Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (2) Peter Paul Rubens

Rubrika: Exkluzivně

Motto (Jitka Dolejšová)

Obraz je příběh, obraz je báseň,
jen místo pera štětec v ruce tančí…
Obraz je otisk člověčí.
Co Kdosi viděl a neviděl, slyšel a neslyšel.
Co prožíval a jak žil.
Co hledal a nacházel, nebo nikdy nenašel.
Niterní pocity, pravdy a omyly.
Smutky, křivdy, pochybnosti.
Lásky, vášně, tajemství.
Sny a touhy.
To vše je schované v obraze.
To vše je obraz.

Můžete vstoupit bez klepání, nemusíte čekat na vyzvání – už teď jste vítáni…
Zastavte se na chvíli, uklidněte mysl a otevřete duši.
Vnímejte krásu obrazu a nechte jej na sebe působit.
Vtiskněte si obraz do srdce nebo jej vložte do přihrádky svých vědomostí.
Všímejte si celku i detailů a dívejte se dle libosti – nikdo vás nebude rušit. Tato galerie je pro Vás otevřena non-stop.

Přeji Vám příjemné zážitky při každém setkání s obrazem.

Jitka Dolejšová

Setkání s obrazem (2) Peter Paul Rubens

Považuji za svou vlast celý svět a věřím, že mě všude uvítají. – Peter Paul Rubens

Stařena s rozžhaveným uhlím

Dílo je typickou ukázkou šerosvitu, kdy postavy zahalené nocí osvětluje oranžovo – červený žár, vycházející z rozžhavených uhlíků. Ve tváři staré ženy se snoubí moudrost a laskavost, vrásky napsané životem jsou dojemné. Mládí a stáří se potkávají v tichém rozjímání a kupodivu nejsou v kontrastu, spíše se harmonicky doplňují a vytvářejí ucelenou kompozici.

Mír a válka

Obraz je oslavou požehnání míru a umělec používá veškeré své malířské zručnosti i všestranných vědomostí – barev, pohybu, dramatu a symbolismu, aby toto poselství vyjádřil.
Nahá postava Míru stříká ze svého prsu mléko, aby nasytila boha majetku Pluta.
Před postavou Míru nabízí Satyr (průvodce boha vína) roh hojnosti jako obětní dar třem dětem na pravé straně. Okřídlený Kupido (též Eros) jim nabízí ovoce. Levhart se převaluje jako domácí kočka a hravě zvedá tlapy k úponkům vinné révy.
Okřídlený anděl vznášející se v povětří drží olivovou ratolest, symbol míru, a berli posla bohů, Merkura.
Za postavou Míru je znázorněna bohyně moudrosti Minerva, která svým štítem zadržuje boha války Marta (v brnění). Za Martem se objevuje jedna ze mstivých Fúrií (též Allecto, válečná zuřivost).
Ačkoli na obraze není Bakchus, bůh vína a plodnosti, jsou vlevo zobrazeny dvě jeho průvodkyně, jedna s mísou zlatých pohárů, druhá jako tanečnice s tamburínou.
Děti na obraze jsou šťastné, spokojené, v bezpečí. Modely pro tři z těchto dětí se stali syn a dcera Rubensova londýnského hostitele Gerbiera.
Starší chlapec, který vkládá dívce na hlavu věnec, znázorňuje boha manželství Hyména.
Zářivá barva je sladěna a doplňkové předměty seskupeny tak, aby intenzita barev vynikla.
Základem kresby je diagonála vedoucí z dolního pravého rohu směrem vlevo nahoru. Podél diagonály a pod ní jsou dary míru, jasně osvětlené a zářící bohatými barvami. Nad diagonálou vidíme prokletí války, znázorněné kontrastní temnou barvou.

Paridův soud

Malířovo dílo nás okouzluje svou energií. Umělec dokáže každý námět obohatit souvislostmi. Paris se dívá na nahé bohyně s roztomilou vážností. Tento pohled mu oplácí Venuše, naivně nadšená ze svého vítězství. Uštěpačně se dodávalo, že její překvapení je opodstatněné, neboť opravdovou vítězkou, odhalující své pozadí nad kožešinou, je Juno (Héra, královna bohů). Třetí bohyně, Minerva, jako by na nás hleděla s pobavenou zvědavostí. Příběh tu nabývá osobitého významu, jeho souvislost s trojskou válkou se vytrácí. Rubense zajímá výlučně lidské setkání – výjev je vznešený a krásný, oproštěn od vulgarity.

Sir Peter Paul Rubens (1577–1640)

Umělecký směr: Baroko

Vlámský malíř, mistr barokního stylu, jeden z nejvýznamnějších světových malířů v historii.

Maloval především podobizny vlastní rodiny, alegorie, krajiny, historická témata, mytologické a náboženské náměty. Jeho umění lze přirovnat k řečnickému projevu. Byl vynikajícím improvizátorem. Ve svých dílech je někdy mnohomluvný, ale vždy pohotový, dovede ohromit i dojmout. Rubens dával jako člověk i umělec přednost bujným tvarům žen. Maloval ženy boubelaté, jejichž pleť i vlasy září zdravím.

Technika - v rané době používá hladké učesané tvary, v pozdější době pastu a lazuru, zřetelné tahy štětcem, bohatou barevnost. Typickým rukopisem je světlý křídový podklad, na které rychlými a dlouhými tahy maluje širokým štětcem. Nakonec přichází kresba rumělkou, která prosvěcuje stíny na obrysu tvarů, odděluje jednotlivé formy a retušemi pointuje celou barevnou škálu.

Rubens pracoval nesmírně rychle a zaměstnával velkou dílnu asistentů, z nichž někteří se později sami proslavili jako umělečtí malíři. Rubens vždy vypracoval základní myšlenku v rychlých, plynulých náčrtech, které pak použili jeho asistenti k vytvoření obrazu velkých rozměrů. Pro postavy v kompozici používali modely k dotvoření detailů podle skutečnosti. Rubens pak provedl závěrečné úpravy a konečné změny.

OHLASY NA ČLÁNEK

"Setkání s obrazem" je úžasný nápad. Úvodní motto nemá chybu. Moc děkuji.

Radovan Hájek, 29.3.2012

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 03. 2012.