PhDr. Slavomír Pejčoch-Ravik

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...


PhDr. Slavomír Pejčoch-Ravik
* 22. dubna 1932 v Jemnici na Třebíčsku

                        ► Curriculum vitae   (Jak uběhlo tři čtvrti století)
                        ► Rozhovor se zrcadlem
                        ► Souhrnný předhled díla
                        ► 
Články v Pozitivních novinách

 

 JAK UBĚHLO TŘI ČTVRTI STOLETÍ

Za tři čtvrti století se u bývalých školáků vyvinuly například psací potřeby – od břidlicových tabulek, přes špičky s držátkem a plnicí pera, přes mechanické a elektrické stroje k počítačům. Jen ten, kdo využil všech těchto možností ocení tempo pokroku, který stihl jeden lidský život. Za 75 let, počítáme-li dobře, se od první republiky zhruba sedmkrát změnil politický režim, což nemohlo nezanechat stopy na duši a životních prožitcích leckoho z našich současníků.

Vezme-li pak jeden životní osud, například téměř neznámého spisovatele Slavomíra Pejčocha – RAVIKA, pak projdeme všemi stupni škol a shledáme, že jeden člověk půl století pilně studoval a psal, aby teprve v životním finále zhruba 20 let mohl publikovat.
Byl-li pilný, potom se nelze divit, že zvládl (bez cizojazyčných překladů některých prací) téměř 100 titulů – a to v těžko pochopitelné šíři záběru. 
Krom historie, kterou vystudoval, se objevuje v jeho bibliografii soubor pragenzií, dějiny užitého umění, bitva u Hradce Králové, ale i náboženská literatura, zvláště biblické příběhy či osudy světců. Právě tak tu objevíme knihu o víře v Boha a poznání přírodních věd. Tajemství tohoto titulu lze snadno vyložit.

Autor Slavomír Ravik chápal již ve studentských časech, že nebylo náhodou, jestliže špičkoví přírodovědci dospěli k víře, i když každý v jiné podobě a v jiných představách.
Jednoho dne kdysi autora dožral mladík vstupující do strany, který znenáhla shledal, že „marxismus je nejlepší světový názor.“ Tahle provokace donutila publicistu, o němž píšeme, aby si pořídil rejstřík k poznámkám a vyrazil i se strojem a s částí svých poznámek do lázní. Ta příprava činila tehdy 4000 hustě popsaných stran osmerkového formátu.
Takže teď se nebudeme divit, že některé spisy odcházely do ciziny, jiné byly publikovány v předsíni chrámu svatého Ignáce, a některé vyšly pod cizím jménem.

Co se autora týče, ten zažil skoro všechno – krom psaní, které nemohlo být publikováno, svařoval i igelitové pytlíky (celkem zhruba 2 a půl milionu kusů) a například pro Hydrometeorologický ústav zpracovával česko-anglický hydrologický slovník čítající na 15.000 hesel. Všechny druhy vod, povodní, studní, terénu, vodních staveb, geologických vrstev, jimiž voda tekla…

PhDr. Slavomír Pejčoch - RAVIKTakže kdo je tímto mužem, starým tři čtvrti století?
Je to Slavomír Pejčoch, s pseudonymem RAVIK, který se narodil 22. dubna 1932 v Jemnici na Třebíčsku.
Tady absolvoval svou základní školu, ve Znojmě Obchodní akademii, a po roční pauze v ostravském rozhlase (vzdělávací oddělení) skončil na filozofické fakultě.
Vystudoval moderní obecné dějiny, ale účastnil se i přednášek z archeologie, a vystupoval-li některý z provokujících filozofů, tedy i filozofické přednášky.
Sled studií skončil na Bagdádské univerzitěCollege of Arts, kde studoval arabské reálie a zejména arabštinu.
Následovalo pak jen deset let novinářské práce, kterou uzavřelo dvouletí 1968 a 1969.
Tehdy se autor mnoha děl stal tiskovým tajemníkem dvou vicepremiérů: Oty Šika a Václava Valeše.
Otovi Šikovi připravil pro televizní vystoupení svou vlastní první životní analýzu z poloviny šedesátých let. Televizní vystoupení místopředsedy kabinetu tak bylo jeho dílem, které vyšlo v devíti jazycích včetně japonštiny. Ovšem za všechno (za odvahu dokonce dvojnásob) se platí.
Pejčoch-Ravik skončil jako cenový referent v podniku invalidů META, který byl zničenými existencemi naplněn přes čáru ponoru. Absolvoval dva infarkty, jeden bezprostředně po návštěvě „kachlíkárny“ na Letné.

Během nemocenské se mohl věnovat studiu pražských hřbitovů, ale také francouzštině, kterou si doplnil celou kolekci čtyř hlavních evropských jazyků. Učitelem byl skvělý franštinář Jan Zaorálek, a učební místností bylo předsálí krematoria, jímž projížděly k pecím rakve. Za tři měsíce zvládl pan učitel se svým žákem 100 lekcí a celou jazykovou školu. Pak přešli na tisk a literaturu.

Abychom byli podrobní, měli bychom připomenout, že autor postgraduálně studoval financování a ceny na vysoké škole ekonomické neboť shledal, že když už jej mizerové donutili k cenové tvorbě, chce být v daném oboru „jedničkou“. Jestli se tak stalo, posuzovali jiní. Ale dodnes, potká-li se s někým z Mety, setkání je srdečné, a ženám občas skápne slza.

Rokem 1989 přišla omluva a návrat do role poradce pro kulturu.
Tehdy si NATO vybralo Ravika jako svého research-fellow pro média ve střední a východní Evropě. Tak osoba, o níž je řeč, překročila hranice a mohla diskutovat s kolegy západního světa.
Z působení v této funkci vznikla jedna akademická studie. Jiná na ekonomické fakultě. A dvě na Filozofické fakultě v Praze.
Ta první (640 stran) objevila globalizaci ve vývoji zbrojního průmyslu, najmě při výrobě námořních válečných lodí, a to již v půli minulého století. Druhá se věnovala klíčové české otázce – přičemž hlavní postavy představovali Havlíček a Sabina.

Vraťme se však k prvním polistopadovým dnům.
V té době začaly vznikat první analýzy polistopadového vývoje, které dnes čítají na 40 svazků nejrůznější síly. Kompletní kronika polistopadového šantánu čítá 12 svazků, z nichž první a poslední byly vydány, deset dalších šestiset stránkových textů je připraveno na cédečkách.
Hotova jsou, jak víme, i slova velkých mužů třetímu tisíciletí. Zatím nevyšla ani Pandořina skříňka, která v normalizaci doputovala do Kolína nad Rýnem a přinesl o ní zprávu kapitán Pavel Minařík.
Analýza k 20. výročí okupace, adresovaná Gorbačovovi, vyšla v Pelikánových listech roku 1989, a rozbor ve formě žaloby, který neztratil nic na své aktuálnosti, leží dosud v polici. Bylo tedy těžké s analýzami skončit. Zejména když se Slavomír Pejčoch dohodl na spolupráci s Milošem Zemanem s jedinou podmínkou: že nebude v ničem omezován a bude střílet i do vlastních řad. 
Tak se i stalo a Zeman slovo dodržel. Nejprve spolupracovali v Lidovém domě, pak v Parlamentě ČR a nakonec v Úřadu vlády ČR.
Po roce 2002 pokračovaly analýzy ještě do roku 2006 ve vlastní režii. A tedy po skončení tohoto úseku, poslední vazby k vládě a po pětinásobném by-passu, lze už jen dokončovat realizaci životního díla.

Takže podíváme-li se zpět, je skoro neuvěřitelné, co se vešlo do jednoho – snad ještě nekončícího - života. Neboť autor neumí odpočívat a pohledem obráceným zpět není stále ještě spokojen. A v tichosti svého soukromí a za paravanem nepoznání se nakonec ještě cítí nejlépe.

