Ing. Emil Burák, PhD: POZITÍVNE MYSLENIE III. – Slovenská cesta a 7 princípov

Rubrika: Publicistika – Postřehy

             

Seriál na pokračování: POZITÍVNE MYSLENIE

I.  – Obrovské rezervy                                
II.  – Raj a peklo                                          
      III.  –
Slovenská cesta a 7 princípov                    
           IV. – 
Životná misia, čajovne a tajomstvo                 
                       V. – 
Denné masírovanie hlavy (Autosugescia)                  
 


AUTOR:
Ing. Emil Burák PhD.

* 17.05.1963 Stropkov
námestník generálnej riaditeľky DRSR pre kontrolu daní a daňovú exekúciu, manažér


VZDELANIE:
Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1991). Od roku 1994 – 1999 absolvoval postgraduálne (externé) doktorandské štúdium so špecializáciou na Manažment financií v odbore Ekonomika a riadenie podnikov. V rámci systému celoživotného vzdelávania – rôzne manažérske kurzy i projekty v rokoch 2003-2006 v SR i v zahraničí.

PRAX:
Doteraz má za sebou vyše 20-ročnú pracovnú kariéru, z toho najviac pracoval v sektore služieb, financií a riadení. Z toho 10 rokov ako topmanažér v privátnom sektore (banky) v Bratislave a štátnom sektore (dane) v Banskej Bystrici. Pracoval v rôznych funkciách – ako obchodník (Reštaurácie D.Kubín 1985-1990), kontrolór (Daňový úrad D.Kubín 1990-1997), ako bankový a finančný manažér v rokoch 1997-2002 v Bratislave (napr. riaditeľ controllingu, viceprezident banky, generálny riaditeľ sekcie banky, branch manager pre retail), ekonomický riaditeľ televízie, od 2/2003 ako námestník generálneho riaditeľa Daňovej správy SR pre kontrolu a exekúciu. Tri roky (2003-2005 Fakulta financií) učil externe na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici.

Z TOHO v DAŇOVEJ OBLASTI:
Doteraz v daňovej oblasti odpracoval 12 rokov (7 rokov ako kontrolór - daňový audítor, 4 roky ako námestník GR pre daňovú kontrolu a daňovú exekúciu, rok na Daňovej škole v oblasti vzdelávania ako metodik vzdelávacích projektov).

V súčasnosti (od 9/2006 doteraz) pracuje v oblasti vzdelávania /Daňová škola DRSR v B Bystrici/, je členom medzinárodnej expertnej skupiny EÚ – v rámci projektu FISCALIS pre oblasť vzdelávania. Súčasne ako autor, nezávislý ekonomický publicista – píše do niekoľkých časopisov najmä k problematike daní, financií, manažmentu a riadenia výkonov.
Je ženatý a má jedno dieťa.

TVORBA:
Celkovo doteraz: napísal 6 kníh a vyše 700 odborných článkov orientovaných na ekonomiku, riadenie, dane, podnikanie a sebariadenie.
KNIHY:
Dane na hrane (2000, Sepi Žilina)
Daňová optimalizácia (2002, EPOS Bratislava)
Automanažment podnikateľa (2003, EPOS)
Daňové plánovanie a daňové výdavky (2004, EPOS)
Pohodou k prosperite – Wellness a Carpe Diem (2005, TESFO Ružomberok)
Pohodou k prosperite II. – Slovenský profesoring šťastia (2006, TESFO)
Články:
Vyše 700, v roku 2007 aktuálne príspevky – napr. v Eurobiznise, Hospodárskych novinách, Manažment, mzdy a financie, Profite, Verejná správa, Produktivita a inovácie, atď.

PROJEKTY:
Zvýšenie efektívnosti daňovej kontroly Daňovej správy SR z 20% v roku 2003, na 60% v roku 2004-2005 (najmä cez Vytvorenie systému merania výkonov pre jednotlivcov i kolektívy),
Vybrané knihy a články sú využívaným podkladom pre SAV - Jazykovedný ústav v rámci projektu tzv. Národného korpusu.

Profil převzat ze serveru OSOBNOSTI.SK


POZITÍVNE MYSLENIE III. – Slovenská cesta a 7 princípov

Internet ponúka aj k pozitívnemu mysleniu veľa informačných zdrojov – priamych i nepriamych. Predmetná informačná diaľnica – je obrovskou príležitosťou, ako rýchlo a relatívne lacno nazbierať základné informácie pre začiatočníkov i nadstavbové info pre pokročilých.

Posolstvo úspechu

Na Slovensku mi v danom prípade chýbajú najmä dva rozmery – koncentrácia všetkých užitočných informácií len pod jednu hlavnú strechu a súčasne celospoločenská stratégia výchovy k pozitívnemu mysleniu maximálne podporovaná vládou, ministerstvom školstva i masmédiami.
Pred troma rokmi som sa dozvedel o existencii časopisu Dimenzie a v ňom som si prečítal aj zaujímavé psychologické zamyslenie od PhDr. Jozefa Čuhu. Následne som v roku 2005 objavil od neho knižku o úspechu (nazvanú „Posolstvo úspechu – prvá kniha od slovenského autora o pozitívnom myslení“z roku 2005), ktorú som si prečítal až v roku 2006 a následne som sa v druhom štvrťroku 2007 s dotyčným pánom aj osobne stretol a zavítal ako hosť na jeho mesačné soirée o pozitívnom myslení, organizované v priestoroch Vedeckej knižnice, každý tretí utorok podvečer v Banskej Bystrici.

