PhDr. Jozef Čuha: Mezinárodní centrum pozitivního myšlení

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Rád bych našim čtenářům představil slovenský projekt s názvem MEZINÁRODNÍ CENTRUM POZITIVNÍHO MYŠLENÍ.
Duchovním otcem a zakladatelem tohoto občanského sdružení je pan PhDr. Jozef Čuha, s nímž jsem se domluvil na vzájemné spolupráci. 
Prvním počinem by mělo být představení ICOPT čtenářům Pozitivních novin. Proto jsem vybral z naší korespondence informace, které by vás mohly inspirovat k detailnímu prostudování tohoto prospěšného projektu.

Pavel Loužecký


PhDr. Jozef ČuhaNaše občianske združenie vzniklo v roku 2005, registráciou na MV SR a 21. júna 2006 sme mali ustanovujúci kongres. Zmyslom nášho vzniku bola vlastne jedna jediná vec: Prenášať pozitívne myšlienky do najširšej verejnosti.
Neviem ako v Čechách, ale u nás na Slovensku pretrvávala už roky tzv. „blbá nálada“ vyplývajúca z rôznych dôvodov a zasahujúca veľmi široké vrstvy ľudí. Uvedomovali sme si, že s tým treba niečo robiť, že treba vrátiť ľudí k hodnotám a názorom, ktoré im pomôžu. Uvedomovali sme si, že sedenie pred televízorom, nadávanie, kritizovanie, myšlienkový odpad a mnoho ďalších atribútov, už prekonal svoju kritickú hodnotu a musíme ľuďom dávať iné informácie, nádej do budúcnosti, nachádzanie východísk, zlepšenie vzťahov a nielen tie „masirujúce mozgy“ ktoré vidíme a čítame. Som si vedomý, že ľudia prijali niektoré nenormálne veci za normálne a teraz, keď ich chceme postaviť opäť na nohy, tak sa tomu bránia a hovoria o naivite.

Názov, medzinárodné centrum, vyplýva vlastne z našej budúcnosti a z medzinárodných, nadčasových myšlienok. Vo svete je nesmierne veľ autorov, spisovateľov, trénerov, spíkrov, ktorí menili a menia životy miliónom ľudí na celom svete, ale neexistuje organizácia, ktorá by ich zastrešovala a hľadala spoločné východiská na presadzovanie názorov. Napr. úpravy osnov v školách, celoživotné vzdelávanie, podpora ľudí v životných krízach, hľadanie východísk, stanovovanie si životných vízií, cieľov, spôsobu myslenia, života atď. atď. Je to vízia,, ktorá možno presiahne život jednej generácie, ale treba s tým začať.

Dnes vo svete existujú rôzne pamätné dní a medzinárodné dni. Aj podľa nášho názoru jednoducho povedané nezmyselné. Neexistuje však deň pozitívneho myslenia. Je našou ambíciou aby práve 21. jún bol dňom pozitívneho myslenia.

Začali sme pravidelnými mesačnými stretnutiami, ktoré sa volajú „Pozitívne soiréé“. Naše prednášky a večery navštevujú ľudia, ktorí to už prijali za svoj deň a tešia na každé takéto stretnutie. Začali vznikať kluby pozitívneho myslenia už aspoň na troch miestach Slovenska a šíria sa ďalej. Chceme vydávať tlačové noviny.
Napísal som prvú knihu od slovenského autora o pozitívnom myslení, vydal som motivačné CD, vediem semináre, kurzy pozitívneho myslenia atď. Mnohokrát je to na dobrovoľnej báze inými slovami, zadarmo. Máme aj ďalšie ciele a predstavy, ale to možno niekedy pri osobnom stretnutí.

Podle informace pana Čuhy by mělo vyjít v červnu 2008 první číslo čtvrtletníku POZITIVNÍ MYŠLENÍ. A vy máte nyní exkluzivní příležitost přečíst si s předstihem úvodní editoriál tohoto časopisu spolu s informacemi o historii ICOPT a jeho systému pozitivního vzdělávání.


