Nedělní chvilky s poezií .... Jan Anton

Rubrika: Literatura – Poezie

 
Nedělní chvilky s poezií pro vás připravuje herec, esejista a poeta
Vladimír T.Gottwald.
Máte-li zájem představit svou poezii v Pozitivních novinách, pošlete své básně včetně vlastního portrétu, krátkého medailonku o Vás a v ideálním případě i s ilustrací (fotkou, obrázkem nebo obálkou Vaší sbírky) na e-mail: vladimir054@gmail.com.
Děkujeme.

Jan Anton

„Bývaly doby, kdy mi žluč létala tělem jak vlny tsunami. A já se naučil klidnit toho dravého ve mě. Vytvořil si vlastní cestu, zvykl si milovat svět, i trochu masochisticky, se vším co sebou nese. Poezie si mě našla a vlekla přes dětské říkanice, když mi bylo devět, k volné, někdy až automatické, tvorbě, to když mi bylo čerstvě sedmnáct (jak sladký je ten věk). Připojila se dílka prozaická a díky lásce k hudbě, divadlu a filmu, přičichl jsem z větší či menší dálky i k těmto uměním. Celou dobu mého dospívání jsem se snažil mít na paměti, že jedna z mála věcí, které mi nikdo a nikdy nevezme jsou vzpomínky a zážitky, a tak jsem z plna hrdla pil ten omamný nápoj zvaný život. Narodil jsem se v Praze, ve které jsem prožil celý svůj dosavadní život a své město miluji. – Vysokou školou mi bylo mé zaměstnání. Je mi 28 a k smrti rád žiju. V roce 2010 se mi vlastním nákladem podařilo vydat sbírku poezie "Triple Lutz for president". Když je nálada píšu blog (anton.blog.idnes.cz).“

na ten špatnej snuff -
holka od Odkolka, s culíkama
a úsměvem -
pálka, rukavice, odhodlání -
plno latexu a černý barvy.

když jsi v krizi s natáčecím dnem,
vezmi štáb a začni hrát sám;

energii, chce to jenom energii.

jako Tzara,
berem Tristána
a topíme se v budoucna.

zas už se vmazávám tak líbezně,           
jsem sádlem v pórech           
stárnoucího krajíce,           
dávám vale,           
poslední částečce,           
molekulám cibule,           
visícím bezbranně pod vousem           
slepce,           
žeru tě vesmíre!           


Tmavo-levá bolest
mých pravověrných očí,
o zániku zraku
vedou se v hemisférách zatím jen plané řeči.

Jeronýme, Jeronýme, já evoluji.

Elastické ušní boltce pomalu se mění,
jak oči nahrazují.
Krutá realito,
jsi jen výmysl ještě krutějšího boha,
a jako já i on ví to,
jsi jen jedna z mnoha.

Jak je to s tebou světe,
snad má otázka není příliš troufalá,
smutek duše, v prostor kvete,
láska je záchrana, HEH!,
mrtvá a zoufalá.

Jak je to s tebou květe,
vůně jara je tvá femme fatalle,
pro ni se blázne, ženeš do poupěte,
místo abys ji skutečně miloval.

James feat. Guillame Appolinaire


O co lehčí je život,
když se zaposloucháš do zvuků kolem,
v tichu.

Melancholicky,
jak pozdní srpen,
vnímej ten krásný tón.

Být tak zlatem,
ležet někde v zemi,
v prachu,
nebo se k nebi vznést,
jak májový lampion.


ilustrace © Jan Anton

vzkaz traviči__

naše nenávist neskončí s námi,
i když vypadá to, že jsme sami,
z našich dětí budou milosrdní vrazi,
kteří beze strachu z pravdy,
prorazí davy,
a uříznou vám hlavy,
zlovolní finančníci.

a až naposledy zavřem oči,
modlete se, ať právě oni mají čipy,
ať víte, kam míří jejich kroky.


_________svět je tak malý,
a já se topím v kousku huspeniny,
vzduch je tak kalný,
někdo se dusí kouskem brokoliční viny.

s velkým sluncem nad hladinou,
dusím se tebou.

Co jsme ti,
po stromech
a v tektonických zbraních,
když stejně zahynem,
máme to dáno v neuronech,
vepsáno do těch čar v dlaních.
aŽ na tu nejzazší hranici,
dochází mládí,
tak bojí se mladíci,
blízkého stáří.

sKrývají štvanici,
ve své ladné tváři,
a bijí se, básníci,
krajinou pádí.

kOmu se podřadí


V dálce, kdesi za Milánem,
sešla se chátra.
Rozstavila stánky a
začal prodej
zarmoucených rán.
Ten den nemělo pršet,
neměl kdo přijít,
neměl kdo co s lůzou směnit,
ten den
nemělo žádné srdce vrzet.
Začala se rožnit játra,
bylo k polednímu,
toho dne,
jehož osud byl už dán.
Hollywood closet,
Im naked, you´re too,
fuck me, fuck you...

 
DO(o)UŠKA  Mezi poety zjevujícími se po mezisítí (respektive internetu) jsem drahně let tomu zaznamenal i jedince zajímavého svébytným pojetím i sdělností veršů. Teprve nyní jsem zjistil že pod „nom de guerre“ Treydawn (Trey i Treymond Dan) se vlastně skrývá můj kolega bloger z iDNES, Jan Anton. Inu, svět, život i poezie jsou samá překvapení. Někdy milá! pterodaktyl

http://v-t-gottwald.webnode.cz  |  http://vladimirt.gottwald.blog.idnes.cz  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 10. 04. 2011.