Zdeněk Reich: Nebezpečí kulinární

Rubrika: Publicistika – Postřehy

Tak jako se vlaštovky pravidelně vrací z teplých krajů do svých hnízd, tak se mnozí krajané po kratší či delší návštěvě bývalého domova vrací zpět do slunné Austrálie. A pokud se někde setkají, aby si popovídali o zkušenostech načerpaných během pobytu v České republice, dříve či později přijde na řadu otázka, kdo a kolik přibral během návštěvy na váze.
Skutečná čísla jsou ovšem závislá na upřímnosti tázaného, ale nesetkal jsem se ještě s nikým, kdo by se vrátil z Prahy s podstatným úbytkem váhy. Rozhodl jsem se tedy podrobit tento jev vědeckému bádání, o jehož výsledky bych se rád s vámi podělil.
Tedy útoky na vaši štíhlou linii pocházejí ze tří do jisté míry nezávislých stran, které bychom mohli nazvat: a) Rodina a přátelé  b) Restaurace  c) Supermarkety. A nyní mi dovolte, abych se každému z těchto nebezpečí věnoval trochu hlouběji.


Rodina a přátelé

Nemyslím si, že naše zkušenosti jsou v tomto bodě ojedinělé a patrně mnozí krajané je s námi sdílejí. Hlavní stan naší pětitýdenní návštěvy republiky byl u sestry a švagra mé ženy Jany, kde jsme sice nebydleli, ale kam jsme se pravidelně vraceli k hodům téměř lukulským. Mnohdy jsem si připomínal „moudrá slova“ Antonína Zápotockého, (také Ušaté Torpédo zvaného) z jednoho jeho novoročního projevu, kdy hlásal „Stůl pracujících opět bohatší“. Na rozdíl od naší skromné snídaně doma v Austrálii (a to není prosím stížnost), ke které nám obvykle postačí lehce pomáznutý krajíček chleba nebo „muffiny“ a hrneček kávy, případně něco málo sladkého, naše pražská snídaně připomínala dobře připravený „švédský stůl“.
Ale nemohu svádět všechnu vinu v tomto bodě na nebohou sestru mé ženy, ale i na ostatní příbuzné a přátele, které jsme během naší návštěvy navštívili a kteří nás „napadli“ podobným způsobem. Jako ilustraci tohoto fenoménu bych třeba popsal návštěvu, domluvenou, jak se říká, „na kafe“. Ano, na to dojednané „kafe“ tam nakonec došlo, ale museli jsme se k němu probojovat přes barikádu do zlatova usmažených řízečků, horu bramborového salátu, který snad ani nepocházel z tohoto světa, a dortíků rozličných.
Na tomto místě musím sebekriticky přiznat, že jsem se v tomto případě nedržel jiných moudrých slov již zmíněného velikána českých dějin, který nabádal lid slovy: „Střídmě z bohatého stolu“ a konzumoval jsem zmíněné dobroty bez ohledu na tělesnou váhu a nebezpečně vzrůstající hladinu cholesterolu. Vyvrcholením hodů, zejména pro našeho čtrnáctiletého vnuka bylo, když ho tito příbuzní vypustili na malou zahrádku s angreštovými a rybízovými keři a jinými zralými plody.