Editoriál


Dobrý deň milí čitatelia, priaznivci pozitívneho myslenia. Práve máte v rukách prvé číslo štvrťročníka „Pozitívne myslenie“. Jeho vydavateľom je občianske združenie „Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia“.
Vzniklo v roku 2005 a svoj ustanovujúci kongres malo 21. júna 2006. Prvé aktivity nášho združenia boli orientované hlavne na priestor Banskej Bystrice, kde máme svoje sídlo.
Organizujeme pravidelné mesačné stretnutia pod názvom „pozitívne soirée“, propagujeme sa prostredníctvom našej webovej stránky www.pozitivnemyslenie.sk , robíme prednášky, kurzy a stretnutia.
Od nášho založenia sme prešli určitým vývojom a teraz nastal čas aby sme svoje aktivity a myšlienky začali šíriť aj prostredníctvom tlačového média. Máme v pláne vydávať jedenkrát za štvrťrok takýto časopis, ktorého cieľom je šíriť princípy pozitívneho myslenia medzi ľuďmi.
Uvedomujeme si, že pozitívne myslenie je životnou filozofiou a jeho myšlienky a princípy sú nadčasové a nadregionálne.
Každý z nás žije svoj život a uberá sa na svojej ceste podľa toho ako rozmýšľa a ako sa podľa svojich myšlienok správa. Sme produktom svojich myšlienok, či už sú pozitívne, alebo negatívne. Ak sme sa dostali do problémov, je to preto, lebo sme si tieto problémy pritiahli. Či už tomu veríme alebo neveríme. Náš časopis má okrem iného aj cieľ vo svojich článkoch a odporúčaniach viesť ľudí k tomu, aby prostredníctvom svojho myslenia zmenili svoj život tak, aký si predstavujú aby bol. Nebude to ľahké ani jednoduché. Ale je to možné.
V dnešnom pretechnizovanom svete, je veľmi ťažké pochopiť, že ľudský mozog je v princípe veľkým neobjaveným kontinentom, ktorý riadi náš život prostredníctvom myšlienok, ktoré denne vytvára v desiatkach tisícov. Je dôležité, aby sme tieto myšlienky vedeli ovládať, je dôležité, aby sme vedeli s našimi myšlienkami pracovať tak, že budú pre nás prínosom a nebudú nám škodiť. Škodia nám hlavne vytváraním negatívneho obrazu o sebe.
Naše generácie Slovákov sú veľmi negatívne naladené. Máme veľmi nízke sebavedomie, nedokážeme sa dostatočne presadzovať a ak tak na úkor iných. Nemáme dostatok komunikačných zručností, máme problémy vo vzťahoch, v partnerstvách, v práci, sme sklamaní s nedostatku peňazí. Sme závistliví, podliehame emóciám, očakávame, že sa o nás niekto postará, najčastejšie štát. Hľadáme istoty, sociálne istoty, očakávame že niekto spraví za nás niečo tak, aby sme sa mali lepšie, ale nedokážeme prevziať zodpovednosť za seba, za svoj život, za svoju rodinu.
Tento časopis je ale o pozitívnom myslení, preto už nechcem hneď na začiatku hovoriť o negatívach.
Všetko toto, čo som spomenul vyššie je možné zmeniť. Môžeme sa stať sebavedomejší, úspešnejší, môžeme sa lepšie naučiť komunikovať, zlepšiť si vzťahy v rodine, na pracovisku , nájsť si priateľov, mať viac peňazí, zdravšie žiť, prevziať zodpovednosť za seba a svoju rodinu , za svoj život. Stačí možno tak málo. Povedané slovami Dale Carnegieho „Zmeňte svoje myslenie a zmeníte svoj život“.
Tento časopis vám bude nápomocný. Príjemný zážitok z čítania.
Váš Jozef ČuhaZ histórie ICOPT