Čuhovo dieťa pre všetkých

Nielenže, podľa môjho vnemu i názoru, ide o zaujímavého človeka a charizmatickú osobnosť, ale výborná správa pre Slovensko i pre mňa osobne bola, že tento založil, nie tak dávno, na Slovensku „Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia (ICOPT – International Centre of Positive Thinking)“. To je téma, podľa môjho názoru, ktorej by sa mali chytiť dlhodobejšie médiá – vrátane televízií a rádií (najmä verejnoprávne) viac ako to robia smerom k rôznym bulvárnym nezmyslom.
Pre všetkých záujemcov o poslanie, ciele, filozofiu i smerovanie tohto centra je podstatné vedieť, že chce pomáhať rozvíjať pozitívne myslenie, združovať záujemcov o túto problematiku a že viac informácií v danom smere je možné získať na samostatnej webovskej stránke www.icopt.sk  na internete.

Spoločne – je čarovné a úžasné

Európska únia slávila v roku 2007 päťdesiate výročie svojho založenia a k tomuto špeciálnemu dátumu nielen vznikol celý rad slávnostných programov a manifestačných podujatí, ale aj milé logo – ktoré vyhrali súťaž medzi stovkami návrhov z celej Európy. To logo vyjadruje jediné milé slovíčko „SPOLOČNE (TOGETHER)“...
ICOPT má rovnako veľmi zaujímavé logo v podobe krásneho motýla, ktorým sa môže stať i tá najškaredšia larva. Ak sa bude dobre vyvíjať, zdravo a pozitívne formovať, tak sa postupne premení v nádherného motýľa a dokáže odletieť... Je to fascinujúca paralela s dozrievaním života človeka, ktorý môže dokázať /nie najmä vzrastom, ale duchom, rozumom, presvedčením a prácou/ v živote vyrásť a metaforicky podobne sa premeniť od horšieho k lepšiemu – napríklad z neestetickej larvy na oveľa estetickejšieho motýľa.

 

Denné pozitívne kvapky

Okrem radu rôznych iných inšpiratívnych podnetov a pozitívnych informácií – mne osobne sa veľmi milým prvkom, ktorý sa návštevníci portálu ICOPT dozvedia, javí napríklad možnosť inkasa tzv. pozitívnych Čuhových kvapiek.
Ide o občasné mikropríbehy a zamyslenia nabádajúce k lepšej ľudskosti, podľa osobných skúseností zo zažitých situácií autora i iných – ktoré sú zasielané tým, čo o to majú záujem do emailovej pošty elektronicky. Niečo podobné napríklad ponúka portál www.dobreknihy.com  v podobe denného zasielania tzv. motivačných citátov.

Sedem bodov pozitívneho myslenia

Skutočne pozitívne mysliaci človek poznáva ľahšie (ako napríklad negatívne mysliaci) v živote úlohy, možnosti a šance, ktoré mu život ponúka. Správanie pozitívne mysliaceho človeka a jeho životný štýl definuje v siedmych bodoch takto:

1. POZITÍVNE MYSLENIE
Znamená poznať, že všetko je dobré, lebo všetko mi chce iba slúžiť a pomáhať. Kráčame životom pozorne a vytrvale. Trpezlivo, s dôverou a humorom, robíme to, čo je potrebné. Sme vďační za to, čo sme dostali a rozdávame všetko, čo nám bolo dané tak, aby sme žili bezpečne a v hojnosti.

2. POZITÍVNE CÍTENIE
Znamená otvorene a vyrovnane prijímať ľudí takých, akí sú. S dôverou sa hlásime k svojim pocitom a cítime sa byť hodní života, v ktorom žijeme.

3. POZITÍVNE CHCENIE
Znamená chcieť sa učiť a rozumieť. Vieme sa ospravedlniť a odpustiť a chcme urobiť vždy to správne. Chceme to, čo má byť. Počúvame, čo od nás chce život.

4. POZITÍVNE HOVORENIE
Znamená učiť sa jasne vyjadrovať a zastaviť slovnú infláciu. Nedávame nikomu nevyžiadané rady, nepoučujeme a vieme i mlčať. Sme čestní vo svojich slovách i činoch a vieme pohladiť. Vieme sa povzbudiť, utešiť a poďakovať.

5. POZITÍVNE SPRÁVANIE
Znamená konať rozvážne, citlivo a zhovievavo. Sme láskyplní, konštruktívni a nápomocní. Sme vždy spoľahliví, ohľaduplní a vytrvalí, bez ohľadu na očakávania druhých. Máme zodpovednosť za všetko, čo robíme a zdravé sebavedomie. Učíme sa dávať a prijímať. Podľa „vnútorného vedenia“ urobiť v správnom okamihu to, čo je správne. Taktiež sa vedome striedmo stravujeme. Žijeme v radosti a voľnosti a rešpektujeme slobodu druhých.

6. POZITÍVNE VEDOMIE
Znamená žiť v poznávaní pravdy a skutočnosti, harmonicky, nezištne a v bezpečí. Dokážeme sa stíšiť a pravidelne si urobiť priestor a čas pre meditáciu a pokoru. Všetko bytie zameriavame na najvyšší stupeň. Žijeme duchaprítomne a zmysluplne.

7. POZITÍVNY ŽIVOT
Znamená dodržiavať zákony aj duchovné, ísť životom bez starostí a kľudne s poznaním, že všetko je jedno a to isté. Pestujeme harmonické vzťahy a radujeme sa i u maličkostí. Milujeme život, ale sme pripravení kedykoľvek odísť. Žijeme rozumne, príkladne a zdravo. Všetko bytie zameriavame na najvyšší stupeň, poznávame a uctievame Život vo všetkom a v každom. Vďačne a vedome prežívame každý okamih.

(Zdroj:
www.icopt.sk
)

/ P O K R A Č O V A N I E /

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 05. 2008.