Pavel Victorin: Maggi

Rubrika: Publicistika

Při listování v Encyklopedii architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách [1] jsem náhodně narazil na několik stránek se známým jménem „Maggi“ [2].

Do té doby jsem ho znal pouze jako název tekutého polévkového koření, ale i v různých jiných formách, nebo ze sáčků hotových pokrmů, zejména polévek, avšak nyní již vím, že se také jedná o jméno poměrně značného počtu stavebníků italského, tedy tehdy vlašského a jihošvýcarského původu, kteří působili v Čechách. O svůj objev se chci podělit se čtenáři Pozitivních novin.

Z uvedeného pramene vybírám čtyři nejvýznamnější představitele jména Maggi, kteří v naší zemi vytvořili stavby dodnes známé a využívané.

Z nositelů příjmení Maggi patřili v Čechách k nejznámnějším

Antonio de Maggi (okolo 1657–1738), který byl synem Giacoma Antonia de Maggi a který s bratrem Giovannim získal v roce 1685 pražské měšťanství na Malé Straně. Jako stavitel působil na Plzeňsku. Je doložen jako stavitel kostela Narození P. Marie v Kotouni, zbudovaného v létech 1703–1705, kde následně postavil i místní zámek. Poté postavil ještě zámky v Oselcích, Životicích a ve Starém Smolivci. Zemřel v 81 letech a je pochován na hřbitově v Kotouni.

Stará radnice v Prachaticích – dnes Městský úřadBaldassare Maggi de Arogno (zemřel 1619). Působil jako architekt a stavitel v jižních Čechách. Stavěl na zámku v Českém Krumlově a na Hluboké. Pobýval a působil také v Praze. Za jeho dílo je považována stará radnice v Prachaticích, dnes využívaná jako sídlo Městského úřadu. Podílel se na stavbě zámku a na úpravě hradu Roštejn v Telči. Údajně pro české bratry postavil chrám v Lipníku nad Bečvou.

Demaggio de Maggi (okolo 1651–1706), pokřtěný na vlastní přání u dominikánů v Českých Budějovicích. Byl činný jako stavitel na schwarzenbergských panstvích v jižních Čechách v Třeboni a na Hluboké. Úspěšně se ucházel o stavbu křížovnického kostela v Praze pro hraběte Šternberka, kterou převzal v roce 1685. Stavěl zámek v pražské Troji a prováděl úpravu Michnova paláce na Malé Straně, který koupili Šternberkové. Po listopadu 1989 palác zakoupil Sokol. Výčet jeho staveb v jižních Čechách, ale i jinde u nás, je příliš dlouhý, abych ho zde celý uváděl.

Pietro de Maggi (zemřel 1701 v Praze na zimnici). Byl zaměstnán jako stavitel rovněž ve schwarzenbergských službách. Přestavěl dům U tří zlatých korun na Malostranském náměstí v Praze (1686). Rekonstruoval zámek v Toužetíně u Loun. Stavěl pivovar v Postoloprtech (vyhořel 18. října 2010). V roce 1699 opravoval Schwarzenberský palác v Praze na Hradčanském náměstí, který v současnosti slouží jako sídlo Národní galerie. Stavěl Vršovský palác v Hybernské ulici v Praze – dnes luxusní hotel Kempinski.

Zámek Trója v Praze

Poznámky:

[1] Encyklopedie uvádí celkem 17 jmen stavebníků jména Maggi (de Maggi), působících v Čechách.

[2] V kapesním italském slovníku (SPN Praha, 1981) jsem našel jako nejpodobnější slovo – heslo „maggio“, česky „květen, máj, máje, májka“.

Prameny:

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Pavel Vlček a kolektiv, vydáno s podporou Akademie věd nakladatelstvím ACADEMIA, v Praze 2004.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 01. 2012.