Restaurace

Na toto téma by se patrně dala úspěšně napsat disertační práce. Waldemar Matuška zpíval v jedné písničce o zemi, kde …hospod jak máku a holek jak much… A pravdu měl. Zejména v centru Prahy a hlavně na Starém Městě, kde jsem po mnoho let žil, přibylo k hospodám a restauracím, které si pamatuji, ještě mnoho nových. Trochu jsme byli překvapeni exotickými jmény, které „krášlí“ mnohé z těchto nových restaurací, ale těžko jsme hledali vysvětlení, proč například hospoda, kam údajně chodil na pivko i kat Mydlář – „U zelené žáby“ se nyní pyšní jakýmsi jihoamerickým názvem.
To jsme ale odbočili od hlavního tématu jídla a čím jsou tyto podniky nebezpečím pro naši štíhlou linii. Na rozdíl od porcí, které nám byly předkládány v restauracích za dob socialistického ráje (pokud jsme tam ještě žili), kdy bylo mnohdy obtížné najít mezi knedlíky pečlivě ukrývaný kousek masa, jsou ve většině případů podávána jídla mnohem štědřejší, mnohdy až moc. Nejsem odborníkem v tomto směru, ale zdálo se mi, že podávaná jídla jsou nejen mnohem větší co do obsahu, ale i do kalorické hodnoty. (Soustředěný útok na naši váhu). Za zmínku stojí i jídelní lístky.
Marně jsem hledal na seznamu pochoutek, nabízených hladovému poutníku, moji oblíbenou koprovou omáčku s hovězím masem a knedlíkem, či dobrou dršťkovou s křupavým rohlíčkem. Na koprovku jsem nenarazil ani jednou, na dršťkovou pouze jednou a ta se tak pouze jmenovala, vedle pořádné dršťkové ani neležela. Zato se však jídelní lístky hemží nejrůznějšími jmény a pouze po pečlivém studiu popisu přípravy a ingrediencí použitých lze někdy, ne ovšem vždy, získat vědomost, o jakou lahůdku se jedná. Jména čerpají z přebohaté studnice lidské fantazie, odráží se v nich mnohdy kraj, případně proslulá osobnost. Tak například v restauraci v Ruzyni (kde také jinde), jsme měli vzácnou příležitost pochutnat si na „Ruzyňské kapse“, což je usmažený řízeček, zapečený v bramboráku (plná cholesterelová bomba).
Nepochybuji, že stejnou „kapsu“ lze ochutnat i jinde, patrně však pod jiným jménem. Je pochopitelné, že v oblasti Krkonoš se jídelní lístek neobejde bez toho, aby se zmínil o Krakonošovi. Mnohé jídelní lístky nabízely pokrm, nazývaný „Katův šleh“, patrně katova sláva sahala daleko. Oblíbeným tématem jídelních lístků jsou různé rendlíčky. Tu je to „Rendlíček hajného toho a toho“, jindy je redlíček přisouzen panu faráři a tak dále. Největší dojem na mne udělal zmrzlinový pohár nazvaný „Chladný polibek sestřenice Bětky“. Naskýtá se otázka. Byly rudé rtíky zmíněné sestřenky chladné po požití zmíněného zmrzlinového poháru, či se jedná o sestřenku značně frigidní? To se patrně nikdy nedovíme.
Kvalita i kvantita podávaných jídel v restauracích v České republice se, alespoň podle mého názoru, příliš podstatně neliší. Moje zkušenost je v tomto bodě poněkud neúplná, nenavštívil jsem jak ty restaurace nejvyšší cenové skupiny, ani „špeluňky“ čtvrté třídy, ale dosti bohatou škálu mezi těmito dvěma extrémy. Pokud považujeme kvalitu a kvantitu jídel mezi různými podniky za nepříliš rozdílnou, nelze tak rozhodně říci o cenách na jídelním lístku. Zde záleží, a to zejména na místě, kde se restaurace nachází.
Po mnoho let jsem bydlel na Starém městě v Žatecké ulici. Ve sklepních prostorách domu, kde jsem s rodiči bydlel, byla tiskárna Lapáček. Po „Únoru, který vše změnil“ pan Lapáček pochopitelně o tiskárnu přišel a po mnoho let tam byly nějaké sklady. Když jsme jednou po letech přijeli do Prahy a zašli do Žatecké ulice, mile jsme byli překvapeni, že kdysi nehostinné sklepní prostory byly proměněny v příjemnou restauraci, navíc vyzdobenou reprodukcemi Svatošových obrázků.
A tak jsme tam nejen při naší první návštěvě, ale i při několika dalších poseděli sami i s přáteli a dobře pojedli a chladného moku popili. Ovšem Žatecká ulice leží právě v centru zájmu turistů a z tohoto svého postavení pochopitelně velice těží, jak o tom svědčí jejich jídelní lístek. Stačí však ujít pár kroků a ocitnete se v místech, kam turista nezajde ani náhodou a zjistíte, že za naprosto stejný pokrm zaplatíte pouhou polovinu, případně ještě méně. Lokalita však není vždy tím rozhodujícím faktorem. Kamarád nám doporučil příjemnou restauraci na rohu Betlémského náměstí a Liliové ulice, kam jsme zašli tuším dvakrát nebo třikrát.
Jednou se nám stalo, že jsme se tam měli s někým sejít, restaurace byla však plně obsazena. Nechtělo se nám čekat, až se nějaké místo uvolní, a tak jsme přešli přes Betlémské náměstí, patrně ne více jak padesát metrů, do restaurace U Jelínka. A výsledek? Obsluha, i když jsme byli téměř jedinými hosty, jistě o polovinu pomalejší nežli naproti, zato ceny podávaných jídel byly nejméně dvojnásobné, i když jejich kvalita byla více jak podprůměrná.
A tak nám ještě zbývá nebezpečí poslední a tím jsou