ICOPT je skratka anglického názvu Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia. International Centre Of Positive Thinking. Jeho začiatky sú datované do obdobia kedy som písal svoju knihu Posolstvo úspechu. Bolo to niekedy v polovici roku 2004.
Vtedy mi napadla myšlienka, že vlastne neexistuje na svete organizácia, ktorá by združovala, ľudí, ktorí sa pozitívnym myslením zaoberajú, ktorí sa mu venujú celý život. Vedel som, že sú ľudia, ktorí pozitívnemu mysleniu venovali celý svoj život Vo svojich kurzoch, seminároch, školeniach, prostredníctvom prednášok, kníh, ktoré napísali, zmenili životy tisícov a miliónov ľudí.
Títo ľudia žijú, pracujú, väčšinou pod vlastným menom. Každý sa akoby hral na svojom piesočku. Viem, že pozitívne myslenie môže zmeniť životy ľudí. Jeho princípy sú také silné, že je potrebné sa im venovať zodpovedne, ak chcete vedecky a presadzovať ich aj do života, možno do vyučovacích osnov na školách.
Preto som si v závere svojej knihy dal záväzok, že takéto združenie založím. V decembri 2005 bolo občianske združenie zaregistrované na ministerstve vnútra SR.
Rozmýšľal som aj nad názvom. V tejto chvíli sa vám možno bude zdať prinajmenšom nevhodné, že sme dali nejakému združeniu názov medzinárodné, a vlastne funguje len na Slovensku.
Čiastočne máte pravdu. Ale len čiastočne. Našou ambíciou je skutočne byť medzinárodným združením. Kedy sa to stane neviem, ale verím, že raz to bude realita.
Zatiaľ pracujeme len na Slovensku. Mnohí z vás o nás počujú prvý raz. Nemáme širokú členskú základňu, ale máme viac ako sto sympatizantov, ktorí nás podporujú.
Väčšinou sme sa doteraz propagovali prostredníctvom našej webovej stránky, ale mali sme vystúpenia aj v televízii, rozhlase, v rôznych časopisoch. Dnes je doba aj pre vlastný časopis.
Robíme ho z vlastných obmedzených zdrojov. Mnohokrát, keď sa púšťame do rôznych projektov, ani neviem ako to dopadne, ale vždy to dopadne tak, že projekt sa vydarí. Veríme, že aj tento projekt vyjde. Nevieme, kde zoženieme peniaze na tlač, na distribúciu.
Keď píšem tento príspevok, ešte mnohé finančné otázky nemáme vyriešené a nemáme ani predstavu ako sa to stane. Tým že držíte v rukách tento časopis, tak je to realita a peniaze či sponzorov sme zohnali. Len sme pozitívne mysleli, že je to možné. Vidíte, funguje to.
Začiatok všetkých našich aktivít bol sústredený do pozitívnych stretnutí pod názvom „pozitívne soirée“. Sú to večeri, vždy v tretí utorok v mesiaci, v krásnych priestoroch literárno-hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Tieto stretnutia majú prednáškový a diskusný charakter. Rôzne témy, ktoré si volia mnohokrát účastníci sami, sú rozoberané z mnohých hľadísk a s odporúčaním na formy správania sa. Čítame tam z kníh, ktoré súvisia s danou témou. Medzi jednotlivými blokmi hrajú študenti hudobnej katedry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Podľa nás celkom príjemný večer.
Symbolem ICOPT je motýl. Znakom nášho občianskeho združenia je, krásne sfarbený motýľ nad modrým oblúkom znázorňujúcim zemeguľu. Zemeguľa znamená medzinárodný a motýľ je symbolom úsilia o zmenu. Na začiatku je to možno odpudzujúca húsenica, ktorá vlastným úsilím sa premení na nádherného motýľa. To vlastné úsilie je nesmierne dôležité, lebo ak mu pomôžete, tak už nebude nikdy taký nádherný a bude mať problémy s lietaním. Môžete mu len radiť. Motýľ je symbol nášho združenia a môže byť symbolom každého jedného z vás, ktorí chcete dosiahnuť zmenu vo svojom živote.
Na inom mieste píšem, že 21. jún 2006 bol našim dňom, kedy sme mali ustanovujúci kongres občianskeho združenia. Tento deň si aj v budúcnosti chceme uctiť ako Deň pozitívneho myslenia. Na tento dátum pripravujeme rôzne akcie. Vydávame nulté číslo časopisu Pozitívne myslenie. Chceme vydať CD nahrávku pod názvom „Cesta pozitívneho myslenia“. V tento deň chceme symbol nášho združenia – pestrofarebného motýľa – rozdávať medzi ľuďmi a ak nás budú chcieť podporiť, tak nám za neho môžu aj dobrovoľným príspevkom zaplatiť. Potom si ho môžu pripnúť na golier alebo tričko.
Budeme radi, ak sa aj vy svojimi aktivitami budete podieľať na propagácii pozitívneho myslenia na Slovensku. Môžete posielať svoje príspevky do nášho časopisu, organizovať kluby pozitívneho myslenia vo vašom bydlisku, spolupodieľať sa na činnosti nášho združenia, alebo sa stať členom a tak nás podporiť.
Tento časopis má zatiaľ len obmedzený počet výtlačkov, preto vás chcem v závere požiadať, ak ho prečítate, odovzdajte ho niekomu ďalšiemu, komu bude na prospech.
Jozef Čuha


