Jaroslav Volf: Seznamte se - revue PROSTOR

Rubrika: Literatura – Doporučení

Považuji si za čest, že shodou vzácných okolností mám zde možnost seznámit čtenáře Pozitivních novin s pozoruhodným periodikem, a zároveň s jeho nejnovějším dvojčíslem, které právě vychází.

Revue PROSTOR existuje již čtvrt století a za tu dobu prošla různými etapami vývoje i svého formování, a to nejenom z hlediska vydavatelských možností. Řekl bych, že se postupně zformovala v určitou platformu pro názory k daným tématickým okruhům – v současné době jsou jednotlivá jeho čísla věnována vždy určitému tématu konkrétnímu. Jednotlivá čísla nebo dvojčísla PROSTORu se zaměřují na poutavá témata, povětšině živá i bytostně aktuální. Revue PROSTOR se sama presentuje jako „prestižní společensko-kulturní čtvrtletník zaměřený na aktuální témata z oblasti kultury, společenského a politického života“.

Revue PROSTOR má strukturu podobnou sborníku, což již samo o sobě zaručuje pestrost přístupu autorů k danému tématu, a zároveň je do jisté míry garancí diskuse, kterou si pozorný čtenář může vést s jednotlivými příspěvky. Na druhou stranu je zřejmě pravdou, že revue PROSTOR předpokládá čtenáře, který přemýšlí, umí pozorně číst a dovede srovnat si v hlavě informace i názory autorů. Pro konsumenty „instantních“ a „předžvýkaných“ informací nejspíš nebude nikdy periodikem číslo jedna – a v tom bych viděl nejvýznamnější positivum revue PROSTOR. Na druhou stranu revue odolává lákavém riziku stát se jakousi výspou pro pár spřízněných vyvolenců, jakýmsi periodikem virtuálního klubu těch „vyspělejších“ – k tomu lze celé revui, zainteresovaným autorům i její redakci víc než blahopřát.

Podrobněji se může čtenář Pozitivních novin o revui PROSTOR dočíst na jejích internetových stránkách, uvedených na závěr tohoto příspěvku.

„Čína – velmoc třetího tisíciletí?“

Tak se nazývá aktuálně vycházející dvojčíslo 77-78 revue PROSTOR. S ohledem na danou tématiku, a nejen přes prizma blížících se OH, je to číslo více než žádoucí a v naprosté většině příspěvků velice zdařilé. Redakci i autorům se podařilo opustit jednoduché schéma bulvárního přístupu četných médií, která na současné Číně nachází pokud možno jen negativa a servírují je svým konsumentům v podobě snadno stravitelné, aby si uchovávali pocit své bulvární nadřazenosti nejen nad „žlutými tvářemi“. Na druhou stranu se PROSTOR ubránil i nekritickému obdivu k nesporným proměnám Číny a snaží se podat informace vyváženější a doplňující se, často ve výmluvném kontrastu. Tématický titulek dvojčísla je záměrně položen jako otázka, ale odpověď si musí čtenář PROSTORu najít sám – naprostá většina příspěvků mu v tom je více než dobrým vodítkem.

Když jsem četl zmíněné dvojčíslo PROSTORu, uvědomil jsem si, že pro čtenáře mimo okruh tohoto periodika může být uspořádání „sborníku“ poněkud zavádějící v tom smyslu, že mu podává velmi široký výčet a množství informací, ale setřídit a zpracovat si je musí sám. Tak třeba pro čtenáře zvyklého na jiná periodika, který o Číně „zaručeně ví“ jen to, kde se tento stát přibližně nachází, že tam jedí rýži, chodí v uniformních montérkách (sic!), nedomluví se tam běžně česky a že „tam“ něco potlačují, může být PROSTOR tvrdým oříškem na přečtení. Pokud si ale dá práci a bez předsudků, na jednu či na druhou stranu vychýlených, si dvojčíslo přečte, nebude litovat času ani námahy.