Samoobsluhy 

Když jsme v roce 1990 přijeli po letech do Prahy a navštívili místní samoobsluhy, nevěděli jsme, zda se smát, či nad jejich úrovní zaplakat. V porovnání s tím, na co jsme byli zvyklí z Austrálie, jevily se jejich „sámošky“, jak jim říkali, jako velice chudé a zanedbané Popelky. Toto se však při každé naší další návštěvě začalo pomalu, ale jistě měnit a nyní, po návštěvě některého z velkých „supermarketů“ či „hypermárketů“ v Praze získáte oprávněný dojem, že porovnáním s našimi dnešními Colesy a Woolworthy vycházejí české samoobsluhy mnohem lepší, co se do výběru a i kvality zboží týče. Zatímco nám zdejší samoobsluhy nabízejí zmenšující se výběr zboží a v podstatě nás donucují nakupovat jejich „Home brand“ a mnohé zboží, které jsme byli zvyklí kupovat, naprosto zmizelo z trhu, pražské obchody nabízejí nejen zboží místní výroby, ale vzhedem k jejich pozici ve středu Evropy i zboží ze všech evropských zemí.
A v tom je to prožluklé nebezpečí pro vaši štíhlou linii. Všechny ty libě i nelibě vonící sýry, od těch Olomouckých syrečků po uzenou „parenicu“, salámky a uzenky rozličné, krkovičky uzené a k tomu pár křupavých rohlíčků, z bohatého výběru a ještě pár černých Kozlů a to by v tom byl čert, abyste nějaké to kilo, nebo dvě, případně více navíc nevezli sebou zpátky do Austrálie.
V tomto i v mých dvou předchozích článcích jsem se letmo zmínil o vůních domova, ať to byla zlatistá Jelínkova slivovička, vůně čerstvého chleba a pečiva, uzenek rozličných, či typické aróma starých pražských hospůdek. Je však jedna „vůně“, kterou já bych označil jiným, méně lichotivým jménem a bez které bych se mile rád obešel.
Je to zápach cigaretového kouře, kterým bezohlední kuřáci vesele zaplňují prostory restaurací v České republice. Jak se zdá, i když bylo v České republice uvažováno o omezení kouření v restauracích a jiných prostorách, kuřáci se stále úspěšně brání zákonu, který by jejich „radovánku“ omezil.
Na toto téma bych si dovolil ještě malou poznámku. Dostala se nám do ruky nahrávka, podle mého názoru dobrého televizního seriálu „Hraběnky“, který byl natočen v roce 2007. Někdy však má divák dojem, že seriál byl sponzorován nějakou tabákovou společností, neboť mnozí z účinkujících herců se neobjeví na obrazovce bez nezbytné cigarety. Této neomalené inzerce kouření, stejně jako kouření ve veřejných prostorách, jsme v Austrálii na štěstí již delší dobu ušetřeni.   
 
Převzato z časopisu Čechoaustralan – březen 2009

 

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Zdeňka Nováková http://www.flickr.com/photos/32457044@N05/

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 03. 2009.