Milan Markovič: Ale teraz vážne!

Rubrika: Literatura – Fejetony

             


Ale teraz vážne!

Nájde sa vôbec niekto, kto by nikdy nezačul či dokonca nevyslovil toto podivné upozornenie? Sú len dve možnosti, prečo sa ktosi uchyľuje k takejto „poistke“: buď chce dôrazne upozorniť na to, že to, čo hovoril predtým, bolo vtipné, humorné a v každom prípade smiešne, alebo sám sebe neverí, že by vtipnou vetičkou dokázal niekoho presvedčiť o čomkoľvek. Inými slovami, je medzi nami hrozivý počet blížnych, čo majú neotrasiteľný dojem, že môžu byť vážení len vtedy, keď sú vážni. No a humor, vtip, či len krátke zašpásovanie predsa nikdy nikto nemôže brať vážne.
S takýmto postojom k humoru ako k istej „nevážnosti“ veľmi tesne súvisí aj naša častá, paradoxne menej či viac smiešna snaha brať seba či svoju prácu, svoje okolie, ba nezriedka i zábavu až neprirodzene vážne, a to aj tam, kde je to principiálne nenáležité. Najčastejšie a najvypuklejšie sa to prejavuje v rozličných zábavných súťažiach (predovšetkým televíznych, samozrejme). Tvorcom aj účinkujúcim zvykne uniknúť, že nejde o súboj gladiátorov, kde porazený nevyhnutne zaplatí životom, ale že predmetom vysielania je šou, ktorá má zabávať ľudí. Prirodzene, dôvodom toho, že sa uvoľnenej zábavy málokedy dočkáme, sú aj pomerne vysoké finančné a iné materiálne motivácie, ktoré majú nepochybne moc donútiť mnohých zúčastnených do kŕča, v dôsledku čoho je na celej veci potom smiešny len silený, štylizovaný úsmev všetkých, čo sa v takomto vnímaní nikdy nedopracujú k želanej uvoľnenosti. Frapantným (nie však jediným) príkladom je voľba Miss, ktorá dávnejšie stratila na zaujímavosti a príťažlivosti už len tým, že tie súťaže sú dve, a tak k tej jedinej najkrajšej Slovenke sa vlastne nikdy nedopracujeme.
Keďže z osemnásťročných dievčatiek uvoľnený prejav podporujúci zdanie zábavného podujatia sotva vytlčieme, istou nádejou je moderátor či moderátorská dvojica, prípadne iný „odľahčujúci“ vkladaný sprievodný program. Lenže onen vsúvaný program, to sú už len hudobné bloky, no a „sympatickým“ a „chutným“ prínosom zábavných moderátorov je už tradične len to, že sa milo bavia na vlastných omyloch vyplývajúcich z nepripravenosti. Bavíme sa s nimi.
Namiesto súťaže dvanástich vypreparovaných krásavíc pokojne dosaďme adeptov na superstar, snaživých tanečníkov, prípadne účastníkov v súťažiach, ktorým len zriedka možno s čistým svedomím prisúdiť prívlastok vedomostné. A ak aj, kde je dôvod na to, aby po známom Teste národa znela v českom súkromnom rozhlase vážna analýza na tému prečo Slováci zase zvíťazili! Sranda, nie?
Ale vážne: to sa už naozaj nevieme normálne zabaviť?

www.markovic.sk

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 06. 2009.