Peter Závacký: Vladimír Renčín – sedemdesiatnik

Rubrika: Publicistika – O slavných lidech

Vladimír Renčín – sedemdesiatnik

Medzi sedemdesiatnikov, práve na Mikuláša, vstúpil 6. decembra, jeden z najvýznamnejnejších českých karikaturistov súčasnosti Vladimír Renčín (1941). Žijúca legenda a výrazný predstaviteľ českej karikatúry, ktorého dielo už dávno patrí do zlatého fondu nielen českej karikatúry. Obľúbený je nielen v laickej verejnosti, ale jeho doterajšie kartún dielo je vysoko cenené odbornou verejnosťou, najmä pre svoju inteligenciu, kultivovanosť a jemnosť, pre vysokú kultúru výtvarnej a literárnej práce. Jeho výtvarné glosy, rokmi autorsky vybrúsené, humorné scénky zo života, kreslené grotesky s mierou intelektu, so znakmi kultivovaného výtvarného prejavu a priam geniálneho sprievodného textu, nám už polstoročie nastavujú krivé zrkadlo nášho života, v ktorom žijeme a ako ho žijeme. Prosto, ale nie plytko. Inteligentne, nevtieravo a zrozumiteľne ne. Aj napriek tomu, že si zvolil ako svojich hovorcov ľudových filozofov Rambouska, Dlabáčka a ženu v domácnosti Marii. Svet a život sa nám vidí hneď prehľadnejším. Naučil nás vzácnej sebairónii.

Po úsmevných obrázkoch, vyštudovaného ekonóma, od jeho publikačnej premiéry v roku 1959 (Zemědělské noviny), keď pravidelne publikuje už od roku 1962 (začínal v Mladom světe, kde úspešne kreslil po tri desaťročia) radi siahli všetky noviny a časopisy v bývalom Československu. Čitatelia si ich kupovali iba pre jeho kresby, ktoré si vystrihovali a zbierali. Patril do „Gold team“ autorov, ktorí od začiatku sedemdesiatych rokov formovali výtvarnú tvár humoristického týždenníka Dikobrazu a kultového Mladého světa, ale aj titulov ako Květy, Vlasta, Melódie... Z denníkov od východočeskej Pochodně až po Lidové noviny, MF Dnes a Právo, po roku 1989. Ako 24 ročný sa stál výtvarníkom z povolania. Čas nám ukázal, že to bolo správne rozhodnutie. Brilantne figurálne kresby a kompozície svedčia o výtvarnom majstrovstve autora a sprievodné texty o podkutom literátovi.

Jeho úspešnú výtvarnú kariéru nenarušili ani roky normalizácie, aj napriek obdobiu zákazu publikovania. Kreslený humor signovaný Vladimírom prežil totalitu, prežíva aj demokraciu, a súčasne na rozdiel od iných dnešných glosátorov svojimi glosami neiritujete spoločnosť. Podľa neho aj preto, že archetyp – pratyp ľudského správania prežíva aj naďalej, tak ako to môžeme vidieť v známych La Fontaineových a Ezopových bájkach alebo rovnako aj v našich národných porekadlách a prísloviach.

Význam karikatúry nepreceňuje, ale stále si uvedomuje nezastupiteľné poslanie karikaturistu v spoločnosti. Ako dialóg a diskusiu diskutéra s verejnosťou. A tiež, že glosátor jeho rangu sa môže stáť aj tvorcom verejnej mienky, alebo aspoň hýbať verejnou mienkou. Aj preto kresli stále tak, ako to sám vidí a cíti, a má stále dostatok síl smelo prezentovať svoje názory? Napadá nás, že na pamäti má asi stále výrok Konfucia, aplikovateľný vždy na lichotivých glosátorov (aj v súčasnosti )- zbabelosť je, keď vieme, čo máme robiť, ale nerobíme to? Aj keď Norbert Wiener vyslovil známu vetu - každá informácia bez výnimky dochádza k nám nejako zdeformovaná a zúbožená, pre jeho výtvarné glosy to nikdy neplatilo a neplatí.

Vydal desiatky populárnych autorských výtvarných albumov, v dnes už neuveriteľných státisícových nákladoch (je najpredávanejším zo súčasných aktívnych kresliarov), ilustroval desiatky kníh známych autorov, ale i kníh z rôznych vedeckých oblasti, od matematiky, medicíny, biológie…). Je autorom televíznych večerníčkov pre detí, autorom libreta k muzikálu Nejkrásnější válka (podľa Aristofanovy Lysistraty). Pripravil viac než 120 samostatných výstav, nechýbal na stovke ďalších spoločných výstavách (Dikobrazu, Mladého světa) doma a v zahraničí. V roku 1986 navštívilo jeho výstavu na Staromestskej radnici v Prahe 140 tisíc divákov. Dnes, akoby sa niekde vytratili? Všetci hádam nepracujú v zahraničí - operkami, liftbojmi, či rozvážačmi pizze v Londýne...? V roku 1986 vydal knihu Lety a pády, v neuveriteľnom náklade 157 tis. kusov, ktorá rýchlo zmizla z knižných pultov. Jeho výtvarné umenie bolo veľakrát ocenené na domácich aj zahraničných súťažiach kresleného humoru.

Jubilant, najznámejší český „východniar“, z Hradecka, je jedným z najpozoruhodnejších zjavov v súčasnej českej karikatúre, českého výtvarného umenia a českého umenia.

Autorsky stále agilný, skromný, rozhľadený a vzdelaný výtvarný samouk, ostatné desaťročie, v novom miléniu, je dvorným glosátorom denníka Právo, zasväteným satirikom a hovorcom nášho života a sveta v krivom zrkadle prítomnosti. Ukazuje, že kreslený humor má živnú pôdu hlavne tam, kde je z čoho sa smiať. A naša súčasná demokratická spoločnosť, náš život, sú také.

Mistře, srdečne Vám blahoželáme k Vášmu vzácnemu životnému jubileu.

Mnoga ljeta! Živio!

Karikatúra: Pavel Kundera (2011)

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 12. 2011.