Přečtěte si životní osudy PhDr. Slavomíra Pejčocha-Ravika 
v originální formě
 napsané pro Pozitivní noviny


Rozhovor se zrcadlem  (1 - 4 část)


SOUHRNNÝ PŘEHLED DÍLA
PhDr. Slavomíra Pejčocha - RAVIKA

• DĚJINY • NÁBOŽENSKÁ TÉMATIKA • EKONOMICKO-POLITICKÉ STUDIE •
• UMĚNÍ • PRAHA • KARETNÍ HRY • OSTATNÍ •

Oblast: 

DĚJINY

/1/


Klikem získáte
velký náhled
obrázků

Co Kosmas nenapsal

Satirické představení, v němž  dva mnichové Slavomír a Ervin na předscéně opravují Kosmase, příchod Čechů nikoliv na Říp ale do Prkvantic, ale také přijetí křesťanství od velkého bratra na východě. V jednotlivých scénách se pak odehrává děj  od vstupu do vlasti až k výhružné výstraze prvního pokřtěného mnicha:  kdo nebude zdravit Pozdrav Pánbůh a nebude nosit viditelně křížky, s tím tvrdě zakročíme.   
• Divadelní hra  •  Praha 1967  •  Spoluautor E.Hrych    
• Provozovalo divadlo Dostavník v Malostranské  besedě od roku 1967 do dubna 1969
• C
ca 100 repríz

/2/

Československé půlstoletí            (rozmetáno  v sazbě)      

V knize věnované 20.výročí února, 30.výročí Mnichova a hlavně 50.výročí republiky byly zahrnuty nové pohledy na dané události,  zejména byla věnována pozornost úloze legií a životu a dílu TGM.
• Vydalo nakladatelství Mladá fronta  • Verze česká

/3/

Karel Havlíček Borovský - portrét bojovníka 
Kniha psaná v čase a tlaku normalizace; jde o soucítění s K.H.Borovským, který na rozdíl od skutečnému  autorovi  musel propůjčit své jméno Vilém Nejtek. Dílo bylo také jak se patří cenzurováno.  
• Vydáno pod jménem V.Nejtek  • Praha 1979
• Vydavatelství Novinář •  Vázané v přebalu •  grafická úprava a obálka – Nina Roháčová.
• Stran 296,  21 foto z archivu. •  Cena 26 Kč • Náklad 3700 kusů. •  59-357-78

 /4/ 

Karel Havlíček Borovský, portrét bojovníka.  České charaktery I.

Tentokrát mohl vyjít Havlíček v nezkrácené a v necenzurované podobě – dává tak najevo zřetelně úzký vztah autora k Havlíčkovi. Krom toho je základní nosnou snahou předvést boj jedince s centrální mocí ve Vídni.
• Vydáno pod skutečnýmm autorským jménem S.Ravik.
• 
Kniha vydaná v brožované podobě 1991 nakladatelstvím Pražská imaginace
• Rozsah 152 stran • Brožovaná •  ISBN 80-7110-039-0 a pod značkou  Pi 142.
• Fotografie (4) Bedřicha Kocka. • Vydáno 2000 výtisků.

/5/ 

Karel Sabina – portrét konfidenta.  České charaktery II.  
Protože dílo bylo psáno v čase normalizace, muselo čekat na své vydání dvacet let. Život Sabinův byl psán s mimořádným citem pro bolestné rysy i lehkomyslnost této postavy,  tvůrce libreta Prodané nevěsty a odsouzence českého národního soudu. 

• Vydáno pod skutečnýmm autorským jménem S.Ravik. • Praha 1992
• Vydalo nakladatelství Pražská imaginace v brožované podobě, •  ISBN 80-7110-093-5.
• Náklad  2000 výtisků. • Vedeno pod redakčním číslem Pi 161 •  Počet stran 128.
• Obálku zpracoval Vít Kraus.

/6/ 

Zapomenuté osudy. Báječní Češi na prahu 20. století.      

Autorova prvotina, která čekala na čtenáře čtyři desítky let. Jde o zpověď významných, leč většinou zapomenutých osob. V díle je tedy obsaženo svědectví prvních pilotů, prvních mužů a žen za volantem, prvních mužů za klikou filmové kamery  němé éry. Našli zde místo i cirkusáci, policisté pražské čtyřky, barový muzikant, král kasařů a četné další pozoruhodné bytosti. Jejich svědectví o své odvaze a povaze  doby bylo tak zapsáno vesměs za jejich života. V tom je také cena tohoto díla. Využitím celého archivu by kniha byla více než dvojnásobná. Tato kniha vyšla jako jedna z mála autorových děl pod vlastním jménem.
•  Vydáno pod skutečným autorským jménem Slavomír Pejčoch. • Praha 2000
• Knihu vydalo nakladatelství Grémia a Euromedia Group, k.s. – Knižní klub Praha.
• Obálku  a grafickou úpravu provedl Jindřich Bartoš.
• ISBN 80-86367-01-0 a ISBN 80í-242-0366-9. • Dílo je vázané a opatřené přebalem.
• 36 fotografií Bedřicha Kocka.
       

/7/ 

České charaktery
Kniha je spojením protikladných životopisů dvou současníků – Havlíčka a Sabiny a je spojena úvahou o české povaze v proměnných podmínkách. 
• Praha 2002 • Dílo (rigorózní práce) nebylo dosud v této podobě vydáno.
• Obsahuje (kromě dokumentárních snímků) 305 stran a velké zázemí map a dobových i současných ilustrací.  

/8/

1.vydání


2.vydání

Smrt se učí létat                                                   

Napínavá dokumentární kniha, vytvořená studiem několikajazyčných dokumentů o evropském odboji  proti zbraním V 1 a V 2, a zpovědí stovek vězňů, kteří rakety W.von Brauna montovali a sabotovali. V kníze vystupují i spolupracovníci britské zpravodajské služby, kteří dodávali zprávy ze střelnice v Polsku a z pokusné  základny Peenemunde. Protože autor tohoto náročného díla, které mělo původně vyjít ve vydavatelství Naše vojsko, nemohl v letech normalizace publikovat, vydal dílo pod krycím jménem V.Nejtek. Podpůrná dokumentace a původní originál, který nedoznal změn, činí stovky stran. Mezi unikáty náleží fotografie tábora Dora, v němž se rakety montovaly, pořízené na filmu rentgenového přístroje. Jedna z hlavních  postav Václav Polák, jehož portrét byl pořízen zmíněnou technikou, vystupuje v knize o „Zapomenutých osudech“.  
• Vydáno pod jménem V.Nejtek • Praha1974 • Rozšířené vydání: Praha 1990
• 1. vydání v nakladatelství Mladá fronta  • 240 stran textu a 16 stran obrazové přílohy, bylo vydáno v edici Archiv, svazek 11. •  Obálku navrhl a graficky upravil Josef Týfa.
• Náklad: 17.000 brožovaných výtisků •  cena 17 Kčs.  (601/22/82.6   23-068-74 13/33)
• Původně připravované vydání i s ukázkami textu bylo inzerováno v Kompase dobré četby pod správným autorským jménem Z. a S. Ravikovi, jako ukázka z připravovaného rukopisu „Tajné zbraně“. Kapitola je nadepsána textem: Peenemünde hoří.  Krom toho v citovaném „Kompase“ je avizován i titul „Cap Arcona – zločin, po němž se nepátrá.“ (Obsaženo v „Zapomenutých osudech“)
 2. vydání s týmž krycím jménem vyšlo v edici Fakta a svědectví, • Praha 1990, 
• Vydavatel: Naše vojsko. • Obálka: Oldřich Pošmurný. • Vydání brožované.
• 256 stran a 16 stran příloh (archiv). •  Náklad: 55.000 výtisků (28-053-90. 13/33).
• Prodejní cena 21 Kč. •  Nevydáno 9 stran doslovu a 94 stran nazvaných „Soumrak bohů“,  jako součást této knihy.

