Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (11) Édouard Manet

Pohledný, okouzlující, přirozeně moudrý a nadaný, zámožný. Zdánlivě se zajímal především o lidské postavy, ale ve skutečnosti ho zajímal celý svět, zobrazený ve slunci i ve stínu, v prchavé chvíli proměn. Se štětcem a barvami zacházel radikálně, vystihl odvážně zvolenými odstíny fascinující kontrasty, jež vytváří sluneční světlo. Ve svých dílech nabízel pohledy na velikost, krásu a tragédii života. Okouzlovalo ho velkoměsto, kavárny, moderní cestování. Toužil po uznání, ale jeho moderní přístup k malířství byl odmítán. To vedlo až k umělcově nervovému zhroucení. Rád využíval placené služby lehkých žen, za což nakonec zaplatil daní nejvyšší – zemřel na syfilis v jednapadesáti letech.

Galerie IN

zobrazit další básně »

Výběr a grafické zpracování básní Jitka Stošická a Míša Stošická

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (1) Raffael

Můžete vstoupit bez klepání, nemusíte čekat na vyzvání – už teď jste vítáni… Zastavte se na chvíli, uklidněte mysl a otevřete duši. Vnímejte krásu obrazu a nechte jej na sebe působit. Vtiskněte si obraz do srdce nebo jej vložte do přihrádky svých vědomostí. Všímejte si celku i detailů a dívejte se dle libosti – nikdo vás nebude rušit. Tato galerie je pro Vás otevřena non-stop. Přeji Vám příjemné zážitky při každém setkání s obrazem.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (16) Berthe Morisot

Francouzská malířka, která se narodila v době, kdy žena neměla možnost stát se profesionální výtvarnicí. Měla však štěstí a hlavně vrozené nadání, což jí pomohlo prosadit se. Provdala se za bratra malíře Maneta. Nalezla duchovní a umělecký domov mezi impresionisty. Byla organizačně schopnou malířkou; silnou osobností se zájmem o neformální, moderní tematiku a volnou, neomezovanou práci se štětcem. Její styl je svobodný a spontánní.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (15) Theodore Rousseau

Francouzský malíř, zakladatel barbizonské krajinářské školy, který ze zdravotních důvodů mnoho času trávil na venkově. Přitahuje ho zejména malování v plenéru, náměty hledá v okolí Paříže. Od romantického okouzlení přírodou přecházel postupně ke studiu krajiny v jejím přirozeném charakteru. Zprvu ho zajímaly malebné motivy, bizarně zkroucené stromy a efektní západy slunce, později se snažil postihnout listoví stromů jako malířský celek a hru světla a stínů.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (8) Claude Monet

Francouzský malíř, zakládajícím členem impresionistů, ale ve stylu i tematice si zachoval individuální postoj. Monet usiluje podat zrakový dojem, jakým působí výsek krajiny v určité situaci, dané roční i denní dobou, to se snaží vyjádřit světlými barevnými tóny, nanášenými ve větších či menších skvrnách ve shodě s tvary věcí. Ve svých raných letech maloval zásadně v plenéru – začal i dokončil obraz venku před objektem. Často s tím bývaly veliké potíže – když bylo venku vlhko a větrno, musel stojan zatížit většími kameny a míchat barvy pod pláštěm.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (6) Vincent van Gogh

Vincent Willem van Gogh, hlandský malíř. Člověk inteligentní, citlivý a vášnivý. Jeho život byl ve znamení stálých neúspěchů. Při malování pracoval rychle v zoufalé snaze zachytit svůj bezprostřední dojem a cit. Ve svých autoportrétech vyjadřoval vnitřní emociální zápasy. Zajímal se o komplementární barvy (doplňkové barvy = skutečným protikladem k jedné ze tří barev – červené, modré a žluté - je kombinace zbylých dvou; použijí-li se na plátně vedle sebe, působí jasněji. Základní dvojice: červená a zelená, modrá a oranžová, žlutá a fialová).

