Martina Fialková: Nadační fond Klíček – pro nemocné děti a jejich blízké

Rubrika: Publicistika – Postřehy

Dětský hospic Nadačního fondu Klíček v obci Malejovice ve středním Posázaví slouží dětem, u nichž byla diagnostikována život ohrožující či život omezující choroba, a jejich rodinám. Mezi hosty domu bývají i pozůstalé rodiny, jimž dítě zemřelo. Při slově hospic ve spojení s dětmi většině lidí trochu zatrne – dětský hospic je ale jiný druh zařízení, než hospic pro dospělé: svou povahou se víc blíží „domu na cestě, poskytujímu osvěžení poutníkům“, což slovo „hospic“ znamená ve svém původním významu.

Těžištěm práce dětského hospice je nabízet rodinám úlevu a odpočinek; nemocné děti a jejich blízcí sem přijíždějí především na krátkodobé opakované zotavovací pobyty; hospic se jim snaží nabídnout praktickou pomoc a bezpečné a povzbuzující zázemí. Rodina má možnost zotavit a posílit se, odpočinout si od každodenního náročného ošetřování, podělit se o své starosti.

Vážně nemocného Štefánka při jeho návštěvách v Malejovicích vždycky doprovázela jeho maminka, táta i mladší bráška. Po dlouhých pobytech v nemocnici celá rodina vítala možnost strávit pár dní ve venkovském domě: výlety do lesa, posezení u ohně, kontakt se zdejším přátelským psem Davidem, dobroty domácí kuchyně – to všechno byly malé všední radosti, které prosvětlovaly dny plné trápení.

Činnost Nadačního fondu Klíček, který vznikl již před více než dvaceti lety, je ale mnohem širší – mezi jiným spočívá třeba v podpoře společného pobývání rodičů s jejich hospitalizovanými dětmi (například v motolské nemocnici Klíček už více než 18 let spravuje skromnou svépomocnou rodičovskou ubytovnu), v přípravě tzv. „herních specialistů“ (profese, která se v dětských nemocnicích v ČR zatím prosazuje jen pozvolna), v pořádání letních táborů pro děti po náročné léčbě, v podpoře pozůstalých rodičů a sourozenců atd.

Klíček není podporován státem, a je tedy zcela závislý na velkorysosti dárců – přičemž v dnešní době není situace právě růžová. Zakladatelé Klíčku, manželé Královcovi, ale vnímají setrvalou existenční nejistotu jako určitou „daň za svobodu“ – a svobodu pro svou práci považují za naprosto nezbytnou.

O práci Nadačního fondu Klíček se můžete více dozvědět třeba ze zpravodaje Svižník – najdete jej, tak jako mnoho dalších informací, na webu www.klicek.org. Na webu se také dozvíte, jak lze Nadačnímu fondu Klíček pomoci – každá podpora je velmi vítaná.

Foto: archiv Nadačního fondu Klíček

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 01. 2012.