/9/

Okřídlená smrt   

Jde o repliku díla, které si přisvojil V.Nejtek v době, kdy autor mohl psát pod vlastním jménem. Obsahem i formou jde o původní Ravikovu studii, vydanou tentokrát ve vázané podobě s přebalem. Jde o napínavé „non-fiction“ dílo, věnované tajným zbraním a evropskému odboji proti nacistickému raketovému programu. Do díla byly zapracovány dokumenty a svědectví čerpaná z literatury v několika jazycích. Krom toho bylo autorem získáno svědectví několika stovek českých vězňů, kteří realizovali program W.von Brauna  nedaleko německého města Nordhausen. Autor navíc studoval i technickou literaturu, týkající se daného oboru. 
• Vydavatelem, který byl informován o skutečném autorovi, byl třebíčský Akcent (Drahomír Rybníček). • Kniha vázaná s přebalem, Počet stran 296 a 14 stran příloh (archiv). • Obálku zpracovala Iveta Achátová. • Vyšlo v edici Fakta, a nejde o vydání druhé, (jak je uvedeno v tiráži) ale třetí. • ISBN 80-7268-014-5.  

/10/ 

Válka nezapomenutá 
Dílo je souborem fotografií z osvobozování Československa, s podtextem poznání, jak malá jsme země pro velké války. V knize je 40 stran fotografií předních reportérů, mj. Karla Hájka, který již v roce vydání byl zapovězeným autorem. Ve spise jsou snímky esesáků, mířících na muzeum (jako „poslední hrozba“)  ale též tanky  s podtitulkem básníka, že „takovou fugu jim nezahrál sám Johann Sebastian Bach, co my jim tu zahrajem až přijde čas“. V díle se tedy vyřádila jak se patří i cenzura. Dílo vyšlo k 25. výročí osvobození a nepostrádalo neblahé vzpomínky na rok 1968.
• Praha 1970 • Vydala: Mladá fronta • Počet: 10.000 svazků • Cena: 15 Kčs.
• Dílo bylo vázané s přebalem, dílem Jaroslava Weigela. • Z fotografů (nepočítáme-li archivní snímky) je nutné jmenovat Bedřicha Kocka, Karla Hájka a Emila Pardubského. •  Soubor fotografií provázelo 14 stran textu.
• 203/21/8.7 23-102-70 02/61

/11/ 

Tam u Králového Hradce
Podtitulkem knihy měl být původně podtitulek: „aneb jak končí velmoci“. Autor řešil na jedné bitvě, svedené roku 1866 před Hradcem, otázku, zda mělo být Rakousko zničeno, aneb jaký bývá zpravidla osud velmocí. Kromě dramatického průběhu samotné války jsou zde řešeny narůstající vnitřní a vnější problémy mocnářství, které se po tragickém konci války umocňovaly a spěly k rozpadu říše roku 1918.
•  Praha 2000 • Vydalo nakladatelství Regia (ISBN 80-8636710-X) Euromedia Group k.s. a Knižní klub (ISBN 80-242-0584-X) •  Pevná vazba s přebalem. •  Foto Miroslav Feszanicz, archiv autora a Muzea východních Čech (Hradec Králové). • Vyšlo v počtu 2000 výtisků •  Dílo má 494 stran, na nichž je text doprovázen dvěma stovkami map tažení a bitev. • Krom toho jsou zde rytiny portrétů jednotlivých válečníků a politiků a  bitevní scény. • Rovněž výzbroj obou válčících armád, přilby  a detaily výstroje.

/12/ 

Poklady pod námi
Jde o knihu o pokladech dávné i nedávné minulosti, o bohatství zakopané na souši anebo potopené v moři. Napínavá četba je podložena pečlivou studií, porovnáváním pověstí a skutečnosti. Hovoří se o jmění králů, náboženských a rytířských řádů, o válečných pokladech i o jmění ukrytém v průběhu válek. Kniha nepostrádá ani zmínky o nových technikách dobývání pokladů.
•  Praha 2007 •  Knihu vydalo nakladatelství KMa, s.r.o., které disponuje sítí prodejen  Levných knih. •  Z tohoto důvodu může být i objemné, v tomto případě vázané dílo, prodáváno za přijatelnou sumu 99 korun. •  Svazek čítá 538 stran, náleží k němu i dvě předsádkové mapy světových a potopených pokladů Václava Rytiny. •  Map a grafik je v knize zapracováno 141. •  Součástí práce je i množství fotografií, přičemž na fotografiích se krom archivu od Václava Rytiny a VR Atelieru podílel i Bedřich Kocek. •  Obálku vytvořil Jiří Troskov. •  ISBN 978-80-7309-453-9. •  Grafickou úpravu provedl VR Atelier Roberta Rytiny.

Oblast:  NÁBOŽENSKÁ TÉMATIKA
Náboženská tématika byla zprvu zpracovávána pro církevní samizdat u sv.Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Autor psal tato díla zejména proto, že si nejlépe ujasňoval problémy jejich literárním zpracováním. Knihy tedy vycházely vesměs až po listopadu 1989.

/13/ 

Bible dnes a pro nás – Starý zákon  

Protože čtení bible náročné, zvláště při nedostatečné znalosti realit dané doby, najde dnešní čtenář v knize poměrně vyčerpávající biblické dílo, velmi přístupné, a provázené rytinami, které připomínají staré katechismy. Navíc zde shledáváme pasáže, které činí dávné děje, (jako historii vůbec),  poučnými pro dnešní dobu a odpovídající aktuálním otázkám dneška.
•  Praha 1991 •  Kniha představuje 205 stran, obsahuje 3 mapy a soubor grafik takzvané nazarenské školy, z počátku 19  století. •   Tento směr odvodil své jméno od města Nazaretu, v němž Ježíš trávil své mládí. •  Kniha je vázaná, •  ISBN 80-04-25553-1. •  Obálku a grafickou úpravu navrhla  Marta  Sonnbergová, •  vydalo ji Státní pedagogické nakladatelství v edici Maják. •  Obsahuje 44 grafik.

/14/ 

Bible dnes a pro nás – Nový zákon

Kniha umožňuje čitelnou formou srovnat čtvero evangelií, otevřít dějiny psané v Novém zákonu. Dílo vycházelo samizdatovou formou v předlistopadových časech v kostele sv.Ignáce na Karlově náměstí. Nebylo náhodou, že  čtenáři inspirovali prvního vydavatele hned po Listopadu 1989 a duchovní si odnášeli   pro svou výuku hromady knih rovnou z prodejny vydavatele. Později vyšel Starý i Nový zákon v rozšířené podobě, ale dílo dodnes neztratilo nic ze své aktuálnosti.
•  Praha 1992 • Nový zákon vyšel v této podobě poprvé roku 1992 ve Státním pedagogickém nakladatelství. •  Čítá 229 stran, vyšlo v pevné vazbě a obálku pro edici Maják ji graficky ztvárnila Marta Sonnbergová. • Ta je rovněž autorkou obálky. • V knize jsou dvě mapy, v nichž je zahrnuto dějství Ježíšovy působnosti. • ISBN 80-04-25705-4. • Kniha připomíná staré katechismy, protože byla ilustrována grafikami z takzvané „nazarénské školy“, (jejíž jméno bylo odvozeno od města Nazareta, v němž Ježíš prožíval své dětství. • Čtyřicet grafik zpodobuje klíčové fáze děje.

/15/

Bůh žije 

Kniha dokládá znalostí přírodních zákonů, že život nevznikl náhodou – vývoj bez programu by byl fakticky neuskutečnitelný. Proto se tu hovoří o velkém třesku, o konstrukci živé buňky, o mutacích a genové konstrukci, ale také o mozku a o boji života proti obecné entropii.
• Praha 1990 • Knihu o 135 stranách vydala Pražská imaginace v brožované podobě s obálkou, kterou vytvořil Oldřich Hamera. • ISBN 80-7110-010-2. • V podtitulku se uvádí: Přírodní zákony dosvědčují jeho existenci.
• 
Druhé vydání o 149 stranách, je vydáním upraveným. • Tentokrát obálku vytvořil Vít Kraus. • ISBN 80-7110-090-0, vydáno v roce 1992.

