Ing. Emil Burák, PhD: POZITÍVNE MYSLENIE IV. – Životná misia, čajovne a tajomstvo

Rubrika: Publicistika – Postřehy

             

Seriál na pokračování: POZITÍVNE MYSLENIE

I.  – Obrovské rezervy                                
II.  – Raj a peklo                                          
      III.  –
Slovenská cesta a 7 princípov                    
           IV. – 
Životná misia, čajovne a tajomstvo                 
                       V. – 
Denné masírovanie hlavy (Autosugescia)                  
 

POZITÍVNE MYSLENIE IV. – Životná misia, čajovne a tajomstvo

Problematikou kvality života z pohľadu sebariadenia (automanažment), riadenia výkonov (performance management) a poradenstva života (life management) sa zaoberám niekoľko rokov. Som prekvapený ako málo koncentrovaných informácií k psycho-pohode sa ponúka v našom internetovom priestore.

Nie slepačia polievka z Ameriky, ale domáci guľáč na dušu
Termín „wellness“ si napchali do svojho záhlavia takmer všetky kúpeľné zariadenia, liečebné domy a hotely, ale žiadny z nich neponúka komplexný wellness – t.j. aj časť pre telo, aj časť pre dušu. Ponúkajú sa rôzne meditačné kurzy, masáže, relaxačné techniky, civčenia (napríklad pod pyramídou), kalenetika, hydro a elektromasáže alebo akupunktúra.
To všetko sú výborné lieky pre telo, nie však pre dušu. Nepoznám doteraz v podmienkach SR jedno zariadenie zábavno-relaxačného hotelového typu, ktoré by aktívnejšie ponúkalo pre svojich hostí a návštevníkov aj miniprezentácie, poradenstvo, prednášky a semináre pod kuratelou lektorov – odborníkov na psychiku, motivačnú energetizáciu a life manažment.
Slovenského guľášu na slovenskú dušu je stále trvalý nedostatok (výnimkou sú knihy Pohodou k prosperite I. – III. z rokov 2005-2007 a Pozitívne myslenie – ako začať z roku 2008), hoci rôznych kuchárok a receptov na to, ako variť ponúka každé vydavateľstvo i kníhkupectvo trvalý nadbytok a dokonca sú tým prepchané aj všetky televízie.

Podnikateľská príležitosť
Od roku 2007 som rozšíril svoju vlastnú autorskú prácu k vzdelávacím aktivitám o life manažmente a „národno-buditeľskú“ literárnu činnosť aj na časopisy (napr. Celoročná rubrika LIFE MANAŽMENT v dvojtýždenníku Profit v roku 2007) a vybrané portály (napr. www.asvet.sk – odborný blog, www.zivnostnik.sk, www.einfo.sk).
Úplne mi však chýba v SR samostatný televízny seriál alebo internetový portál nazvaný LIFE MANAGEMENT – prakticky a špecificky v podmienkach Slovenska. Mohol by som ho založiť sám, ale je to aj inšpirácia pre tých, ktorí hľadajú vhodnú tému a vyhľadávajú investičné príležitosti. Preto ju dávam do pozornosti aj cestou tejto úvahy!

Čajovne a ezoterika prispievajú k pozitivite?
Z hľadiska určitej komunity ľudí, ktorý vedomie, psychotronika, ezoterika a iné rozmery metamorfóz duše zaujímajú viac ako väčšinu populácie možno konštatovať, že asi najviac priaznivcov v SR sa nezdružuje v kaviarňach, vinárňach, diskotékach alebo pivárňach – ale skôr v čajovniach.
Z hľadiska dostupných informácií najviac koncentrovaných do tejto problematiky v podmienkach SR asi najviac ponúkajú dve portálové databanky: www.vedomie.sk a www.ezoterika.sk.
Predstavovanie komplexného poradenstva života v podmienkach SR sa zatiaľ nerozvíja adekvátne rýchlo a úmerne napredovaniu modernej spoločnosti. Nebolo by dobré, aby life management bol vnímaný negatívny a v spojitosti s nejakým pochybným zvukom – napríklad exotiky alebo s psychotronickým podtónom (napríklad, že združuje veštkyne, rôznych ľudových liečiteľov, atď.). Tomuto pojmu fandí málo ľudí, lebo pre mnohých to je úplne neznáma kategória a nevidia z nej akurátnu šancu pre lacný a rýchly spôsob zlepšenia kvality vlastného životného štýlu.Naša životná misia
Každý človek má v systéme ľudskej populácie nejaké svoje miesto. Niekto významnejšie a príjemnejšie, niekto menej atraktívne. Ja sám, akonáhle som dovŕšil a prekročil štyridsiatku, stále viac rozmýšľam o vlastnom poslaní. Zaujíma ma, či modus vivendi (spôsob života), ktorý žijem je v súlade s tým, čo chcem, dokážem a či odkaz a brázda, ktorú sa snažím zanechať a vyryť i posolstvo štafety odovzdávané môjmu synovi ako pokračovateľovi rodu (následníkovi trónu) sú správne. Myslím si, že je prirodzené u každého racionálneho človeka s aktívnym prístupom i pozitívnym myslením predpokladať pragmatické a proľudské správanie.
Naša životná misia (poslanie) sa môže v mnohých odtieňoch aj významne líšiť, pretože sme rôzni ľudia. Dôležité je, aby základná farba, ktorá sa volá „maľovať čo najlepšie štetcom človečenstva“ bola rovnaká a ak nie úplne rovnaká tak čo najviac blížiaca sa k rovnakej farbe humanizmu v tom najmilšom a najpozitívnejšom zmysle slova.

