Milan Markovič: Kde je to výhodné?

Rubrika: Literatura – Fejetony

             


Kde je to výhodné?

Štěstí mají ti podnikavci, co natrefí na mladé, perspektivní, dynamicky se rozvíjející odvětví, tedy to, co je evidentně rozvojeschopné nejméně na deset let dopředu. Za jedno z takových je rozhodně stále ještě možné považovat mobilní telefonování. Takže dobře udělali ti, co zavčasu odhadli, u kterého operátora se zaměstnat, a totéž se týká i všech, co neváhali a dokázali si zjistit, u kterého výrobce telefonů jsou ještě volná místa.

Technický rozvoj je teď bezpochyby nejzřetelnější v oblasti digitalizace, ale u mobilních telefonů zvlášť. Samozřejmě, vývoj se nezastavil ani například u žehliček, ale nedá se říct, že by v krátkém čase hrozilo vypuknutí šílenství v podobě shánění nejnovějších typů rozličných velikostí od kategorie přívěskových až po žehličky „imidžové“ (image) typu ferrari, pokud se barvy a aerodynamického profilu týká. Je možné, že se nám ještě představí i mašinky s pětinásobnou kropicí a napařovací schopností, se zaručeně nepřipalující se plochou, a to ani k dederonu, a možná že není daleko doba, kdy se domácí paní dočká žehličky s digitálním ukazatelem počtu žehlicích kmitů na držadle. Jenže kdo vyloučí možnost, že mobil bude co nevidět sloužit i jako holicí strojek, dálkový ovladač na televizor, mikrovlnku a zatahování záclon a kdoví, snad i s malou (cestovní) žehlicí ploškou; nepředpokládám, že by se, i když s tou nejmodernější žehličkou, dalo telefonovat (dovedu si představit to množství spálených uší!).

Nakonec je však třeba všimnout si ještě i vývojových trendů, které my, futurologové a prognostici, klasifikujeme spíš jako slepé uličky ve snažení neprozíravých vývojářů. Jako příklad mohu uvést poměrně známý vysavač trilobit, schopný samostatně povysávat i půdorysně složitou místnost a obdařený elektronickým pudem sebezáchovy doplazit se ještě k elektrické zásuvce a nasát si energii potřebnou k dalším výkonům. I ten slabší výkon akumulátoru by se dal ospravedlnit, kdyby byl výrobce počítal s tím, že ani v jednom našem bytě není elektrická zásuvka umístěna tak nízko nad podlahou.

Ze slovenštiny přeložila Marie Zieglerová

ww.markovic.sk

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 06. 2009.