Anežkin odkaz spája

Rubrika: Publicistika – Historie

Anežka Česká Přemyslovna, ktorú si 2. marca pripomína celý katolícky svet ako veľkú sväticu, mala vplyv aj na Slovensko. Za svätú bola vyhlásená totiž 12. novembra 1989, teda len päť dní pred koncom komunistickej bezbožnej vlády v Česko-Slovensku.
 
V chráme svätého Petra v Ríme bolo vtedy množstvo veriacich Slovákov, ktorí povstali proti komunistom už 25. marca 1988 na sviečkovej demonštrácii na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Anežka Česká zomrela 2. marca v roku 1282 ako sedemdesiat sedem ročná Na Františku. Tak sa volá štvrť v Prahe, v ktorej vybudovali na žiadosť Anežky kláštory podľa vzoru svätého Františka z Assisi a svätej Kláry. Od nej dostala Anežka viacero darčekov. Bol to drevený kríž, ruženec, miska i hrnček, z ktorých jedla a pila.
Také boli dary chudobnej rehoľníčky Kláry druhej chudobnej rehoľníčke Anežke, ktorá sa narodila ako princezná v rodine českého kráľa Přemysla Otakara I. Ten ju v detstve zasnúbil so synom sliezskeho kniežaťa, ktorého mamou bola svätá Hedviga. Tá otvorila princezne z Prahy oči. Ukázala jej biedu sveta, v ktorom len hŕstka šľachty mala luxus, kým milióny tvrdo hrdlačili. Hedviga zobudila jemné srdce Anežky Českej, ktorá sa podľa vzoru svätcov z Assisi vzdala celého majetku v prospech chudobných, chorých a trpiacich. Urobila tak po smrti otca.
 
Hedvigin syn nešťastne zomrel pri poľovačke a zo svadby nebolo nič. Anežkin otec ju znovu chystal zasnúbiť so synom nemeckého cisára. Přemysl Otakar I. sľúbil dcéru najprv cisárovi, no český kráľ zomrel. Anežka Česká napísala pápežovi list, v ktorom ho žiadala o pomoc. Dávno sa už zasnúbila v srdci Ježišovi Kristovi. Nový český kráľ Václav chcel splniť sľub Přemysla Otakara I. nemeckému cisárovi, ale Svätý Otec z Ríma presvedčil cisára. Ten sa vzdal nároku na Anežkinu ruku.
 
Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca sa v roku 1235 splnil sen Anežky Českej - vstúpila do rádu klarisiek a vzdala sa všetkých majetkov, i pôct. Zostal jej len titul staršej sestry - tak sa nechala oslovovať od sestier, ktorým bola predstavenou. Bola jednou z nich. A táto svätica zapísaná do českej histórie patrí k obľúbeným aj na Slovensku. Dátum 25. marec totiž poukazuje priamo na Slovákov, ktorí na výročie Anežkinho zloženia rehoľných sľubov v roku 1988 povstali proti totalite, aby tak prebudili aj Českých bratov zo štyridsať ročnej letargie. Slovenských veriacich na tichej demonštrácii 25. marca so sviečkami v rukách polievali policajti hasičskými autami. Toto nežné svetlo sviečok však stihlo zapáliť v národoch Čechov a Slovákov dostatočne silný plameň, aby takmer do roka a do dňa padol totalitný režim ako domček z karát.
 
Anežka Česká sa stala svätým životom matkou českého národa. Rozdala sa službe trpiacim s takým zanietením, že strhávala príkladom celé zástupy šľachtických dcér i synov, aby pomáhali vyrovnávať sociálne rozdiely medzi ľuďmi. Anežka bola dobrou sestrou aj kráľovi Václavovi, keď urovnala vojnový spor s jeho synom, ktorý sa neskôr stal kráľom Přemyslom Otakarom II. a zomrel vo vojne s cisárom Rudolfom Habsburským štyri roky pred smrťou Anežky Českej. To už do Čiech vtrhli lúpežní Braniborci. Vypukol mor, pri ktorom zahynulo tristo tisíc Čechov a zomrela aj Anežka.
 
Jej telo objavili v hrobe v chráme svätého Jakuba v Prahe Na Františku až v roku 1930. Zostala po nej neustále živá radostná pamiatka v českom národe na sväticu, ktorá sa vzdala cisárskej koruny, len aby mohla slúžiť chudobnému a utrápenému Kristovi. Toho svätá Anežka videla v každom chorom, či biednom človeku. Pripomínajú si ju tak nielen českí, ale aj slovenskí veriaci s úctou a radosťou. Dokázala svojou obetou povzbudiť k viere tisícky utrápených ľudí v režime vládnucom v našich národoch do roku 1989.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 03. 2006.