/16/ 

Boh žije 
Vnitřním obsahem se kniha nemění. Vychází rovněž z principu, jako předchozí dvě vydání, že nelze prokázat existenci Boha. Nemůžeme však přehlédnout, že vývoj byl tak složitý, že bez dodržení určitých konstant by byl dokonce nemožný.
Takže bez programu by byl vývoj života evidentně vyloučen. Tudíž tušíme v pozadí programátora, bez něhož by nefungoval ani náš počítač, natož tak složitý vývoj na naší planetě a ve vesmíru vůbec. Proto není náhodou, že jsou špičkoví přírodovědci, otcové moderní vědy vesměs věřící.
•  Praha 1992 • Kniha ve slovenské verzi představuje 143 stran, • Vydavatelem byla bratislavská Alfa, •  Obálku navrhl akad.malíř Emil Fulka. • ISBN 80-05-01060-5. • Překlad P.Majerník

/17/

Velká kniha biblických příběhů
Kniha spojila starozákonní a novozákonní děje, nevyhnula se ani moudrostem talmudu a nejobtížnějším textům Zjevení sv. Jana. Všechny texty jsou tedy spojeny do jednoho svazku, a byly proti původním dvěma knihám značně přepracovány a doplněny.
•  Praha 2002 •  Dílo vydalo nakladatelství Regia •   Obálku zpracoval výtečný grafik Václav Rytina. •  Grafická úprava pochází od Miroslava Pechánka •  ISBN 80-86367-20-7. •  Stran: 537, grafik nazarénské školy, připomínajících dávné katechismy, se v knize nalézá: 227. •  Navíc je v díle 15 děl Albrechta Dürera, provázejících jeho Apokalypsu.

/18/

Biblické příběhy
Kniha vyšla jako druhé upravené vydání, obsahující v zasvěcené a čtivé podobě Starý i Nový zákon, včetně židovské tradice, moudrosti, nalézající se v Talmudu. K dílu je připojen i výklad Apokalypsy, (Zjevení sv.Jana), samozřejmě podle pojetí autora, neboť každá doba bývá navštívena apokalypsou, a každý věk, ba i každý jedinec se s tímto textem vypořádává po svém.
•  Praha 2006 •  Knihu vydalo vydavatelství KMa (Levné knihy), které má vlastní prodejní síť, a je tedy s to i tak velké pevně vázané svazky prodávat za 99 korun. •  Obálku tentokrát vytvořil Jiří Troskov, •  grafická úprava náleží Miroslavu Pechánkovi. •  Dílo tvoří 537 stran • obsahuje 15 grafik Dürerovy Apokalypsy a grafický doprovod nazarénské školy z první poloviny 19. století, čítající 227 rytin. •  ISBN 80-7309-344-8

/19/

Velká kniha světců
Jde o encyklopedické zpracování světců, patronů řemesel, měst, národů a států. Vystupují zde tedy vladaři, papežové, mniši i řádové sestry, rytíři i zakladatelé řádů, jimiž byli vesměs významní intelektuálové své doby.
•  Praha 2002 • Knihu o 678 stranách vydalo nakladatelství Regia. •  ISBN 80-86367-24-X. •  Obálku vázaného svazku vytvořil Václav Rytina, •  grafickou úpravu provedl Miroslav Pechánek. •  Ilustrováno je toto dílo krásnými rytinami Albrechta Dürera. •  65 kreseb je na předsádce i v tisku.

/20/

O světcích a patronech
Encyklopedické zpracování světců, patronů národů, států, řemesel a měst, ochránců před chorobami. V seznamu se nacházejí mniši, rytířské řády, řádové sestry, doboví intelektuálové, tedy inektuálové své doby, také vladaři a papežové.
• Praha 2006 Dílo čítá 669 stran, a na rozdíl od předchozího vydání obsahuje rejstřík, který usnadňuje hledání jednotlivých osobností. • ISBN 80-7309-343-X. • Vydavatelství KMa (Levné knihy), • obálka pevné vazby Jiří Troskov, • grafická úprava Miroslav Pechánek. • Cena 99 Kč. • Dílo je ilustrováno 65 rytinami Albrechta Dürera. • Jeho grafiky se objevují i na předsádce. • Spojení www.levneknihy.cz . Jde fakticky o upravené druhé vydání Velké knihy světců.

/21/

Apokalypsa aneb Konec našich dnů
Dílo vznikalo od roku 1992 spoluprací akad.malíře Jana Součka, který vytvořil 21 grafik, (což odpovídá 22. kapitolám zjevení), a S.Ravika, který na velkém formátu pojal svůj pohled na apokalypsu jednoho každého z nás.
• Praha 1994 • Celek tvoří 28 grafik a velkých textových stran. • Dílo bylo vytvořeno v 80 exemplářích a celkové grafické uspořádání provedl Petr Martin. • Cenu nakonec stanoví sám Jan Souček, (jehož jednotlivé grafiky se prodávají za více než 3000 korun). • Celé dílo v tvrdých deskách je tedy uloženo u mistra grafiky.

Oblast:  EKONOMICKO-POLITICKÉ STUDIE

 /22/

My a oni
Jde o první razantnější analýzu československé ekonomiky v komunistickém režimu. Bylo tedy svým způsobem ilustrací pozvolného uvolňování poměrů v šedesátých letech. V roce 1968 prezentoval jednotlivé kapitoly v televizním seriálu místopředseda vlády Ota Šik.
• Praha 1966 • Dílo čítá 127 stran, • obsahuje množství statistik a grafických vyobrazení. • Vydala Mladá fronta, • obálku brožované studie navrhl a dílo graficky upravil Michal Pavlík. • Vyšlo jako neprodejný tisk. • (23-128-66. 02-85) • Vydáno 5000 výtisků

/23/

Postavení ČSSR v dnešním světě
Je zkrácenou a cenzurovanou obdobou brožury My a oni. Jde rovněž o analytickou studii, avšak co se kritiky týče, byla studie v razanci poněkud omezena.
• Praha 1966 • Jako neprodejný výtisk vydala Mladá fronta roku 1966,•  brožuru graficky upravil Jiří Kreuziger. • (23-046-66. 02-85) • 30.000 výtisků

/24/

My a oni   Fakta o stavu československého národního hospodářství.
V podání Oty Šika získala Ravikova studie nejlepšího prezentanta. Brožura čítající 75 stran měla být prodávána za 5 Kčs a tržba za publikaci měla být věnována FONDU REPUBLIKY. Nestalo se tak, neboť již vydaná studie byla po vstupu vojsk Varšavské smlouvy skartována. V archivu autora se však dochovala v jediném svazku.
• My a oni spojené se jménem Oty Šika, který Ravikovo dílo prezentoval v šestidílném televizním seriálu, dostalo jméno Fakta o stavu československého národního hospodářství. • Brožura čítá 76 stran,•  vydalo ji nakladatelství Svoboda, • obálku navrhl Václav Kučera, •  fotografii O.Šika na obálku pořídil Bedřich Kocek.
• 6 kapitol bylo věnováno tématům: jak stavíme, jak vyrábíme, žijeme, jak řídíme, prodáváme a jaké máme šance.
• Brožura byla vzápětí přeložena a vydána v devíti jazycích: 
Německé vydání, Vídeň 1969 • Americké vydání, New York, 1969 • Francouzské vydání, Paříž 1969 • Italské vydání, Řím 1969 • Španělské vydání, Barcelona 1969 • Švédské vydání, Stockholm 1969 • Norské vydání, Oslo 1969 • Dánské vydání, Kodaň 1969 • Japonské vydání, Tokio 1972

/25/

Fakta o československo-sovětských vztazích
Útlá knížka vydána nakladatelstvím Mladá fronta, jako povinná, leč citlivá úlitba moci, „jela“ po hraně odvahy a nevyhýbala se konfliktním problémům vztahů Čech k okupační velmoci. Proto není nahodilý titulek o prestižních rvačkách v hokeji, nadepsaný výmluvnými slovy o „ledové ploše našich styků.“ Tehdejší šéfredaktor Mladé fronty Karel Šiktanc shledal, že jsme se pohybovali v krajních mezích své odvahy. (I když meze odvahy se mění dobou a okolnostmi, tehdy velmi mimořádnými.
• Praha 1967 • Knížka obsahuje 143, • vydala ji Mladá fronta • (23-125-67, 02.13) v•  brožované podobě, jako bezplatný propagační materiál. • Obálka a grafická úprava byly dílem Jiřího Skácela. • Vydání čítalo 10.000 výtisků.

