Evě Střížovské byla udělena cena Český patriot 2010

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Aktivně na veřejnosti vystupující Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET), udělovala letos již potřetí čestné ocenění Český patriot. Cena je udělována za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky.
Jednou ze tří letos oceněných osobností byla i zakladatelka a šéfredaktorka Českého dialogu, paní Eva Střížovská. Cenu spolu s dalšími převzala dne 12. listopadu 2010 na slavnostním večeru, který ANLET uspořádal v kongresovém sále hotelu DUO v Praze.

Cenu Český patriot získali v roce 2008 mj. známý historik Jaroslav Čvančara, vloni PHDr. Olga Bezděková, bojovnice za spravedlnost na mnoha frontách.
V letošním roce získal nejvyšší počet hlasů veřejnosti Plk. v.vz. PhDr. Petr Majer, zpracovávající téma válečných veteránů obou světových válek.
Oceněn byl i Plk. Ing. Jan Horal, veterán ze západní fronty, který se po roce 1990 vrátil z exilu do ČR, úspěšně zde podniká a přitom podporuje řadu vlasteneckých aktivit, včetně Českého dialogu. Několik dalších osobností převzalo čestné členství ANLET.
Cena Český patriot byla udělena i Evě Střížovské, zakladatelce a šéfredaktorce jediného časopisu v ČR, který se zabývá kontakty s krajany a po celou dobu své existence vychází jako nezávislý. Navíc letos již ve svém 20., tedy jubilejním roce.
Eva Střížovská zároveň vede občanské sdružení Mezinárodní český klub. Klub umožňuje osobní setkávání a spolupráci nás doma s osobnostmi z řad krajanů, které se zapojují do nejrůznějších aktivit ve prospěch České republiky v zahraničí i v ČR. Klub tak činí prostředníctvím řady kulturně-společenských a vzdělávacích akcí.Během večera Evě Střížovské gratulovalo mnoho zúčastněných, kteří ocenili její obětavou a nezištnou práci. Český dialog přes nemalé ekonomické obtíže řídí již 20 let. Díky časopisu i díky činnosti klubu vznikly snad stovky nových přátelství, vzešlo mnoho nových impulzů ke spolupráci. Časopis i klub umožňují nám doma rozšířit si obzory daleko za hranice republiky. Večer měl úžasnou atmosféru díky dobré režii organizátorů z ANLET a především dík paní Jindřišce Svitákové, moderátorce večera a zároveň šéfredaktorce zajímavého časopisu Kaleidoskop, který asociace vydává, a s nímž Český dialog chce navázat spolupráci.

Za redakci Českého dialogu děkuji Vám všem, kteří jste Evě Střížovské poslali svůj hlas. Ji i celou naši malou redakci jste tak podpořili v další práci. Budeme rádi, když tuto informaci zveřejníte či předáte dále. Pro jakékoli další dotazy a informace jsme k dispozici. 

ing. Martina Fialková
m.fialkova@centrum.cz , tel: 603 930 074

Vydává Mezinárodní český klub, o.s. ,
www.cesky-dialog.net
Sokolovská 179, 190 00 Praha 9, kancelář Klementinum 190, Praha 1

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 11. 2010.