Milan Markovič: Není souhlas jako souhlas / Znovu jsem objevil vlak

Rubrika: Literatura – Fejetony

             

Není souhlas jako souhlas

Když dívka ve své skromnosti řekne „ne“, přeje si, aby se to chápalo jako „ano“. To prý kdysi řekl William Shakespeare a asi k tomu měl důvod, anebo dostačující zkušenosti. Anebo obojí. Každopádně je dobré znát rozdíl mezi těmito dvěma vyjádřeními. Řeknete si – nic není lehčí, vždyť ano a ne umí v rozličných obměnách použít každý i v zahraničí.

Skoro si dovedu představit, jak počítáte, kolika jazyky byste to zvládli. Oui, da, yes, ja, si, nezapomenout na méně známé igen, no a v tísni navrhuji uznat i slovenské hej, nó a uhm. A to ještě zůstává v rezervě – kdyby nezabralo nic jiné – jednoduché přikývnutí. Pravda, pokud právě nejste v Bulharsku.
Stalo se mi to asi před třiceti roky, ale od té doby se tam v tomto smyslu asi moc nezměnilo. Dávno před cestou k moři mne známí upozorňovali, že když chci v Bulharsku vyjádřit souhlas, musím zavrtět hlavou jako při našem ne. Marně. Hned první den pobytu v kempingu blízko tureckých hranic došlo k nedorozumění se starší domorodkou, podle profilu očividně tureckého původu. Z vysoké zídky, kam by ona asi nedosáhla, spadlo na zem hnízdo jakýchsi ptáků. Ruštinou zdokonalenou posunky naznačuji: Asi to tedy dáme nazpátek nahoru, ne babi? Jenže ona zavrtěla hlavou. Dobře, tak ještě jednou: Tady toto – jakože hnízdo – já vezmu, zdvihnu a položím nahoru, dobře? – ukazuji už názorněji. A stařenka zase jen hlavou zleva doprava a zpět. A usmívá se, baba jedna.
To už jsem byl vedle. Jsi ty ale nějaká divná stařenka, uvažuji, kdo ví, jestli ta hnízda i sama neshazuješ! Ale neřekl jsem nic, protože turecké nájezdy mám z literatury v živé paměti.
Ukončil to až přihlížející občan NDR, který popošel, položil to hnízdo, kam patří, a sedl zpátky do trabantu.
V tom okamžiku mi svitlo. Jenže stařenka mi už nevěnovala pozornost. S člověkem, který vleze do cizí země a nezná rozdíl mezi ano a ne, opravdu nestojí za to konverzovat.

Třeba poznamenat, že módě nepodléhá jen ošacení. Jako sezónní či jistým časem omezený dobový úkaz postihuje móda i jiné zvyky a návyky lidí v jistém čase a určitém prostoru. Nejčastěji to, tuším, lze pozorovat v jazyku, způsobu a prostředcích vyjadřování. Ale ovšem i v účesech a dokonce i v držení těla, no řekněme i ve stravování se, v upřednostňování třeba módního nápoje či dopravního prostředku.

To poslední mne napadlo, protože jsem si vzpomněl, že dokud u nás nebylo tolik aut, jezdili lidé na větší vzdálenosti autobusem nebo vlakem. Ani se mnou to nebylo jiné: každé prázdniny jsme sedli do vlaku a odvezli se k babičce do Prešova. Kdeže tehdy auto! Jenže postupně přibývala a najednou jsem musel konstatovat, že už jsem se roky nevezl vlakem a že dokonce ani pořádně nevím, kudy se jde na železniční stanici. Ale nadešel ten čas.

Znovu jsem objevil vlak

Znovu jsem objevil vlak. Dálnice nesplňuje moje představy o pohodlné a bezpečné cestě za cílem. V autě jsem sice pánem svého času, ale i zodpovědný za bezpečnost svoji i těch, které případně vezu. S celým nákladem se sice dovezu až do hotelu, ale riskuji poruchu, nehodu, navíc platím za parkování a trnu, jestli mi auto neukradnou nebo nevykradou.

Je pravda, že v autě má člověk soukromí. Ve vlaku jsem vystavený na milost a nemilost těch, co rádi navazují kontakty a seznamují se. především muži se ženami, samozřejmě. Jsou mezi nimi vyslovení experti, nejde o začátečníky z městské hromadné dopravy, co ani pořádně nestačí naznačit dámě, odkud že se asi znají, a jsou na konečné. Ostatně těch dvacet korun se dá ještě oželet. Jenže když takový vlakový seznamovač vrazí do svého podnikání příplatek za místenku, ten už má v talóně jiné věty jako „Vy nejste jako jiné ženy“, anebo „Moje manželka mi nerozumí…“ Ten už jde v tunelu najisto!
Nejde však vždy jen o takovéto modrovouosy ani výlučně o intimity. Stačí, když je třeba odolávat nájezdům spolucestujících, co si o mně kdoví proč myslí, že rozumím politice. Samozřejmě se dá odejít na chodbu, postát při okně, nebo se tvářit, že spím. Toto však nemám dořešené. I když se mi i podaří opřít tak, že mi neklesne hlava a neotluču si ji o všechny přilehlé a protilehlé stěny, určitě se mi po chvíli otevřou ústa, což mi – jak jsem si ověřil – nepřidává na přitažlivosti a chodí se na mě dívat až z lokomotivy.

Navzdory tomu skládám ódu na vlak. Mezi plusy a mínusy nakonec převážil fakt, že už není třeba vybírat saze z očí. A ještě jsem ještě nikdy nezpozoroval, že by nás někdy s posměšným troubením a jen tak, bez směrovky, předjel jiný vlak.

Ze slovenštiny přeložila Marie Zieglerová

www.markovic.sk

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 04. 2009.