Ing.Emil Burák, PhD: POZITIVNÍ MYŠLENÍ I. – Obrovské rezervy

Rubrika: Publicistika – Postřehy

             

Seriál na pokračování: POZITIVNÍ MYŠLENÍ

  I. – Obrovské rezervy                                
  II. – Ráj a peklo                                          
       III. – Slovenská cesta a 7 principů                     
           IV. – Životní mise, čajovny a tajemství                  
            V. – Denní masírování hlavy (Autosugesce)         
 


AUTOR:
Ing. Emil Burák PhD.

* 17.05.1963 Stropkov
náměstek generální ředitelky DRSR pro kontrolu daní a daňovou exekuci, manažer


VZDĚLÁNÍ:
Vystudoval Ekonomickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (1991). Od roku 1994 – 1999 absolvoval postgraduální (externí) doktorandské studium se specializací na Management financí v odboru Ekonomiky a řízení podniků, v rámci systému celoživotního vzdělávání různé manažerské kurzy i projekty v letech 2003-2006 v SR i v zahraničí.

PRAXE:
Dosud má za sebou více než 20-letou pracovní kariéru, z toho nejvíce pracoval v sektoru služeb, financí a řízení. Z toho 10 let jako topmanažer v privátním sektoru (banky) v Bratislavě a státním sektoru (daně) v Banské Bystrici. Pracoval v různých funkcích – jako obchodník (Restauracie D.Kubín 1985-1990), kontrolor (Daňový úřad D.Kubín 1990-1997), jako bankovní a finanční manažer v letech 1997-2002 v Bratislavě (např. ředitel controllingu, viceprezident banky, generální ředitel sekce banky, branch manager pro retail), ekonomický ředitel televize, od 2/2003 jako náměstek generálního ředitele Daňové správy SR pro kontrolu a exekuci. Tři roky (2003-2005 Fakulta financí) učil externě na Univerzitě Mateja Bela v B. Bystrici.

Z TOHO V DAŇOVÉ OBLASTI:
Dosud v daňové oblasti odpracoval 12 let (7 let ako kontrolor - daňový audítor, 4 roky jako náměstek GŘ pro daňovou kontrolu a daňovou exekuci, rok na Daňové škole v oblasti vzdělávání jako metodik vzdělávacích projektů).

V současnosti (od 9/2006 doteď) pracuje v oblasti vzdělávání /Daňová škola DRSR v B Bystrici/, je členem mezinárodní expertní skupiny EÚ – v rámci projektu FISCALIS pro oblast vzdělávání. Současně jako autor, nezávislý ekonomický publicista – píše do několika časopisů především k problematice daní, financí, managemetu a řízení výkonů.
Je ženatý a má jedno dítě.

TVORBA:
Celkově dosud napsal 6 knih a více než 700 odborných článků orientovaných na ekonomiku, řízení, daně, podnikání a sebeřízení.
KNIHY:
Daně na hraně (2000, Sepi Žilina)
Daňová optimalizace (2002, EPOS Bratislava)
Automanagement podnikatele (2003, EPOS)
Daňové plánování a daňové výdaje (2004, EPOS)
Pohodou k prosperitě – Wellness a Carpe Diem (2005, TESFO Ružomberok)
Pohodou k prosperitě II. – Slovenský profesoring štěstí (2006, TESFO)
ČLÁNKY:
Přes 700, v roce 2007 aktuální příspěvky – např. v Eurobiznise, Hospodářských novinách, Management, mzdy a finance, Profitu, Veřejné správě, Produktivitě a inovacích, atd.

PROJEKTY:
Zvýšení efektivnosti daňové kontroly Daňové správy SR z 20% v roku 2003, na 60% v roku 2004-2005 (především přes Vytvoření systému měření výkonů pro jednotlivce i kolektivy).
Vybrané knihy a články jsou využívaným podkladem pro SAV - Jazykovědný ústav v rámci projektu tzv. Národního korpusu.

