Ivan Kraus: Volání divočiny

Rubrika: Literatura – Povídky

"Co kdybychom se podívali po houbách? " navrhl jednoho letního dne otec.
Matka se zahleděla na husté okolní lesy, které obklopovaly vesnici, v níž jsme trávili dovolenou, a řekla, že je pro.
Druhého dne časně zrána jsme s otcem čekali před domem.
Když jsme uviděli ženu ve velkém roztrhaném svetru, v holinkách a s šátkem hluboko do čela, nevěnovali jsme ji pozornost. Teprve když se ta osoba zeptala otce, jestli chce jít na houby tak nevhodně oblečený, poznali jsme, že je to matka. Ačkoli nemluvila změněným hlasem, vypadala, jako by právě opustila Perníkovou chaloupku.
Otec měl na sobě, jako obvykle, sako a kravatu.
Matka se podívala na jeho výstroj a řekla, že tak jít na houby nemůže.
Otec chodil v kravatě a v saku a většinou i v klobouku všude. Nedělal žádný rozdíl mezi městem a venkovem, ani mezi obytným prostorem a volnou přírodou. Neviděl důvod, proč by měl měnit oblečení jen proto, že opouští kavárnu a jde na louku.
Vzpomněl jsem si, jak jsme jednou byli v létě na venkově a pomáhali tam zemědělcům při žních. Všichni lidé na poli byli jen v košilích. Také matka se přizpůsobila a vypadala při vázání snopů jako ostřílená rolnice. Jenom otec svůj tradiční oděv neodložil. Uvolnil si pouze kravatu a posunul ji trochu stranou, když zjistil, mu překáží při držení vidlí. Zemědělci se tenkrát domnívali, že otec je zřejmě kontrolor z ministerstva, a pracovali nezvykle usilovně.
Když jsme se toho léta vypravili na houby, trvala matka na tom, aby se otec převlékl a vzal si na sebe "houbařský oděv". Protože otci výraz "houbařský oděv" nic neříkal, vysvětlila mu matka, že je to takové oblečení, v kterém je možno jít do lesa, protože sbírat houby znamená prodírat se také hustým podrostem a křovím a místy lézt po čtyřech.
Otec řekl, že dobře ví, jak se sbírají houby, ale že se v obleku cítí dobře a nevidí důvod, proč by se měl převlékat.
Matka, která ztratila při energickém projevu otce z dohledu, si poodhrnula z čela šátek a řekla, že nezáleží na tom, jak se otec cítí, ale jak vypadá, a zeptala se ho, zda nechce jít do lesa s aktovkou.
Otec udělal malou změnu ve své výbavě – místo aktovky si vzal košík.
Matka řekla, že les není kancelář.
Otec přiznal, že to ví, a dodal, že se to snadno pozná už podle toho, že v lese není telefon.
Když matka viděla, že ho nepřemluví k převleku, uzavřela nakonec debatu prohlášením, že otec, v saku a kravatě s košíkem v ruce, vypadá jako blázen.
Otec tedy předal košík mně, aby jako blázen nevypadal.
V lese si rodiče počínali zcela odlišně. Otec se choval jako velitel na vojenském cvičení. Rozdíl spočíval jen v tom, že nevyhlížel nepřítele, ale úlovek. Kráčel mezi stromy a když uviděl nějakou houbu, ukázal na ni a poslal mne, abych ji sebral. Každou chvíli mi dal nějaký povel.
"U borovice je klouzek, seber ho."
"Vlevo něco kouká z jehličí. Není to hřib? "
"U břízy je křemenáč."
Matka se chovala jako partyzán. Lezla po zemi po čtyřech a vnikala i do nejhustších podrostů. Chvílemi se plazila nebo postupovala rychlými přískoky vpřed. Někdy se přikrčila za stromem a vypadala, jako by se chystala na boj zblízka. Občas se vynořila na cestě a vypadala jako voják na manévrech. Na hlavě jí visely větvičky a v obličeji byla zelená od mechu.
Někdy se však nemohla dostat z džungle ven a volala o pomoc. V takovém případě jsme se s otcem za ní vydali, abychom ji našli a vyprostili.
Ačkoli se rodiče lišili při sběru hub, jedno bylo oběma společné. Ani jednomu z nich nestačilo jít do lesa, najít pár hub a vrátit se domů. Sotva se octli v lese, přepadla je jakási horečka, způsobená vidinou úrody. Nedovedli si představit, že by se z lesa vrátili a neměli plné košíky. Něco takového by matka považovala za pohanu a otec za prohru.
Vstup do lesa byl výzvou, byl příležitostí ke sklizni. Sběr hub nebyl odpočinkovou činností, ani pouhou zábavou, ale příležitostí zaútočit a obrat les o jeho plody.
Kdyby rodiče žili na poušti, poprali by se s ní určitě tak, že by ji určitě změnili v kvetoucí zahradu. Při těžké práci by je posilovala vidina budoucích plných košů, lahví, ruksaků a ošatek.
V otci se v lese probral pud vedoucího manažera, který chce dokázat, že jeho podnik je produktivní a má vynikající obrat. Matka se vrátila do dob svého mládí, do časů, kdy vše, co les nabízel, bylo nutno najít, usušit, usmažit, zavařit, naložit a jinak hospodárně zpracovat.
Procházka lesem probouzela v rodičích pudy předků. Les i zahrada byly bojišti, kde se člověk nesměl vzdát, ale musel svést vítězný zápas.
Nic nepůsobilo na otce s matkou tak povzbudivě, jako někdo, kdo se už s přírodou úspěšně popral.
"Viděli jste toho člověka?" volala z křoví matka, celá zmáčená od rosy, když kolem prošel muž s plným košíkem hub.
"Vidíš, jak máš koukat pořádně!" řekl mi otec, když zahlédl cizí úlovek. Pak velel k novému zátahu, jehož cílem bylo houby obklíčit. Matka měla postupovat po svahu, směrem k potoku, kde bylo víc vlhko, a já, jako průzkumník, jsem dostal za úkol metr po metru propátrat nedalekou mýtinu.
Jednou, když matka lezla po čtyřech, narazila v mlází na nějakého architekta. Plazil se v podrostu se ženou a třemi dětmi. Když rodina vylezla z křoví, představila ji matka otci. Všichni členové rodiny měli plné košíky a architekt měl navíc na zádech plný ruksak. Otec přehlédl těžbu a panu architektovi upřímně pogratuloval. Všiml jsem si jeho zvláštního pohledu. Otec zíral na všecky tři cizí děti a na jejich košíky vrchovatě naplněné houbami. Také matčin pohled byl velmi zvláštní.
Možná, že se mí rodiče zamysleli nad výhodou velké rodiny, která je schopna udělat v lese pořádný zátah, a že se v tu chvíli rozhodli, že nebudu jedináček.
Ivan Kraus
Udělej mi tichoučko!
Vydalo nakladatelství Academia, rok 2003
  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 09. 2011.