Ing. Emil Burák, PhD: POZITIVNÍ MYŠLENÍ III. – Slovenská cesta a 7 principů

Rubrika: Publicistika – Postřehy

             

Seriál na pokračování: POZITIVNÍ MYŠLENÍ

  I. – Obrovské rezervy                                
  II. – Ráj a peklo                                          
       III. – Slovenská cesta a 7 principů                     
           IV. – Životní mise, čajovny a tajemství                  
            V. – Denní masírování hlavy (Autosugesce)         
 


AUTOR:
Ing. Emil Burák PhD.

* 17.05.1963 Stropkov
náměstek generální ředitelky DRSR pro kontrolu daní a daňovou exekuci, manažer


VZDĚLÁNÍ:
Vystudoval Ekonomickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (1991). Od roku 1994 – 1999 absolvoval postgraduální (externí) doktorandské studium se specializací na Management financí v odboru Ekonomiky a řízení podniků, v rámci systému celoživotního vzdělávání různé manažerské kurzy i projekty v letech 2003-2006 v SR i v zahraničí.

PRAXE:
Dosud má za sebou více než 20-letou pracovní kariéru, z toho nejvíce pracoval v sektoru služeb, financí a řízení. Z toho 10 let jako topmanažer v privátním sektoru (banky) v Bratislavě a státním sektoru (daně) v Banské Bystrici. Pracoval v různých funkcích – jako obchodník (Restauracie D.Kubín 1985-1990), kontrolor (Daňový úřad D.Kubín 1990-1997), jako bankovní a finanční manažer v letech 1997-2002 v Bratislavě (např. ředitel controllingu, viceprezident banky, generální ředitel sekce banky, branch manager pro retail), ekonomický ředitel televize, od 2/2003 jako náměstek generálního ředitele Daňové správy SR pro kontrolu a exekuci. Tři roky (2003-2005 Fakulta financí) učil externě na Univerzitě Mateja Bela v B. Bystrici.

Z TOHO V DAŇOVÉ OBLASTI:
Dosud v daňové oblasti odpracoval 12 let (7 let ako kontrolor - daňový audítor, 4 roky jako náměstek GŘ pro daňovou kontrolu a daňovou exekuci, rok na Daňové škole v oblasti vzdělávání jako metodik vzdělávacích projektů).

V současnosti (od 9/2006 doteď) pracuje v oblasti vzdělávání /Daňová škola DRSR v B Bystrici/, je členem mezinárodní expertní skupiny EÚ – v rámci projektu FISCALIS pro oblast vzdělávání. Současně jako autor, nezávislý ekonomický publicista – píše do několika časopisů především k problematice daní, financí, managemetu a řízení výkonů.
Je ženatý a má jedno dítě.

TVORBA:
Celkově dosud napsal 6 knih a více než 700 odborných článků orientovaných na ekonomiku, řízení, daně, podnikání a sebeřízení.
KNIHY:
Daně na hraně (2000, Sepi Žilina)
Daňová optimalizace (2002, EPOS Bratislava)
Automanagement podnikatele (2003, EPOS)
Daňové plánování a daňové výdaje (2004, EPOS)
Pohodou k prosperitě – Wellness a Carpe Diem (2005, TESFO Ružomberok)
Pohodou k prosperitě II. – Slovenský profesoring štěstí (2006, TESFO)
ČLÁNKY:
Přes 700, v roce 2007 aktuální příspěvky – např. v Eurobiznise, Hospodářských novinách, Management, mzdy a finance, Profitu, Veřejné správě, Produktivitě a inovacích, atd.

PROJEKTY:
Zvýšení efektivnosti daňové kontroly Daňové správy SR z 20% v roku 2003, na 60% v roku 2004-2005 (především přes Vytvoření systému měření výkonů pro jednotlivce i kolektivy).
Vybrané knihy a články jsou využívaným podkladem pro SAV - Jazykovědný ústav v rámci projektu tzv. Národního korpusu.

Profil převzat ze serveru OSOBNOSTI.SK


POZITIVNÍ MYŠLENÍ III. – Slovenská cesta a 7 principů


Internet nabízí k problematice pozitivního myšlení řadu informačních zdrojů – přímých i nepřímých. Předmětná informační dálnice je obrovskou příležitostí, jak se rychle a relativně jednoduše dostat k základním informacím pro začátečníky, i k nástavbovým info pro pokročilé.

Poselství úspěchu

Na Slovensku v daném případě chybí zejména dva rozměry – koncentrace veškerých užitečných informací pod jednou střechou, a současně celospolečenská strategie výchovy k pozitivnímu myšlení maximálně podporovaná vládou, ministerstvem školství i masmédii.

Před třemi lety jsem se dověděl o existenci časopisu Dimenze, kde jsem si pak přečetl zajímavé psychologické zamyšlení PhDr. Jozefa Čuhy. Následně jsem se v roce 2005 dostal k jeho publikaci o úspěchu (nazvané „Poselství úspěchu“ – první kniha od slovenského autora o pozitivním myšlení z roku 2005), kterou jsem četl až v roce 2006, a následně jsem se ve druhém čtvrtletí roku 2007 s dotyčným pánem také osobně setkal, když jsem zavítal jako host na jeho měsíční soirée o pozitivním myšlení, organizované v prostorách Vědecké knihovny, každého třetího úterý v Banské Bystrici.