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (3) Jean-François Millet

Jean-François Millet (1814–1875), francouzský malíř a grafik. Jeho zásluhou se poprvé v moderním malířství objevuje sedlák bez sentimentální nebo humoristické pointy, ale je znázorněn s pravdivostí a klidnou monumentalitou. Obrazy mají epickou šíři lidového vyprávění, realismus z nich vyloučil všechno malé a zbytečné, zůstala jen harmonie mezi člověkem a krajinou, dělníkem a prací.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (4) Albrecht Dürer

Albrecht Dürer, německý malíř a největší grafik všech dob. Je považován za most mezi gotickým a renesančním stylem. Byl velmi nadaný, zvídavý a ctižádostivý, toužil hodně cestovat. Rozhodující vliv na jeho život měla Itálie, kde objevil nové umělecké styly a techniky italské renesance. Maloval velmi často autoportréty. Své obličejové rysy zachycoval s nepředpojatou přesností. Kromě štětce používal kovovou tužkou, pero, uhel, křídu. Tvořil náčrty obrazových kompozicí a studie detailů, kreslil krajiny, zvířata, květiny.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (2) Peter Paul Rubens

Sir Peter Paul Rubens (1577–1640), umělecký směr: Baroko. Vlámský malíř, mistr barokního stylu, jeden z nejvýznamnějších světových malířů v historii. Maloval především podobizny vlastní rodiny, alegorie, krajiny, historická témata, mytologické a náboženské náměty. Jeho umění lze přirovnat k řečnickému projevu. Byl vynikajícím improvizátorem. Ve svých dílech je někdy mnohomluvný, ale vždy pohotový, dovede ohromit i dojmout. Rubens dával jako člověk i umělec přednost bujným tvarům žen. Maloval ženy boubelaté, jejichž pleť i vlasy září zdravím.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (18) William Turner

Anglický malíř a grafik, nejslavnější ze všech krajinářů romantického hnutí. Maloval krajiny a moře založenými na stylu starých mistrů. Příroda ho přitahovala – rozechvění z mocných přírodních sil, potěšení z její jemné sladkosti i nádhera slunečního svitu. Zachycuje vše, co je prchavé, nemateriální, světelné jevy a barevné efekty, průsvitnost a pohyb.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (13) Francisco José de Goya

Nejvýznamnější španělský malíř. Jeho tvorba se vyznačuje různorodostí a působivostí. Po hrozné nemoci (ranila ho mrtvice), kvůli které přišel o sluch, opouští od původní bezstarostné dvorní tematiky, vymění jemný štětec za špachtli a svými kresbami ukazuje ironickou a ponurou vizi světa. Demaskuje pokřivenou duši a materializuje přízraky, jež se rodí v lidské mysli. Další náměty našel ve válce. Jeho pohled promění hrůzyplnou skutečnost v díla plná dramatu a krutosti.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (9) Pierre-Auguste Renoir

Francouzský malíř a sochař. Jako umělce jej přitahovali především lidé. Maloval přátele, milenecké páry, děti, akty žen. Jeho raná díla mají v sobě chvějivý jas a formu plnou světelných efektů. Malíř měl schopnost najít ve všem něco zajímavého. Co vidí, nezkoumá do hloubky; uchopí pouze povrch, dychtivě sáhne po všeobecnostech a nabídne divákům okamžité potěšení. Dává přednost dojmům, impresím, má výlučný zájem o figuru.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (10) Edgar Germain Hilaire Degas

Francouzský malíř, grafik a sochař. Nikdy nehledal veřejné uznání a byl velmi plachý – osamělý perfekcionista posedlý svou prací. Technickou zručnost trénoval kopírováním děl velikých renesančních malířů. Zakládající člen kroužku impresionistů. Jeden z prvních umělců, zajímajících se o fotografii: v jádru jeho díla stojí intenzivní a mlčenlivé pozorování. Měl schopnost pronikavé psychologické charakteristiky. Kreslí podobizny, historické motivy, krajiny, výjevy z dostihové dráhy, motivy pradlen, objevuje podivuhodný svět divadla a baletu. Při komponování umělec používal fotografie, jež si sám pořizoval.

Jitka Dolejšová: Setkání s obrazem (19) Jean Honoré Fragonard

Francouzský malíř. Okouzlující, vtipný, bystrý a veselý, s růžovými tvářemi a jiskřivýma očima. Byl obdařen vrozeným talentem a nezávislostí ducha, který byl schopen odolávat konvenci. Pracoval jako nezávislý malíř, tvořil plátna pro obchodníky s obrazy a zámožné sběratele. Měl ohromný umělecký i finanční úspěch, neboť maloval rozkošné, nadýchané výjevy galantnosti a frivolity ztělesňující ducha rokoka. Proslavil se mírně erotickými náměty, ale také portréty a dokonalými krajinkami.

strana 1 / 18

Další strana »