITIVNÍCH ZPRÁV, které jsou již publikovány. Těším se na stovky dalších pozitivně laděných autorských článků a samozřejmě i POZITIVNÍCH ZPRÁV z Vašeho pera.
Pavel Loužecký
vydavatel a šéfredaktor Pozitivních novin

foto M.Sígla s autory Pozitivních novin © Jiří Heller, www.wwg.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 07. 2010.