Olga Szymanska: Dr. Frantisek Makes – Andra dimensionen

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

            

Gratias agit - värdering av främsta personer och organisationer för föredömliga insatser inom den icke-statliga område och för spridning av goda ryktet om Tjeckien utomlands – tilldelar sedan 1997 Tjeckiska republikens utrikesminister.
I 2005 detta priset tilldelats akademisk målare, erkänd restaurator och vetenskapsman Dr Frantisek Makes för hans enastående insatser gällande användning av enzymer vid restaurering och analys av konstverk.

Dr. FRANTISEK MAKES.

 

FÖRSTA IMPULSER

För svensken av tjeckisk ursprung, född 1931 i Zlin, var inte tillräckligt att fullfölja studier på Batas konstskola, inte heller måleri och restaurering på Konsthögskolan i Prag. Frantisek Makes säger om det själv: ”Redan vid akademin kom jag till den avgörande rollen som ett bindemedel har. Gamla mästare använde olja med naturliga ämnen”...
Det har tillkommit en inre längtan efter skönhet och poetik, kompetens och kunskap om samband, längtan att kunna tillämpa och överföra och ytterligare studier av polarografi hos profesor Heyrovsky och fysikalisk-kemiska metoder från hans elev Rudolf Brdicka.
Detta var kraftfulla impulser som bidragit till fördjupade kunskaper hos F. Makes och hans säkerhet för att kunna avslöja förfalskningar.
Sverige, ditt Frantisek Makes gjorde en studieresa, har förhandlat med den tjeckiska sidan om att under två år skulle han vidareutveckla sina metoder för att "förhindra mögelangrep” på Skoklosters slott konstsamlingar. Emellertid tvingade den dåvarande tjeckiska kommunistiska regimen att i förtid avbryta sitt arbete och återvända. Han vägrade och stannade i Sverige med ett klistermärke som flykting.
Makes fortsatte att fördjupa sina studier och kunde senare disputera vid Göteborgs universitet, där han senare också föreläste. Hans skonsamma restaurering s k ”enzymatic consolidation” av konstverk väckt ett internationellt gensvar.
Som chefkonservator på slottet Skokloster fortsatte han framgångsrikt att bevara de svenska kungliga samlingarna. En höjdpunkt i hans arbete var restaurering av Rudolph II insamling inklusive Guiseppe Arcimboldo, det mest berömda konstverk Vertumnus, en tavla som avbildar porträtt av kejsare Rudolf II som är skapad av blommor, frukt och grönsaker.
Med hjälp av dessa metoder har Frantisek Makes avslöjat en del av falsifikat. De var mest impressionistiska målningar av Picasso, men även Tizian och Rembrandt samt andra konstnärer. 

NUVARANDE IMPULSER

I 2002 har Frantisek Makes rest tillbaka till sitt hemland för att ta emot personlig förtjänstmedalj av dåvarande president Vaclav Havels. Makes och hans arbete har belysts i Fero Fenics dokumentär tv-program”GEN”.
Han uppträde också i ett mycket populärt Marek Ebens tv-program ”På friluftsbadet”.
Frantisek Makes är en mycket respekterad vetenskapsman i Sverige som för sina förtjänster för bevarandet av det europeiska kulturarvet erhållit medalj från den svenske kungen (2006).
Prag besökte han igen under hösten 2008 på inbjudan av Sällskapet Prag - Cachy/Aachen.
Här svänger vi lite: Sällskapet Prag - Cachy/Aachen (grundad 2000) är en ideell organisation - medborgerlig förening som syftar till att utveckla det kulturella samarbetet och samverkan mellan staden Prag och Aachen, förbundna genom en gemensam historia. I sin verksamhet som syftar till att ordna föreläsningar, konserter, utställningar och litterära läsningar försöker de nå folk som är intresserade av historia, konst och arkitektur (för mer information: www.spolek-praha-cachy.cz ).
Under 2008 har sällskapet gjort ett projekt "Vilka är de tjeckiska mecenater? Mecenatskap och välgörenhet i historien och i nutid."
I oktober förra året har ägt rum i Clam-Gallaspalatset ett sammansättnings program under namnet "Frantisek Makes och hans unika restaureringsmetoder”, som var en exempellös framgång.

ANDRA DIMENSIONEN

Programmet var en impuls att presentera Franisek Makes även som konstnär. Sällskapet Prag - Cachy/Aachen och Pragstadsarkiv organiserade förutom Frantisek Makes föreläsning "Identifiering av konst" också en utställning i palatset som kallades ANDRA DIMENSIONEN (juni/juli 2009).
Utställningen hölls under beskydd av Marketa Reedova, vice borgmästare i Prag och Catherine von Heidenstam, Sveriges ambassadör i Tjeckien. Dess kuratorer var Vaclav Ledvinka och Silvia Pavlicova, arkitektoniska och konstnärliga presentationer gjorde vänner till konstnären Ladislav Pohoraly och Jitka Pohorala.
Utställningen innehöll trettio konstverk med händelser som fångas under mikroskop och överförda till duk. Avsnitt vetenskap och konst inbegrep Djupa strukturer - förening av yttre rymden och dess processer inom oss och deras uttryck. Följande samlingar Stilleben, Fragments och Mikrometamorfosis avbildar kemiska reaktioner, som framkallar t.ex. ett tvärsnitt av aragonit, agat, kalcedon, onyx, avspeglar gåtfullhet av ädelstenar som symboler för upptäckten av ädelstenar i oss själva.
Avsnitt Landskap innehöll Kontemplation - den eviga cykel av naturens kretslopp. Avsnitt Porträtter från den sista perioden med det konkreta inramningen har mycket väl fångat det porträtteras. Utställning var en tvärsnitt av de senaste femton åren av Frantisek Makes konstnärliga formation som återspeglar hans unika relation till naturvetenskap, och konst.. För hans arbete är träffande ett Leonardo da Vincis citat: "Ju mer ni studerar naturen och dess fenomen, ju mer är den abstrakt."
I gästboken (många citat är utländska - i ett enda berömmande) det bäst skildrar de här orden:
"... jag blev bedårad, mikrovärlden och ert arbete är oemotståndligt, vacker sammansättning, arbete är meditativ. Låt Guds ära som ger oss en sådan fulländning i skapandet, och att ni drog lite undan en slöja.... "
Vid tillfälle av evenemanget utgavs Frantisek Makes representativa monografi med samma namn som utställningen, "Andra dimension". Boken har 140 sidor och innehåller ett intressant överblick av hans vetenskapliga och konstnärliga liv.