/26/

Otevřený dopis M.Gorbačovovi k 20. výročí okupace
Studie adresovaná M.Gorbačovovi analýzovala výsledky 20. výročí sovětské okupace, a byla dodána na uvedenou adresu A.Dubčekem. Z toho plyne, že jde spíše o obžalovací spis, a o rozbor ztrát, k nimž došlo v ekonomické, politické ale i, anebo zejména ve sféře kulturní. 
•  Praha 1988 • Spis čítal 60 hustých strojopisných stran, a podstatné pasáže byly přetištěny Pelikánovými listy roku 1989, v číslech 4 a 5 pod jménem Zdeněk Přikryl a pod názvem „Normalizace“

/27/

Totální krize (a prostor pro naději?)
Dílo bylo vytvořeno počátkem sedmdesátých let, k vydání autora inspirovali kolegové na amerických univerzitách. Ravik se totiž shodl s americkými kolegy, že existují-li v současné době stejné problémy v západním světě jako v bolševickém režimu před dvaceti lety, jde o krizi planetární, bez ohledu na momentálním společenském uspořádání. Tyto eseje, jak se uvádí na obálce, byly sepsány před dvaceti lety a ztratily se na kurýrních cestách, které vedly na Západ. I když byly psány jako duchovní sebeobrana před tehdejší „normalizací“, i současný čtenář pochopí, že na povaze totální krize se doposud nic moc nezměnilo.
Autor přidal poznámku, kterou později citoval z tohoto díla profesor Ivan Sviták: „Naší pohromou je obyčejný člověk nadaný neobyčejnou mocí. Jak kdosi řekl, je blbec v mocenské pozici ještě horší než vyslovený zloduch. Účinky moci obou jsou sice stejné – avšak zatímco zloduch si aspoň občas odpočine, blbec neodpočívá nikdy.“

•  Praha 1992 •  Kniha v brožované podobě vyšla v Pražské imaginaci •  (PI 218) •  1992. •  Čítá 97 stran •  (ISBN 80-7110-091-9). •  Cena 30 Kč.

/28/

Totální deziluze (aneb odcházeti s podzimem)
Patří do souboru esejí či analýz vývoje po Listopadu 1989. Jde o kritickou studii, která je sice tvrdá, leč nikoli bez naděje. Tou končí epilog studie.
• Praha 1992 • Vydala Pražská imaginace roku 1992 • za 30 Kč. • Dílo vydala Pražská imaginace, svazek 231. • Obálku a grafickou úpravu provedl Václav Dančo. • ISBN 80-7110-096-X

/29/

Zahradní slavnost pro 15 milionů (aneb jak vyhovět Murphyho zákonům)
Praha 1993 Studie zabývající se Václavem Havlem a protagonisty české politické scény a rozpadem republiky. Z rozboru plyne, že do jisté míry došlo v zemi k realizaci Havlovy Zahradní slavnosti, v níž se členy početného komparsu stalo 15 milionů občanů Československa. Na obálce je text vydavatele, z něhož plyne, že „politici nám mají sloužit a ne nás pouze jednou za čtyři roky balamutit a pak si počínat jak lancknechti na dobytém území. Vyzývá k boji, který nelze vyhrát, ale který se nesmí vzdávat“.
• Dílo vydala Pražská imaginace, •  v rozsahu 95 stran, • jako svazek 240. •  ISBN 80-7110-108-7.

/30/

BYLO – NEBYLO
Jde o 18 svazků z rozbory tisku a událostí, které se odehrály v letech 1993-1994 

Bylo-nebylo v říjnu 1993
• Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský
• Počet stran 64, • ISBN 80-900030-6-0. • Náklad 5000 výtisků. • Cena 15 Kč

/31/

Bylo-nebylo v listopadu 1993
• Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský
• Počet stran 64, ISBN 80-901656-0-5. • Náklad 5000 výtisků. • Cena 15 Kč

/32/

Bylo-nebylo v prosinci 1993
• Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský.
• Počet stran 64, • ISBN 80-901656-3-X. • Náklad 5000 výtisků.

/33/

Je to ve hvězdách     Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1994 •  Počet stran 64, • ISBN 80-901656-4-8. • Náklad 5000 výtisků. • Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský. • Na 64. straně je vytištěn obrázek bojovného autorova kocoura Goliáše. Cena 15 Kč.

/34/

Chaos nebo bordel?      Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1994 • Počet stran 64, • ISBN 80-901656-5-6. • Náklad 5000 výtisků. • Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský.

/35/

Už jsme tady        Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1994 • Počet stran 64, • ISBN 80-901656-6-4. • Náklad 5000 výtisků. • Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský. • Na obálce verše Karla Kryla. • Cena 15 Kč.

 /36/

Nevidím a jedu      Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1994 • Počet stran 64, • ISBN 80-901656-7-2. • Náklad 5000 výtisků. • Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský. • Na obálce verše Jiřího Žáčka. • Cena 15 Kč

/37/

Zlatý píst      Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1994 • Počet stran 64, • ISBN 80-901656-8-0. • Náklad 5000 výtisků. • Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský. • Začíná monologem aluminiové plechovky Ivana Svitáka. • Cena 15 Kč.

/38/

Průšvih po česku     Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1994 • Počet stran 64, • ISBN 80-901656-9-9. • Náklad 5000 výtisků. • Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský. • Cena 15 Kč. • Na obálce veskrze pozitivní verše Karla Sýse: Cíl je jen metál zavěšený na zádech chvátajících chvil. A přece díky, že jsem žil, že jsem se přiblížil.

/39/

Vrták roku      Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1994 • Počet stran 64, • ISBN 80-85907-00-3. • Náklad 5000 výtisků. • Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský. • Cena 15 Kč. •  Text začíná veskrze pozitivními verši básníka Karla Sýse: “S nepokosenými tvářemi v šatech nažehlených přímo na tělo třesete roštem spícího světa raná jablíčka, kohouti prostých dějin…“

/40/

Průjem vlády         Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1994 • Počet stran 64, • ISBN 80-85907-02-X. • Cena 15 Kč a vydalo nakladatelství Alternativy. • Vydáno 5000 výtisků. • Obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský. • Karel Sýs připomněl na obálce, že „náměstí se zprvu jmenovalo Riegrovo, pak Masarykovo, později Hitlerovo, poté Stalinovo, nakonec Leninovo. Dnes ho nazývají Velké. Věru velké kurvy máme v městě Písku!“

/41/

Na hradby Jericha     Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1994 • Počet stran 64, • ISBN 80-85907-02-X. • Náklad 5000 výtisků. • Vydalo nakladatelství Alternativy, • obálku a grafickou úpravu zajistil Vladimír Kolenský. • Cena 15 Kč. • Verše na obálce začínají slovy: „Kostky jsou vrženy – padni komu padni. Každý musí překročit svůj Jordán.“

/42/

Tento způsob léta       Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1995 • Počet stran 64, • vydalo nakladatelství Periskop, • návrh obálky Jiří Konvalinka, • cena 25 Kč.

/43/

Über alles     Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1995 • Počet stran 64, • vydalo nakladatelství Periskop, • návrh obálky Jiří Konvalinka, • cena 25 Kč.

/44/

O šenovské svini     Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1995 • Počet stran 64, • vydalo nakladatelství Periskop, • návrh obálky Jiří Konvalinka, • cena 25 Kč.

/45/

Žádný strach před velkými zvířaty    Další díl seriálu Bylo-nebylo
• Praha 1996 • Počet stran 64, • vydalo nakladatelství Periskop, • návrh obálky Jiří Konvalinka, • cena 25 Kč.