Profil převzat ze serveru OSOBNOSTI.SK


POZITIVNÍ MYŠLENÍ I. – Obrovské rezervy


Sebeřízení a autoenergetizace je obrovskou příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny lidi i konkrétního člověka. Jedním z jejich nástrojů je nepochybně také pozitivní teoretické myšlení a pozitivní jednání v praxi.

Útěcha z paradoxu, že jiní jsou na tom hůř
Mnozí lidé na Slovensku nenacházejí potěšení ani tak v samotném komplexním zlepšení svého života, ale spíše ve srovnávání s jinými zeměmi – zkoušenějšími regiony ve světě, které tak houževnatě nabízejí všechna domácí média. Neustále sledujeme, jak tvrdě se bojuje v Iráku nebo v Pákistánu, jaká tornáda právě zuří v Americe anebo kolik lidí zahynulo při nějaké živelné (tsunami v Thajsku, překvapivá zemětřesení či výbuch sopky) anebo technické (např. pád letadla) či vojenské katastrofě (hladomor v různých zemích Afriky jako následek lokálních národnostních válek). Po takovém masírovaní mozků si našinec tiše a spokojeně hoví ve svém příbytku a medituje o tom, jak je dobře, že má střechu nad hlavou, že žije v míru, že v obchodech jsou tuny zboží, že má jakousi práci a že na parkovišti před panelákem parkuje dnes mnohem více osobních aut než tomu bylo například v dobách socializmu (před rokem 1989)...

Deficit školství v injektování pozitivního myšlení
Toto není zrovna ten typ pozitivního myšlení, jaký je třeba rozvíjet především, ale uznávám, že je lepší nežli ufňukané chování věčných naříkačů, snílků či pesimistů.
Z hlediska správného a žádoucího rozvoje a formování dlouhodobého konceptu pozitivního myšlení má tato země ještě stále obrovské resty a rezervy.
Ve školství například chybí energetizační výuka předmětů – jak se stát orientovaným svou vlastní vůlí a vírou, a pozitivním myšlením dotovaným k dosažení lepších osobních výsledků, prospívajících zároveň kolektivu i společnosti.
V masmédiích zcela chybí pozitivní a především hodnotově kvalitní reality-show anebo jiné magnety, jak pozitivně ovlivnit a být nápomocni formování pozitivního myšlení národa podle vzorů nejúspěšnějších a nejvýkonnějších národů světa (Japonci, Číňané, Norové, Švýcaři...).

Odmítání motivačních přednášek
Pozitivní myšlení je na Slovensku z teoretického hlediska celkem dobře zvládnuté (například lidé jsou informováni, že v knihkupectvích je k dostání řada knih o pozitivním myšlení), ale v kontrastu není pozitivní myšlení zdaleka zvládnuté prakticky (jako hlavní přímý důkaz k tomu chybí například obecně široké psychoanalytické průzkumy, ale lze to vidět například v názorech na růst a rozvoj podnikání i v dalších nepřímých důkazech).
Koho by life management a sebeřízení zajímalo blíže – doporučuji tituly „Pohodou k prosperitě I. – III.“ z let 2005-2007 anebo nejnovější publikaci „Pozitivní myšlení – jak začít“ (Eugenika Bratislava 2008).
Zamysleli jste se někdy například nad tím, že v podmínkách naší země vůbec v masovém měřítku nefungují tzv. motivační přednášky a prezentace vynikajících řečníků, charismatických osobností a nejúspěšnějších z lidí? Takový roduvěrný fanaticky orientovaný Dale Carnegie, jakého dala světu Amerika, nám skutečně stále chybí.

