Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (25) 16.6.-22.6.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (25.týden)
od  16.6. do  22.6. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

16.6.
V červnu rolník ví, jaké posvícení bude,
zda bohaté či chudé.

•••
Zbyněk sice rolník není, pouze na trumpetu hude.
Jaké bude posvícení? Tož takové – jaké bude!

17.6.
Často-li se v červnu hrom ozývá,
kalné léto potom přicházívá.
•••
Adolf v červnu chodí na golf a tam bouřka všechno mění,
a každou hůl potřeba je specielní uzemnění.

18.6.
V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí.
•••
Pro Milana tohle rčení podivný má nádech,
v červnu přece může mrazit jedině snad v zádech.

19.6.
Na svatého Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze.
•••
Asli je suchý odvést chceš, do Jána si pospěš.
Ti dva svatí to vám byla třída,
namísto nich dneska seno Leoš hlídá.

20.6.
Roj v květnu stojí za fůru sena,
roj v červnu skoro práce marná.

••
Kdykoliv se včely rojí, Květa ven se vyjít bojí,
zvláště když udeří parna.

21.6.
Na svatého Aloise – poseč louku – neboj se!
•••
Na sykavky pozor dej, chceš-li slyšet hezký rým,
jinak vlastní informace může býti pouhý šprým.

22.6.
Hřmění v červnu oznamuje pochmurné léto.

•••
Pavlu přestalo už bavit, s Petrem, Pavlem svátek slavit,
vybrala si vlastní den – předběhla je o týden. 

****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 06. 2008.