/46/

Dajli mi tu medaili       Další díl seriálu Bylo-nebylo

• Praha 1996 • Počet stran 71, • vydalo nakladatelství Periskop, • návrh obálky Jiří Konvalinka, • cena 25 Kč.

/47/

Kdo bude brečet?       Další díl seriálu Bylo-nebylo

• Praha 1996 •  Vydalo nakladatelství Periskop, • návrh obálky Jiří Konvalinka, • počet stran 61, • cena 25 Kč.

/48/

A smyčec…        Další díl seriálu Bylo-nebylo

• Praha  1996 • Tentokrát vyšlo pokračování v podobě samizdatu, • v množené podobě o 62 stranách. • Vydalo nakladatelství Periskop. • Formát A 4, a mnohé napovídají úvodní slova: Dokázali jsme, že to dokážeme. Začínáme znovu jak nejlépe jsme se to naučili: SAMIZDATEM. • I tento svazek jako řada předchozích analyzuje probíhající události, na něž bychom nejraději zapomněli, ale které jsou natrvalo svázány v souvislé řadě kritických studií.

 /49/

Žaloba aneb Bílá kniha k pátému výročí 17. listopadu 1989
Na díle se krom autora, který sepisoval úvodní díl, podílel též ekonom František Dvořák. Autor Ravik dopsal i výzvu a závěrem sepsal doslov jeden z prominentních advokátů, dříve prokurátor Jiří Teryngel. Kniha se nese v tónu úvodního Ravikova oslovení, že „s ničím se nemusíme smiřovat“. Dvořák popisoval „naši cestu od marasmu ke krachu“ a JUDr.Teryngel v závěru poznamenal, že „je to zdánlivě zvláštní řízení osudu, jestliže pět let po ´velké sametové´ se v jedné knize, obviňující režim tímto převratem nastolený, ocitají vedle sebe bývalý disident a bývalý prokurátor svrženého režimu, kteří kdysi, alespoň formálně, stáli na opačné straně barikády. Kniha vyšla k 5. výročí „sametu“ a stému výročí Dreyfusova procesu, zahájeného Emilem Zolou. „Nebojím se a žiji v Praze. A žaluji“, končí S.Ravik. J´accuse.
• Praha 1994 • Dílo vydalo nakladatelství Periskop, • ISBN 80-901746-2-0. • Cena 49 Kč. • Kniha je v pevné vazbě. • Stran 183. • Předmluva Miloše Zemana.

 /50/

Společnost trvale neudržitelné blbosti 
Dílo představuje soubor kritických výhrad k postsametovému vývoji – od ekonomické loupeže k divadelním pohromám a kultuře. Zabývá se i personálním obsazením a tudíž kniha končí katastrofou ruského loďstva u Port Arturu. Jeden z ruských námořníků vysvětlil konec admirála Makarova. „Je to proto, že zlato se vždycky potopí, ale hovno vyplave.“
• Praha 1995 • Návrh obálky s porouchanými hodinami vytvořil Václav Rytina. • Kniha vyšla roku 1995 v nakladatelství Periskop, • s předmluvou Miloše Zemana. • ISBN 80-901746-6-3, • doporučená cena 99 Kč. • Kniha v pevné vazbě má 246 stran.

/51/

Latrína magika (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) 
Jak napovídá název, jde opět o politicko-ekonomickou analýzu, která je vyšperkována citáty Jana Wericha, který přes vzdálenost času oslovuje dnešek. Zcela aktuální jsou Werichovy rady: „Chytrýmu rád napověz, hloupýho přiměřeně trkni, hňupa patřičně nakopni a blbce vykopni.“
• Praha 1995 • Knihu vydalo vydavatelství Periskop roku 1995, • ISBN 80-90176-5-5, • za 99 Kč. • Obálku navrhl František Peška z německého Tübingenu. • Celkem stran 366, •  ve vázané podobě.

/52/

Roň slzy, už brzy….
Dílo patří mezi analytická studia, navazující na předchozí svazky. Jde tedy o kritický pohled na politický a ekonomický vývoj v devadesátých letech, nevyjímaje privatizaci, sarajevský atentát a jiné šarády této doby.
• Praha 1999 • Knihu v nevázané podobě vydalo nakladatelství Futura v rozsahu 316 stran. • ISBN 80-85523-50-7. • Pravou podobu dílu, a vyobrazení smyslu knihy vyjádřil Karel Trinkewitz, který na obálce zobrazil sochu sv.Václava ze stejnojmenného náměstí. Na standartě světce je ovšem na korouhvi praporec, ale vlaje tu „stovka“ eur. Na zadní stranu vložil přítel Trinkewitz fotografii autora s titulkem, že Ravikovi stačí paměť, archív, pero a nůžky.

/53/

Roň slzy, už brzy…   /CD/
• Praha 1999  • Jde o totéž dílo, zpracované na CD, s tím, že vedle celého obsahu knihy je zde zpracováno i barevné provedení a rozhovor s autorem. • (WIN 3.x.95.98), • cena původně 100 Kč, zlevněná 50Kč. • Vydáno ve 200 exemplářích. • Obsahuje grafickou kartu v počtu 156 barev, a zvukovou kartu.

/54/

Kronika polistopadového vývoje (1)
Jde o encyklopedické zpracování polistopadového vývoje se všemi lidskými zkouškami, politickými duely a ekonomickými ztrátami. Svazek 1 začíná Listopadem 1989, nevyhýbá se kuponové privatizaci, nástupu Václava Klause a dělení Československa.
• Praha 2006 • Vydalo nakladatelství Levné knihy KMa, • v pevné vazbě a s obálkou, kterou zpracoval Milan Jaroš. • Grafickou úpravu provedl VR Atelier, • lektoroval Ing.Jaroslav Novotný. •  ISBN 80-7309-397-9. • Původní cena 99 Kč. • Počet stran 608.

/55/

Kronika polistopadového vývoje (svazek 12)
Je závěrečnou částí ucelené encyklopedie vývoje republiky. Autor se tedy nevyhýbá krizí vlády Vladimíra Špidly a Stanislava Grosse, pojednává nástup Jiřího Paroubka a líčí volební pat roku 2006 se všemi důsledky a vyhlídkami.
• Praha 2006 • Vydalo nakladatelství Levné knihy KMa, v pevné .vazbě, • o počtu 616 stran. • Obálka je dílem Milana Jaroše, • grafická úprava provedena VR Ateliérem. • Lektoroval Ing.Jaroslav Novotný. • ISBN 80-7309-398-7. • Původní cena činila 99 Kč.

/56/
dosud
nevydáno !!!

Kronika polistopadového vývoje (svazky 2-11)    
Dosud nevydány

Obsah dvanáctisvazkové encyklopedie polistopadového vývoje je připraven na CD discích a text činí přibližně 7000 stran zpracovaných a připravených VR Ateliérem. Dílo pokrývá osmnáct polistopadových let. Připomeňme si v této souvislosti, že Ferdinand Peroutka zpracoval v pěti svazcích Budování státu od roku 1918 po rok 1921. Přitom se byrokratický aparát v podstatě neměnil, vlastníci drželi dál své majetky, policejní sbory se neměnily, neprobíhaly ani lustrace, a ani velké maléry hospodářské povahy. Tím Peroutkovo dílo, při vší úctě k autorovi, nemohl obsahovat dramaticky vyznívající eseje. Což je výhoda i nevýhoda jeho i naše.