Slovenská cesta k pozitivizmu – dva magnety
Navzdory všemu je potěšující, že na Slovensku přece jen existují mentálně a ideologicky talentovaní a ochotní lidé, kteří pozitivní myšlení šíří cílevědomě a systémově. Ze všech příkladů mohu upozornit třeba na internetový portál o pozitivním myšlení www.skola.jewel.sk anebo koncept PhDr. Jozefa Čuhy z Banské Bystrice a jím založeného Mezinárodního centra pozitivního myšlení (www.icopt.sk, www.pozitivnemyslenie.sk), o kterém věřím, že bude stále intenzivněji rozšiřovat vlastní členskou základnu, a to nejen pasivních sympatizantů, ale především aktivních členů.Zamilovat se do moudrosti
Pragmatici vděčí za svoje know-how zejména lásce k moudrosti. Moudrost prý ze všech nejvíc milují filozofové. Ale klasický filozof bývá příliš chudý na to, aby mohl být v současné moderní společnosti uznávaný a respektovaný jako vzor úspěšnosti a společenského modelu.
Sophia – znamená moudrost v řečtině, odtud pochází termín sofistikovat = „zmoudřet“. Termín „filozofie“ se skládá ze dvou slov – fileo = milovat a sophia = moudrost); tak mezi hlavní vnitřní dluhy celospolečenské infrastruktury naší země patří na popřední místo nejen umění prodat námi vytvořené vynikající hodnoty, ale potřeba radikálně zlepšit vnímání a roli pozitivního myšlení pro zvýšenou kvalitu výstupů z produkce a tvorby přidané hodnoty jednotlivců, kolektivů, firem, organizací, institucí i státu.

Potřeba rozlišovat mezi osobností a celebritou
Na Slovensku je v daném směru ještě stále příliš moc kontroverze, protiřečení, nesrovnalostí a deformací. Jaký rozdíl projít si například registr nejvyzrálejších a nejúspěšnějších synů a dcer národa na portále slovenských osobností (www.osobnosti.sk, www.leaders.sk) ve srovnání s knihou „Kdo je kdo ve Slovenské republice (Who is who in Slovak republic“ na portálu www.whoiswho-verlag.sk  ...... anebo shlédnout každoroční vyhlašování televizních anket o mediálních osobnostech mladých tele-show rosniček a hvězdiček.
Jaká to ubohost v národě a společnosti stále nevládnout schopností dostatečně rozlišovat mezi skutečnou zralou osobností a mladičkou, rychle vykvašenou celebritou (bez zralosti a dostatku zkušeností z hlediska lidských kvalit). Osobnost je především moudrá, celebrita je zejména slavná. Pokud se někomu povede být současně osobností i celebritou – je to ideál. Nejhorší ovšem je, když nemoudrá celebrita rozdává životní rady a národ (zejména její vrstevníci – např. mladá generace teenagerů slastně spolkne každé její slovo...). Co tomu říkáte?

Rezerva evidentní
Kdy už například eticko-morální kvalita v SR dospěje k tomu, že se začne v některé televizi každoročně vyhlašovat soutěž o největší osobnost země z hlediska lidských kvalit?
Např. z hlediska zvládnutí výchovy příštích generací (třeba kteříkoliv materiálně spíše chudí rodiče, kteří dokázali i v podmínkách odříkání a osobních omezení v dnešní složité době vychovat pro vlast pět i více dětí?).
Pozitivně myslet je méně než pozitivně jednat, ale zároveň je to více než myslet negativně. Obrovskou rezervou národa i vybraných jednotlivců v životním stylu je nedostatek pozitivizmu a pohrdání tímto úžasným energetizačním nástrojem (který může člověka dovést k trvalému štěstí, spokojenosti, harmonii, lepší životní kvalitě a komplexní prosperitě).

/ P o k r a č o v á n í ! /

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Ing. arch. Miloslav Heřmánek
http://hermanek.info/reference/  http://hermanek.info/
http://navolnenoze.cz/prezentace/miloslav-hermanek/

Překlad do češtiny © Zita Mudráková

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 04. 2008.