Vzdelávanie s ICOPT


Takmer celé minulé storočie pomáha pozitívne myslenie svojimi vyskúšanými metódami a pravidlami zlepšovať osobný i profesionálny život. Zlepšuje komunikáciu, vodcovské schopnosti a zručnosti, zvyšuje osobný potenciál a rast. Všetky tieto faktory pomáhajú v zlepšovaní osobnostného rozvoja ako aj profesionálneho napredovania. Desiatky miliónov ľudí v rôznych vzdelávacích spoločnostiach absolvovali dynamické, interaktívne tréningové programy. Ich hodnota je overená takmer storočnou úspešnou realizáciou s jednotlivcami i organizáciami
Ak chceme ľudom pomôcť dosiahnuť novú úroveň – v osobnej aj v profesionálnej oblasti - nič nefunguje lepšie ako Kurz pozitívneho myslenia. Základom úspechu je program idúci do hĺbky tým, že podporuje zmenu postojov, mentálnych návykových vzorcov s uplatňovaním vedomostí človeka v reálnom živote. Iba praktickou aplikáciou môže človek premeniť abstraktné teórie na užitočné schopnosti, pomocou ktorých dosiahne úspech v meniacom sa svete.
Garantom programu je PhDr. Jozef Čuha, predseda Medzinárodného centra pozitívneho myslenia a autor prvej knihy o pozitívnom myslení od slovenského autora pod názvom „ Posolstvo úspechu“. Je to skúsený profesionál vo svojom odbore a aj vďaka absolvovaniu náročných tréningov sa stotožňuje s programom, ktorého je garantom. Do jednotlivých lekcií vniesol jemu vlastný štýl a dokázal ho aplikovať aj na slovenskú populáciu. Foto z pozitívnych soireé
Tento kurz je založený na filozofii, že skutočný rast a zmena potrebujú čas, kombinujúci prax a pevné pravidlá s prísnym koučingom. Pre ľudí, ktorí hľadajú cestu, ako sa stať úspešnými tak v práci ako aj v osobnom živote je kurz Pozitívneho myslenia vynikajúcim odrazovým mostíkom. Tento kurz pomôže každému účastníkovi v rozvoji skrytých talentov a vlôh a v budovaní už existujúcich zručností, schopností a sebavedomia. Účastníci sa naučia meniť navyknuté spôsoby myslenia a vnímania, budú lepšie komunikovať, budú vedieť lepšie riešiť problémy a zlepšovať vzťahy.
V našom tréningovom cykle sa účastníci najprv oboznámia s kľúčovou koncepciou programu, potom ich budeme viesť k tomu aby dokázali nové spôsoby myslenia precvičovať v reálnom svete, aby tak dosiahli rýchlejší rozvoj žiadaných spôsobov konania. Táto dôsledná a praktická aplikácia vyústi do dlhodobého, trvalého účinku, ktorý je prínosom pre účastníka v osobnom aj pracovnom živote.

Po absolvovaní kurzu Pozitívneho myslenia preukážu účastníci zlepšenie v týchto oblastiach:
• Sebavedomie
• Pohotové vyjadrovanie myšlienok
• Schopnosť kontrolovať ťažké a náročné situácie
• Zníženie stresu a starostí
• Efektívne počúvanie
• Vedomá zmena postojov
• Stanovovanie si cieľov a vízií
• Zlepšenie koncentrácie a pamäti
• Naučenie relaxácie a uvoľňovania sa
• Zlepšenie komunikačných zručností
• Autosugescia
• Skvalitnenie vzťahovJozef Čuha

Spolupracovníkem ICOPT je také Ing. Emil Burák, PhD., který v Pozitivních novinách otiskuje
na pokračování seriál  
POZITIVNÍ MYŠLENÍ.

www.icopt.sk 

PhDr. Jozef Čuha, www.icopt.sk

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 22. 05. 2008.