Oblast:  UMĚNÍ

/57/

1.vydání


2.vydání

Svět starožitností
První vydání – dějiny výtvarných a stavebních slohů, informace o pohybu cen antikvit, o zajímavých interiérech prominentních sběratelů. V knize je obsažen i vliv stavebních slohů na užité umění. Kniha je určena nejen antikvářům, ale i sběratelům starožitností, a slouží i jako učebnice k doplnění znalostí v oboru. Vydání knihy uvítali starožitníci, protože (podle svědectví antikváře Pavla Louly) se změnil náhled režimu na sbírání a prodej antikvit. Přestalo se nahlížet na sbírání starožitností jako na spekulační zájem.
• Praha 1972 • Knihu vydalo nakladatelství Mlafá fronta • v rozsahu 222 stran. • Kniha je vázaná s přebalem; • přebal a vazbu navrhl a graficky upravil Miloslav Fulín, • Fotografiemi dílo vyšperkoval Bedřich Kocek. • Příloh je celkem 152 • cena vázaného výtisku činila 37 korun. • Náklad 10.000 výtisků. • (23-036-72 14/76) • Vyšlo v edici Dobrý vítr.
• Druhé vydání má změněný přebal, protože šéfredaktor do archivního výtisku napsal na přebal poznámku s otázkou: Jaký vůl mohl dát na přebal andělíčka? Druhé vydání má tedy na přebalu krásně zdobený talíř. • I tentokrát byl grafikem vazby a přebalu Miloslav Fulín, • fotografie pořídil Bedřich Kocek. • Zůstal i stejný vydavatel Mladá fronta. • Kniha má 377 stran, • počet příloh se prakticky neměnil. • Cena 42 korun. • (23-015-77). • Jde o dílo aktualizované – změnily se četné obrazy interiéru ale autor registroval i proměny cen na trhu starožitností. • Vydání roku 1977, v nákladu 30.000 výtisků.

 /58/

Starožitnosti
Přepracované vydání dějin architektury a užitého umění vyšlo s odstupem téměř 20 let – se změněnou úpravou, proměnami v cenové oblasti a v oblasti prodeje antikvit. Změnilo se i celkové zpracování díla. Na obalu vázaného svazku je citován autor: „Na světovém trhu se nalézá jen jeden druh zboží, který zaznamenává opravdu trvalý vzestup cen. Jsou to starožitnosti. To, co jsme ještě včera vyhazovali, se může již nazítří proměnit ve vzácný artefakt“.
• Praha 1994 • Tuto knihu ve vázané podobě s archívem grafik a fotografiemi Bedřicha Kocka upravil a obálkou dotvořil Jan Jiskra. • Vydavatelem se stalo nakladatelství Svoboda. • (25-018-94, 09/12). • Kniha čítá 271 stran (včetně 150 grafik a fotografií). • (ISBN 80-205-0251-3).

/59/

Velká kniha starožitností a kuriozit
Tato kniha je nejrozsáhlejším dílem Slavomíra Ravika v této oblasti. Krom vývoje slohových období, architektonických proměn a dějín užitého umění až po současnou dobu, se v díle objevuje vývoj sběratelství a trhu antikvit, počínaje antickou dobou. Krom toho jsou zde nové obrazy interiérů, pohledy do soukromých sbírek. Kniha poslouží antikvářům i sběratelům starožitností, ale i studentům a vzdělancům, kteří si budou chtít doplnit soubor svých informací.
• Praha 2003 •  Knihu vydalo nakladatelství Regia, které uvádělo původně 499 Kč za svazek. • Dnes lze na internetové aukci pořídit tutéž (vyprodanou) knihu za částku zhruba o stokorunu levněji. • Kniha byla vydána v pevné vazbě • (ISBN 80-86367-31-2, EAN 9788086367316). • Dílo čítá 592 stran • obálku vytvořil Václav Rytina. • Grafické úpravě se věnoval Miroslav Pechánek. • Na předsádce je panorama Hradčan z Karlova mostu, pořízená B.Kockem, a doplněná stavebními charakteristikami jednotlivých objektů. • Fotografie pořizoval Bedřich Kocek a jeho soubor je doplňován archivním materiálem. •  Obrázků je v knize 441.

Oblast:    

PRAHA

/60/

Toulky Prahou
První autorova kniha o Praze, zpracovaná pod existenčním tlakem, protože jak Ravik tak spoluautor Miloslav Jenšík byli ve výpověení lhůtě. Na rozdíl od jiných průvodců (např. E.Pocheho) zvolil Ravik nikoli cestu ulicemi dům od domu, ale členění Prahy podle architektonických útvarů. Tak vznikla Praha domů, paláců, mostů, věží, chrámů, zahrad, zatímco spolupracovník Jenšík se zabýval Prahou válečnou, sportovní, hospodskou, i pražským slovníčkem naučným. Kniha je kuriozní i jednou pikanterií: autorovo jméno muselo být redakcí staženo, protože Ravik měl již zákaz publikování. Na hřbetě plátěné vázby však Ravik zůstal, což se neobešlo bez odezvy.
• Praha 1973 • Knihu vydalo nakladatelství Práce roku 1973, • v plátěné vazbě s přebalem, •  fotografie dodal Bedřich Kocek, • grafické ilustrace s mapami a přebalem bylo dílem Václava Rytiny. • Kniha vyšla v nákladu 15.000 výtisků.•  Cena 29 Kčs. • Počet stran 212, map s grafikami objektů 9, • fotografie tvoří ucelené přílohy, jichž je v knize 6. • Kniha vyšla v edici Delfín • (24-009-73, 09/13).

/61/

Velká kniha o Praze
Kniha napravuje mezery předchozí knihy o Praze. I tentokrát se autor věnoval stavebnímu vývoji, a specializoval se na vyprávění o chrámech, palácích a jejich zahradách. Zvláštní kapitolu věnoval věžím a zvonům, ostrovům na řece, mostům, samozřejmě i Hradu a domům. Přitom zabydlel všechny objekty lidmi, kteří v nich působili. Z kapitoly o chrámech potom upravil zvláštní publikaci, pro nakladatelství Academia.
•  Praha 2000 •  Knihu vydalo nakladatelství Grémia (2000) ve spolupráci s Knižním klubem. •  (ISBN 80-86367-05-3 Regia), •  (ISBN 80-242-0429-0 Euromedia Group, k.s. •  Knižní klub Praha). •  Obálku vytvořila Monika Musilová, •  ilustroval významný grafik Karel Trinkewitz. •  Kniha je vydána v pevné vazbě a čítá 604 stran.•   Trinkewitzovy kresby jsou i na předsádce, a celkem se v díle nachází 112 ilustrací uvedeného mistra.

/62/

Praha známá – neznámá 
Tento název byl původním titulem Ravikova rukopisu. Jde o přepracované a doplněné dílo předchozího titulu. I zde je zachován sled autorova vyprávěním o chámech a synagogách, o starém Židovském městě, o věžích, zvonech, branách a fortifikacích, o palácích a letohrádcích, o zahradách a fontánách, o pražském souostroví, o mostech, Pražském hradu a domech v podhradí. Autor při zpracování díla využil roční nemocenské a prošel Prahou dům od domu, přičemž nevynechal ani románské sklepy a dvory.
•  Praha 2005  •  Kniha vyšla v pevné vazbě, čítá 608 stran a vydalo ji vydavatelství Levné knihy za 99 Kč roku 2005. •  Dílo ilustroval (jako u předchozího svazku) Karel Trinkewitz s použitím 112 grafik. •  Grafickou úpravu provedl VR Atelier. •  ISBN 80-7309-284-0, a EAN 9788073092771. •  Mapky a grafické zakreslení Královské cesty a Hradu, domů a ostrovů, Vyšehradu, paláců, mostů i chrámů s výraznými stavebními dominantami je dílem Václava Rytiny a jeho ateliéru. •  V tomto smyslu byl svazek výrazně vylepšen, a tedy doslov je věnován právě oběma významným výtvarníkům.