Nícméně méně připravenému čtenáři bych si dovolil – aniž je toto míněno jako výtka či připomínka k ustálené již formě revue PROSTOR – nabídnout malého průvodce na „rozjezd“. Doporučil bych takovému čtenáři začít s následujícími příspěvky, a sice i v pořadí, v jakém je zde s opravdovým potěšením uvádím:

1. Stanislav Komárek: Sinizace aneb Čínské rysy na evropské tváři
2. Ivana Bakešová: Československo a Čína 1918-1938 aneb nezvládnutá diplomacie výstrahou!
3. Josef Forbeský: Jedna válka ve Španělsku, druhá v Číně
4. Ivana Bakešová: Příběh Tchaj-wanu
5. Ivana Bakešová: I země mají své nelehké příběhy...
6. Šimona Löwensteinová: Ex occidente lux? (aneb o modernizaci Číny ve světle jejích myšlenkových tradic)
7. „Tóny jsou nástroje, ale důležitý je člověk se svým srdcem...“ (nádherný rozhovor šéfredaktora Milana Hanuše s čínskou zpěvačkou Song Feng-jün, žijící v Praze)
8. Jiří Hubička: Průškova „Sestra naše Čína“ po sedmdesáti letech
9. Martin Kříž, příspěvek bez názvu do sekce „konfrontace“ (str. 68-70)

A pak už je na čtenáři, jak si poradí s příspěvky zbývajícími, jimiž redakce revue PROSTOR opravdu a v pozoruhodné pestrosti nešetřila – za to jí patří můj dík, a věřím, že nejsem sám. 
 
Vřele tedy doporučuji čtenářům Pozitivních novin i jejich přátelům seznámit se nejen se speciálním „čínským“ dvojčíslem revue PROSTOR, ale s revuí PROSTOR jako takovou (mnohá starší čísla lze ještě zakoupit přímo v redakci.) V „čínském“ dvojčísle najde čtenář i velmi specifické příspěvky, vysoko přesahující obzor obecných informací (např. o „Knize proměn“ nebo tradiční čínské medicíně).

Revue PROSTOR sice není a primárně ani nechce být obrázkovým či cestopisným periodikem, přesto obsahuje celkem sedm černobíle otištěných snímků s povšechnými popisky – je otázkou, nakolik v takové podobě pomohou dotvořit obrázek vytčeného tématu. To je jen malá čtenářská poznámka na okraj, ne výtka redakci nebo paní autorce fotografií. Zadní strana obálky – jíž zde záměrně nereprodukuji – potěší vnímavého čtenáře půvabným grafickým úsměvem.

Snad jen jediné malé postesknutí - očekával jsem v některém z příspěvků alespoň rámcovou informaci (v rozsahu třeba jen jediné stránky). o „Šanghajské konferenci“ z roku 2001 a od ní se odvíjejících mezinárodních konsekvencích, díky nimž lze lépe chápat některé události ve světě, o nichž média (a nejen česká) příliš neinformují nebo při absenci této informace informují je zjednodušeně. ne-li zkresleně.

Závěr:
Revue PROSTOR opravdu stojí za zaznamenání a sledování. Začněte třeba s právě aktuálním „čínským“ dvojčíslem, podívejte se na témata předchozích čísel i téma zpracovávané. Jistě se rádi budete vracet k podobnému zdroji, nad kterým můžete sami domýšlet svůj závěr, ne jenom přebírat něčí hotové a zjednodušené názory. Svět naštěstí není jen primitivně černobílý, ať politikové a jim podobní vykladači tam či onde tvrdí opak!

Internetové stránky revue PROSTOR: http://revueprostor.cz

Prodejní místa revue PROSTOR:
http://revueprostor.cz/index.php?menu=mista  

Kontakt na revui PROSTOR:
http://revueprostor.cz/index.php?menu=contact 

Revue Prostor http://revueprostor.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 05. 2008.