Ži a nechaj žiť
Dobrým východiskom pre štandardné životné misie je cieľ prežiť harmonický, pestrý a zaujímavý život, niečo po sebe zanechať a niečo pred odchodom do večných lovíšť aj vytvoriť. Sme dirigenti vlastného života, len nie všetci máme silu, vôľu a schopnosť si to bez obalu priznať. Je modernejšie viniť za všetky neúspechy osud a sebe pripisovať len úspechy. Ale je to zmeska falošných tónov. Úprimne si treba vedieť priznať víťazstvá i porážky, poznať svoje prednosti i nedostatky, ale najmä zostať za každých okolností najprv človekom rešpektujúcim živé organizmy (ľudí a človečinu, faunu a flóru) ako najväčšie poklady sveta. Až potom byť aj človekom – predátorom, ktorý sa v boji o prežitie na scéne zvanej džungľa života snaží utrhnúť aj niečo pre seba podľa hesla „nikdy nič nikomu, iba sebe samému“.
Asi tradične sympatickou zostáva taká životná misia, ktorá doporučuje každému viesť vlastný štýl života tak, aby neublížil iným, bol čo najviac v súlade a zhode s okolím i sebou samým, vytvoril rodinu, vychoval potomstvo, vytvoril hodnoty v práci a pomáhal čo najviac ľuďom...

Kapitáni duševných korábov
Ak si predstavím reťazec najčastejších životných poradcov v SR mimo rodiny a učiteľov a kolegov na pracovisku a dobrých susedov, tak je to asi najviac os spovedníkov po línii „farár, lekár, fiškál, psychológ, sociológ...“. Spomenutí kapitáni duševných korábov majú spoločného menovateľa v tom, že vedeli by predložiť asi tisíce ľudských príbehov, ktoré život a osud ich klientom napísal. Je na škodu veci, že neexistuje, podľa môjho názoru, dostatočný integrátor a koordinátor toho, aby ich vedel zozbierať, zoradiť, lexikologicky prehodnotiť a ponúknuť v jednoduchej úprave ako si z týchto príbehov vziať večné životné ponaučenie zabraňujúce našim každodenným prešľapom a pochybeniam.

Trojité posolstvo
V životnom poradenstve (life manažment) hlavná misia zanecháva nasledovné jednoduché posolstvo k spokojnému životu:

1/ SNY, CIELE a PLÁNY: Treba mať v živote svoje sny a ciele. Treba si vybrať svoje životné poslanie, ktoré je dôležitejšie ako povolanie. Ak urobíme prvý vážny krok a vyberieme si vlastnú životnú misiu, tak potom je nutné usilovne celý život trénovať, aby sme vedeli robiť následne druhý a tretí krok.
2/ PRÁCA a PRÍPRAVA: Tým druhým krokom pripravovať a pripraviť sa čo najlepšie tak, aby sme svoju misiu v živote dokázali robiť čo najlepšie.
3/ NÁSTUPNÍCVO: Tým tretím krokom asi je nástupníctvo a jeho zvládnutie. Aby z toho, čo sme v svojom životnom poslaní dokázali a v čom sme podľa seba najlepší, vycvičili, vytrénovali a zaškolili niekoho, kto v dobrej a múdrej veci dokáže po nás niesť dedičnú (rodinnú alebo nerodinnú) štafetu a pokračovať v precizovaní i zdokonaľovaní započatého diela.

Tajomstvo
Všetci v živote hľadáme recept na spokojnosť, úspech, šťastie, radosť a prosperitu. Tajomstvá v danom smere sú z hľadiska life manažmentu veľmi jednoduché. Často im rozumieme, ale chýba ochota chcieť ich zaradiť ako systematické pravidlo do vlastného životného štýlu.
V 4/2008 vyšla na Slovenskou kniha „TAJOMSTVO (Vydavateľstvo IKAR Bratislava 2008)“, ktorá je praktickým receptárom ako zvládať ľahko, múdro a efektívne život.
Univerzálnych receptov je vždy dosť (hoci sa rôznia). Ale jednotlivec k vlastnému zadosťučineniu a sebarealizácii viac ako univerzálny recept, potrebuje svoj vlastný – na osobnú mieru. Tajomstvo jeho nájdenia záleží od individuálnej dispozície. Vôle, viery a vytrvalosti každého z nás osobitne.

/ P O K R A Č O V A N I E /

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 05. 2008.