Čuhovo dítě pro všechny

Nejenom že, podle mého pocitu i názoru, se v tomto případě jedná o zajímavého člověka a charismatickou osobnost, ale výbornou správou pro Slovensko i pro mě osobně bylo to, že pan Čuha nedávno založil na Slovensku „Mezinárodní centrum pozitivního myšlení“ (ICOPT – International Centre of Positive Thinking). To je podle mého mínění téma, jehož by se měla chytit významná média – včetně televizí a rádií (především veřejně-právní) v mnohem větší míře než to činí vzhledem k různým bulvárním nesmyslům.

Pro všechny zájemce o poslání, cíle, filozofii i směřování tohoto centra je podstatné vědět, že středisko chce pomáhat rozvoji pozitivní myšlení, sdružovat zájemce o tuto problematiku, a že bližší informace v tomto směru lze získat na samostatné webové stránce www.icopt.sk  .

Společně – to je kouzelné a úžasné

Evropská unie slavila v roce 2007 padesáté výročí svého založení, a k tomuto speciálnímu datu vznikla nejen řada slavnostních programů a manifestačních akcí, ale také milé logo – které zvítězilo v soutěži mezi stovkami návrhů z celé Evropy. Toto logo je vyjádřeno jediným milým slovíčkem „SPOLEČNĚ (TOGETHER)“...

ICOPT má rovněž velmi zajímavé logo v podobě krásného motýla, jímž se může stát i ta nejšerednější larva. Pokud se bude kladně vyvíjet, zdravě a pozitivně formovat, postupně se promění v nádherného motýla a dokáže létat... Je to fascinující paralela s dozráváním života člověka, který může dokázat /ne svým vzrůstem, nýbrž duchem, rozumem, přesvědčením a prací/ v životě vyrůst a metaforicky se proměnit od špatného k lepšímu – například z neestetické larvy na nesrovnatelně estetičtějšího motýla.Každodenní pozitivní kapky

Kromě řady různých jiných inspirativních podnětů a pozitivních informací, s nimiž se návštěvníci portálu ICOPT seznámí, se mně osobně velice milým prvkem jeví například možnost inkasa tzv. pozitivních Čuhových kapek.

Jde o občasné mikropříběhy a zamyšlení, probouzející lidskost, podle osobních zkušeností ze situací prožitých autorem i jinými lidmi – které jsou zasílány zájemcům e-mailovou poštou. Něco podobného nabízí také portál www.dobreknihy.com  v podobě každodenního zasílání tzv. motivačních citátů.

Sedm bodů pozitivního myšlení

Skutečně pozitivně myslící člověk – na rozdíl od myslícího negativně - v životě lépe rozeznává úkoly, možnosti a šance, jež mu život nabízí. Chování pozitivně myslícího člověka a jeho životní styl definuje v sedmi bodech takto:

1. POZITIVNÍ MYŠLENÍ

Znamená poznat, že vše je dobré, protože vše mi chce jenom sloužit a pomáhat mi. Kráčíme životem pozorně a vytrvale. Trpělivě, s důvěrou a humorem, děláme to, co je potřebné. Jsme vděční za to, co jsme dostali, a rozdáváme vše, co nám bylo dané tak, abychom žili bezpečně a v hojnosti.

2. POZITIVNÍ CÍTĚNÍ

Znamená otevřeně a vyrovnaně přijímat lidi takové, jací jsou. S důvěrou se hlásíme ke svým pocitům a cítíme se být hodni života, jejž žijeme.

3. POZITIVNÍ CHTĚNÍ

Znamená chtít se učit a rozumět. Dokážeme se omluvit i odpouštět a chceme činit vždycky to správné. Chceme to, co má být. Nasloucháme, co od nás život chce.

4. POZITIVNÍ SLOVNÍ PROJEV

Znamená učit se jasně vyjadřovat a zastavit slovní inflaci. Nedáváme nikomu nevyžádané rady, nepoučujeme a umíme i mlčet. Jsme čestní ve svých slovech i činech a dokážeme pohladit. Umíme se povzbudit, utěšit a poděkovat.

5. POZITIVNÍ CHOVÁNÍ

Znamená jednat rozvážně, citlivě a shovívavě. Jsme láskyplní, konstruktivní a nápomocní. Jsme vždy spolehliví, ohleduplní a vytrvalí, bez ohledu na očekávání jiných. Máme odpovědnost za vše, co děláme, a zdravé sebevědomí. Učíme se dávat a přijímat. Podle „vnitřního poznání“ udělat ve správném okamžiku to, co je správné. Zároveň se vědomě střídmě stravujeme. Žijeme v radosti a volnosti a respektujeme svobodu druhých.

6. POZITIVNÍ VĚDOMÍ

Znamená žít v poznávání pravdy a skutečnosti, harmonicky, nezištně a v bezpečí. Dokážeme se ztišit a pravidelně si udělat prostor a čas pro meditaci a pokoru. Veškeré bytí zaměřujeme na nejvyšší stupeň. Žijeme duchapřítomně a smysluplně.

7. POZITIVNÍ ŽIVOT

Znamená dodržovat zákony, zároveň i ty duchovní, jít životem bez starostí a klidně s poznáním, že vše je jedno a to stejné. Pěstujeme harmonické vztahy a radujeme se i z maličkostí. Milujeme život, ale jsme připraveni kdykoliv odejít. Žijeme rozumně, příkladně a zdravě. Veškeré bytí zaměřujeme na nejvyšší stupeň, poznáváme a uctíváme Život ve všem a v každém. Vděčně a vědomě prožíváme každý okamžik.

(Zdroj: www.icopt.sk )

/ P O K R A Č O V Á N Í /

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Ing. arch. Miloslav Heřmánek
http://hermanek.info/reference/  http://hermanek.info/
http://navolnenoze.cz/prezentace/miloslav-hermanek/

Překlad do češtiny © Zita Mudráková

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 05. 2008.