Milan Turek: Liberecký oktaván dobyl Cambridge

Rubrika: Publicistika – Rozhovory

Starší generace často kritizují počítačové zájmy mladých a nepokrytě je obviňují ze sledování akčních her s mrtvolami a zabíjením. Počítač však nejsou jen hry, ale otevřené dveře do světa. Mladí lidé se účastní debatních chatů, seznamují se, učí se. Mají i celou řadu jiných zájmů.
Ondřej Henych je studentem gymnázia F. X. Šaldy v Liberci a jako oktaván má za nejoblíbenější předmět chemii. Hry určitě nejsou jeho prioritou, protože je orientačním běžcem, hraje na klavír a samozřejmě se učí jazyky; začíná zvládat švédštinu.
Záliba v chemii Ondřeje přivedla až na světovou úroveň. V 41. ročníku Mezinárodní chemické olympiády v Cambridge získal v desetihodinovém boji stříbrnou medaili v koknkurenci 250 studentů ze šedesáti šesti zemí.  
Ondřej Henych

•  Matematika, fyzika i chemie nejsou zrovna předměty mezi studenty příliš oblíbené. Byl jsi Ondřeji inspirován k zájmu o chemii pedagogy nebo rodiči? Či to byl jen tvůj vlastní zájem?

Prvotní zájem ve mně vzbudila moje profesorka chemie Alena Havlíková svými zajímavými hodinami. Nemalou roli také hrály praktické pokusy, které svým tajemnem přitahují alespoň ze začátku každého začínajícího studenta chemie. Pak přišly olympiády a jiné soutěže, ke kterým jsem se musel učit i nad rámec středoškolského učiva, a právě v nich jsem objevil opravdovou krásu chemie.

•  V čem vidíš atraktivnost a tajemnost chemie? Je to bezprostřední spojitost se živými organismy nebo její hmotná podstata?

Líbí se mi její provázanost s téměř každou věcí našeho světa. Na vše kolem nás můžeme pohlížet z chemického hlediska. Na druhou stranu mnoho těch nezajímavějších jevů je pro praktické uplatnění nepoužitelné a můžeme se pouze podivovat, jak to v mikrosvětě funguje. Ona tajemnost je právě v tom, že většinu nám známých molekul nikdy přímo neuvidíme a musíme tedy věřit všem nepřímým pozorováním, měřením a výpočtům, které nám říkají, že naše předpoklady jsou správné.

•  Nedělají ti potíže složité výpočty reagencí a hlavně konstrukce chemických vzorců?

Pokaždé, když se učím něco nového, chvíli trvá, než danému problému pořádně porozumím a osvojím si jej. To samé platí i o výpočtech. Proto je ze začátku nutné počítat, počítat a počítat. Díky paní profesorce mám ve výpočtech slušný základ z hodin chemie.

•  Stane se chemie v tvém životě oborem, který míníš preferovat i třeba před rodinou a jinými zájmy?

Chtěl bych, aby se mi v životě podařilo najít rovnováhu mezi prací, která mě bude naplňovat, a osobním životem.
Chemie nás učí vytvářet nejen prospěšné a užitečné látky, předměty, které jsou někdy životu na zeměkouli i nebezpečné, byť se nezdají, ale dovedou pěkně zničit životní prostředí i zdraví lidí.

•  Myslel jsi někdy na to, čemu dáš přednost?

Určitě jsem zastáncem dlouhodobě udržitelného rozvoje a nikdy bych nechtěl vydělávat na něčem, co bude devastovat životní prostředí nebo ohrožovat lidské zdraví. Ale myslím, že tohle není problém vědeckých pracovníků, jako spíš velkých společností a jejich představitelů, kteří mohou vědecké objevy a inovace průmyslově aplikovat a případně i zneužívat.

•  Do které chemie se chceš pustit? Bude to chemie anorganická nebo organická? A v jakém odvětví bys chtěl pracovat?

Nejvíce mě zajímá organická chemie a biochemie. Rád bych získal co nejlepší představu o fungování lidského těla právě na molekulární úrovni, což je dnes velmi atraktivní obor, ve kterém jsou stále velké příležitosti k novým objevům.

Milan Turek
Ondřej Henych

► student oktávy Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova, Liberec
► bydlí osmým rokem v Liberci, ale narodil se v Praze
► běhá orientační běh, hraje na klavír, učí se švédsky
► má dva sourozence: dvojče Tomáše (19) a Martina (22)
► matka je učitelka informatiky, otec je programátor 
► na 41. ročník Mezinárodní chemické olympiády se nominoval na základě čtvrtého místa v celostátním kole chemické olympiády a dvou následujícíh výběrových soustředění.
► olympiáda se konala ve dnech 18. - 27. 7. 2009 v Cambridge. Účastnilo se jí 250 studentů z 66 zemí světa. Samotná soutěž sestávala z pětihodinové praktické části a pětihodinové teoretické části.

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 03. 2010.