Nedělní chvilky s poezií .... Martin Kulhaj

Rubrika: Literatura – Poezie

 
Nedělní chvilky s poezií pro vás připravuje herec, esejista a poeta
Vladimír T.Gottwald.
Máte-li zájem představit svou poezii v Pozitivních novinách, pošlete své básně včetně vlastního portrétu, krátkého medailonku o Vás a v ideálním případě i s ilustrací (fotkou, obrázkem nebo obálkou Vaší sbírky) na e-mail: vladimir054@gmail.com.
Děkujeme.

Martin Kulhaj

Narozen 17. dubna 1979 v Zábřehu na Moravě, absolvent SPŠ Šumperk, nyní žijící v Praze, zaměstnaný u jedné velké telekomunikační firmy. „Polibek MÚZ …“ jsem pocítil +/- 12. listopadu 2008, od tohoto dne psaní „textíků“ radost snad nejen mně přináší :-)
Dosud např. na www.cestydusi.cz vydáno 113 textů mnou zapsaných. Dále v roce 2009 účast v literární soutěži O ŠUMPERSKÉHO HAVRANA. Taktéž báseň *SMRT*ŽIVOT* vyšla v Unitářských listech č. 9/2010. „Prvotina“ DENÍČEK – SNÍČEK I „vydána“ počátkem roku 2010 na www.spisyksebepoznani.wz.cz + upravená verze v závěru roku MMX v mini nákladu 19 ks jen pro mé nejbližší jako dar „vánoční“…

S Láskou i úsměvem MK, 10.20.17+ 31.1.2011

*VODA*

ZÁKLADNÍ “STAVEBNÍ“ ŽIVOTNÍ ELEMENT VODA JE
DOVOLÍM SI MALINKOU ODBOČKU :-)
KRÁSNÉ FILMY “STUDIJNÍ“ I ZÁBAVNÉ JSOU
NAPŘ. PÁTÝ ELEMENT, MATRIX, CELESTÝNSKÉ PROROCTVÍ
CO MY JEN VÍME? I TAJEMSTVÍ…
NYNÍ K VODĚ - JE DOKÁZÁNO
ŽE ČLOVĚK JE STVOŘEN, TVOŘEN Z VĚTŠÍ ČÁSTI Z VODY
I ZEMĚ VĚTŠINOU SVÉHO POVRCHU VODOU JEST =>
MODRÁ PLANETA KRÁSNÁ, “LOĎ“ NAŠE VESMÍRNÁ…
JÁ JEN MOHU PŘIPOMENOUTI JIŽ DÁVNO OBJEVENÉ
ŽE SÍLA MYŠLENKY I POUHÉHO PSANÉHO SLOVA JE NESMÍRNÁ
NÁDHERNĚ O TOMTO FENOMÉNU
A TÍMTO MU VELKÝ DÍK ZA LIDSTVO CELÉ
PÍŠE A BÁDÁ PAN MASARU EMOTO!
NAPŘ. “LÉČIVÁ SÍLA VODY
NEPOVAŽUJTE TO ZA “REKLAMU“
ALE SPÍŠ JAKO DOPORUČENÍ
PRO NEVĚŘÍCÍ “TOMÁŠE“
KDO NEVĚŘÍ, AŤ DO LUXORU ČI KNIHOVNY BĚŽÍ :-)
ZÁVĚREM JEN PODOTKNU JEDNODUCHOU ROVNICI =>
KDYŽ LZE OVLIVNIT VODU + JAKÉ NÁDHERNÉ KRYSTALY UTVOŘÍ
JE MOŽNÉ ÚPLNĚ JEDNODUŠE OVLIVNIT LIDSKOU BYTOST!
PROSÍM “RADĚJI“ POZITIVNÍM MYŠLENÍM
LÁSKOU I ÚSMĚVEM

*MUŽ + ŽENA = RODINA*

MUŽ I ŽENA, TĚLA, POVAHY, POSTOJE
SMYSL ŽITÍ SIC ROZDÍLNÝ JEST
ZA ZMÍNKU STOJÍ JEDNA VĚC
KAŽDÝ ČLOVĚK V SOBĚ
“MUŽSKÝ + ŽENSKÝ“ FAKTOR SKRÝVÁ
KDYŽ TOTO SÁM V SOBĚ NALEZNE
V HARMONII UVEDE A SNAŽÍ SE UDRŽETI
IHNED A LÉPE, RADOSTNĚJI, LEHČEJI
LÁSKYPLNĚJI CHÁPE A SNAŽÍ SE CHÁPAT
CHOVÁNÍ + POSTOJE ŽITÍ
SVÉHO “DRAHÉHO“ PARTNERA
PAK TAKOVÝ “LADÍCÍ“ PÁR
V HARMONII VZÁJEMNÉ
MUŽ + ŽENA => RODINA
I BEZ MANŽELSTVÍ JSOU :-) 
 

 Láska

V "DŮKAZU BOHA" píši
BŮH je LÁSKA...
V "ZAMILOVANOST VS. LÁSKA PRAVÁ" píši
Slova marná jsou . . .
Lásce stačí Láska sama . . .
Přeji VŠEM LIDEM bez rozdílu;
aby to "SVĚTLO+DIAMANT"
Víry Pravé i Poznání . . .
Poznání LÁSKY sami v sobě nalezli …
a nesobecky to přáli i dalším Lidem . . .
Vždyť všichni
LÁSKOU JSME*Láska v Nás*

Téma: Aforismy
Láskou Žiješ
Lásky Život Žiješ
Láskou Člověk Živ je
Pro Lásku Živ je ...
Lásky pln Život sám je ...
Duše Láskou jenom Kvete ...
Smyslem Života pro Lásku Žít Jest

<3

ilustrace © Dagmar Konstatská–Satu www.cestydusi.cz 
foto: © MK marquart.rajce.net

 
DO(o)UŠKA  Pokud mi někdo vytýkal, že v Nedělních chvilkách s poezií posud absentovala (byť i jen ukázka) apelativní spirituální poezie, měl pravdu - ano, je to tak. Na vině může být jistě i to, že jsem z generace, které intenzivní apelativnost k srdci příliš přirůst nedokázala, a tudíž se v tomto poetickém hájemství orientuji pohříchu nanejvýš chabě. Tím se však určitě nechci ani honosit ani obhajovat, potud jen na vysvětlenou, proč v případě, že Vás dnešní texty o obrázky zaujmou a potěší, náleží Vaše díky plně Martinu Kulhajovi, zatímco případné výhrady by právem měly směřovat na adresu mou.  pterodaktyl

http://v-t-gottwald.webnode.cz  |  http://vladimirt.gottwald.blog.idnes.cz  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 02. 2011.