NY DIMENSIONEN

Människor har alltid försökt utvidga sina vyer genom att upptäcka nya världar: vetenskapsmän alltid noggrant följde och studerade också den osynliga natur, konstnärer har fångats och uttryckte inte bara det synliga utom särskilt de dolda interna processer. Vår värld i dag är nästan upptäckt, men något fortfarande pågår under ytan: det är de inre världen – det andra, okända och osynliga som fortfarande väntar på sin upptäckare. Och en av de stora sökare är just Frantisek Makes vars gedigna kunskap om målningstekniker ger honom ett obegränsat utrymme för konstnärligt skapande.
Hans hela verk avspeglar de övergripande sambanden mellan vetenskap och konst. Hans färger baserade på ädelstenar lyser som konstverk lik de största medeltida målare, eftersom han skapar dem med välsignelse av medeltida lärda män som sina skyddsänglar. Med hela sitt liv och arbete Frantisek Makes bevisar att han är en bravur dubbelmästare. Och att det dubbla mästerskapet sällsynt kombineras, kompletteras och blandas inom honom. Hans egna ord är ett bevis på detta:
"Livet är ett mirakel som kännetecknas av oändliga, till synes kaotiska mängder av kemiska reaktioner. Dessa processer återspeglar det dolda, outtalade mysterium av naturen. Konst, rik av symbolik, talar till djupet av våra själar genom upptäckten av skönhet och livets gåvor."
Vem kommer att föra vidare den kunskap, konst och poetik efter Frantisek Makes? Vem blir hans efterträdare? Efterföljare av hans dimensionen och upptäckare av nya dimensioner?

Olga Szymanska
(Citation: Utställningens katalog)
Översättning från tjeckiska till svenska: Jitka Vykopalova

Hlavní aktéři konané akce: (zleva) Václav Ledvinka, Silvia Pavlicová, František Makeš, Catherine von Heidenstam, Ladislav Pohořalý, Tereza Kocourková, Rolf Ericsson, Jan Maruška.
Huvudaktörerna i evenemanget: (fr.v.) Vaclav Ledvinka, Silvia Pavlicova, Frantisek Makes,
Catherine von Heidenstam, Ladislav Pohoraly, Tereza Kocourkova, Rolf Ericsson, Jan Maruska.

Foto © Jitka Vykopalova

 

Kära vänner och beundrare av Frantisek Makes kunskaper och färdigheter,

en lista över av alla Frantisek Makes förtjänster, upptäckter, publicerade böcker och oräkneliga föreläsningar i hela världen skulle bli mycket lång. Men det är absolut inte möjligt i detta omnämnande att glömma Jirina Cermakovas, Frantisek Makes maka och följeslagare, stora förtjänster och stöd. Hon har del i lejonparten av alla resultat, inte bara när det gäller det personliga utan också i arbetslivet, eftersom hon hela sitt liv troget följt honom och med själ och hjärta hjälpt honom i allt vad han åstadkom i den vetenskapliga och konstnärliga världen.
František Makeš s manželkou Jiřinou Čermákovou. Foto: Jitka Vykopalová (2007)
Med beaktande av detta faktum har jag ett mycket sorgligt besked att tillkännage:
den 18 juli 2009 avled Frantisek Makes älskade fru Jirina Cermakova. Efter hennes bortgång blev det ett tomrum i våra hjärtan.
Vi som kände henne beundrade hennes vitalitet och ihållande intresse för alla händelser, särskilt för vetenskap och musik.

Begravningsceremonin ägde rum 6 augusti i den vackra gotiska Värmdö kyrka med deltagande av representanter från Tjeckiska ambassaden och Tjeckiska centret, Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen och Föreningen fria tjecker och slovaker samt ett stort antal vänner till detta oerhört omtyckta äktenskapliga par. Jirina (namnet betyder dahlia på tjeckiska) älskade blommor och det fick hon i mängder av sina närmaste vid denna värdiga avskedsceremoni. Vi beklagar djupt Frantisek Makes stora sorg. Vi ska alltid minnas och hedra Jirina Cermakova. Hennes leende och snälla natur kommer att följa oss hela livet.

För nära vänner och landsmän i Sverige
Jitka Vykopalová, Stockholm

Läs fler artiklar om Frantisek Makes:

Jitka Vykopalova: En ovanligt Frantisek Makes

Frantisek Makes och hans unika restaureringsmetod

Se på Czech television den 9 2. 2006
På friluftsbad med Frantisek Makes

Se även TV-dokumentär om Frantisek Makes
inom Fero Fenics TV-program GEN.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 18. 08. 2009.