 /63/

Patnáct procházek historickou Prahou
Jde o výjimečné dílo, vydané v kartonové krabici – 15 kartonových listů, (vel. 41,5 krát 10,4 cm). Po grafické stránce jde o dílo Václava Rytiny, který na dlouhém formátu zakreslil tři panoramata Praha, mimo jiné pohled na Hrad. Krom toho je tu znázorněn Karlův most se všemi sousošími a jejich pojmenováním. Patří sem i Hrad, Královská cesta, Staroměstské a Hradčanské náměstí, dvanáctero apoštolů orloje, Václavské náměstí a památky Židovského města, části svatovítského pokladu, Petřín i Zlatá ulička. Na zadní straně jednotlivých karet autor (spolu s B.Křížovou) sepsal texty, legendy k obrázkům, vysvětlivky k pokladům, apoštolům, stavebním slohům, výrazným architektonickým objektům. Vzhledem k tomu, že 2 z patnácti kartonů jsou dvoudílné, jde vlastně o 17 obrázkových útvarů s relativně obsáhlým vysvětlením. Po grafické stránce jde o dokonalý soubor, který bude jistě pomáhat ilustračním dílům budoucích knih.
•  Praha 1991 •  Dílo bylo vydáno firmou Dialog a vytvořeno v pěti jazycích: krom češtiny též ve francouzštině, angličtině, němčině a italštině. •  Podle toho také bylo rozděleno označení jednotlivých částí do pěti ISBN. •   Tak Č – 80-85428-00-8 A – 80-85428-01-6 N – 80-85428-02-4 F - 80-85428-03-2 I - 80-85428-04-0

/64/

PRAHA město kostelů
Přes sto unikátních barevných fotografií této ojedinělé knihy seznámí všechny zájemce a návštěvníky Prahy s nejhodnotnějšími a nejzajímavějšími kostely od nejstarších románských rotund až po ojedinělé chrámové stavby 20. století. Úvodní text nahlíží do historického a architektonického vývoje těchto památek.
•  Praha 1995 •  Fotografie Jaroslav Kubec, Martin Stecker, Karel Neubert. •  Plánky Karel Zpěvák. •  Verze česká a německá, •  126 stran, vázaná s přebalem. •   112 barevných obrázků a 4 barevné plánky. •  ISBN 80-200-0516-1, •  EAN 9788020005. •  Cena 140 Kč (sleva). •  Vydalo nakladatelství Academie, Vodičkova 40, 110 00 Praha 1, •  www.academia.cz •  Praha 1995

/65/

Praha podle abecedy
Kniha vyšla trojjazyčně (česky, anglicky a německy), je zpracována tentokrát abecedně a na díle se podílela B.Křížová. Ravik vycházel z dosavadního souboru znalostí, tedy z již publikovaných informací o stavbách, umění a vývoji historických slohů, partnerka Křížová abecedu doplnila o všechny služby, včetně kulturních, a tedy se v díle našel abecední pořádek pro všechno, co příchozí z venkova anebo cizinec potřebuje vědět. Kde se nají, kde a kdy hrají divadla, jak a kde parkovat svůj vůz, jaké trasy má pražská doprava, ale jsou tady i informace o mostech, významných budovách, o chrámech a domech, také o palácích a Hradu.
•  Praha 1991 •  České vydání jako výchozí svazek má 313 stran, a obsahuje na příslušných místech abecedy kresby a plánky Hradu, Hradčan, Malé Strany, Královské cesty, mapu a kresby paláců, Kampy a mostů, chrámů a klášterů. •  Trojí vydání zajistilo nakladatelství Orbis roku 1991. •  (Anglická verze 345 stran, německá 349 stran). •  Krom autorů textu spolupracoval na grafice, kresbách a úpravě Václav Rytina s Naděždou Lexovou. •  Fotografie zajistil Bedřich Kocek. •  ISBN česky 80-235-0028-7 anglicky 80-235-0038-4 německy 80-235-0038-4

/66/

Praha – praktický průvodce
Jde o kapesního bedekra, na němž se krom autora podílel Josef Cincibus. V první části do strany 245 se uplatnil S. Ravik, ve vyprávění o domech, o cestě na Hradčany, o chrámech a palácích. Druhý z autorské dvojice odpovídá ve druhé části na otázky kam za kulturou a za dobrým jídlem, kde se ubytovat anebo vyhledat ošetření. V tomto průvodci tedy nalezne návštěvník Prahy skoro všechno, na co se potřebuje zeptat.
Praha 2001 •  Dílo vydalo nakladatelství Regia, čítá 399 stran, •   vydáno bylo roku 2001. •  Krom textu jsou do díla vkomponovány ilustrace Václava Rytiny. •  Obálku a grafickou úpravu zajistil VR Atelier. •  ISBN 80-86367-12-6.

/67/

Praha – praktický průvodce 
Jde o další upravené vydání předchozího bedekru, v němž nalézáme obojí – popis a výklad památek, průvodce Prahou a pokyny týkající se služeb všeho druhu – od kultury po parkování, zábavu, či dopravní síť. 
• Praha 2005 Bedekra v rozsahu 399 stran vydalo nakladatelství Levné knihy roku 2005.  • První část do str. 276 je dílem S.Ravika, druhá půle odpovídá na všemožné otázky, které si v Praze může položit cizinec anebo mimopražský návštěvník  • Na autorském zpracování v první půli díla se podílel autor, ve druhé části jeho kolega Ing.Josef Cincibus.  • Ilustrace jsou dílem Václava Rytiny, obálka a grafická úprava VR Atelieru.  • (ISBN 80-7309-277-8).  • Součástí díla jsou i mapky míst, jimiž procházíte, a díky grafice se tedy setkáte i s mosty, se světci radničního orloje, ba i se všemi stavebními dominantami Prahy, včetně Hradu.

/68/

Prague (Practical Guide)
Jde o kapesního bedekra pro anglicky hovořící návštěvníky Prahy. Jako u předchozích bedekrů je kniha rozdělena na dvě části – na historickou a stavební část, na atraktivní místa Prahy a na praktické problémy – od kultury, přes stravování až po lékařské ošetření. Na díle se podílel jak autor, tak jeho spolupracovník Josef Cincibus, který se věnoval druhé části díla. 
• Praha 2005  • Knihu vydalo nakladatelství Levné knihy roku 2005,  • svazek čítá 415 stran.  • Zatímco druhá polovina byla orientována na praktické rady, počínaje cestou za kulturními prožitky, prvních 288 stran je věnováno informacím o pozoruhodnostech Prahy, stylovému vývoji pražské architektury, ostrovům, palácům, domům v podhradí, ale i pozoruhodnostem rázu radničního orloje.  • Kniha byla vyšperkována grafikami Václava Rytiny a s jednotlivými světci orloje a s dalšími památkami se tu tedy setkáváme.  • Součástí díla jsou i panoramata města.  • (ISBN 80-7309-340-5).

/69/

PRAHA – magické město v srdci Evropy -  CD-ROM
Jde o turistickou encyklopedii Prahy, o texty nahrané ve verzi anglické a české podle předchozích bedekrů autora a J.Cincibuse.
• Nahrávku pořídil Václav Codl pro nakladatelství Levné knihy. • CD-ROM obsahuje více než 230 památkových objektů a lokalit, historické domy, náměstí, radnice, církevní památky, paláce, ostrovy, mosty, zahrady, fontány, plastiky. • Dále je tu zobrazeno více než sto kulturních zařízení, a jsou zde přetištěny i praktické informace. • Texty jsou dílem autorů „praktických průvodců“, copyright na realizaci CD si připsal Václav Codl. • V české verzi je pod titulkem PRAHA uvedeno „magické město ve středu Evropy", v anglické PRAGUE, „practical guide“.

/70/

Pražské hospody
Pětisetstránková kniha s podtitulem „Vyprávění o pražských restauracích, pivnicích, vinárnách, kavárnách, krčmách a knajpách vyšla s předmluvou rozhlasového komentátora Jana Petránka. Vydává se po restauračních podnicích současné i minulé Prahy, a to křížem. Začíná Obecním domem a míří cestou na Hrad a na Strahov, křižuje své vyprávění od Poříčí přes Jindřišskou a Vodičkovu ulici na Karlovo náměstí, a přidává hostince na Václavském náměstí či na Kampě. Hostince jsou oživeny slavnými, zejména literárními postavami, kabarety, a oživuje tak vzpomínkami i moderní podniky, které často na vlastní historii zapomněly.
• Praha 2006 • Knihu vydalo nakladatelství Levné knihy roku 2006 v pevné vazbě, kterou na deskách graficky zpracoval Milan Jaroš. • Graficky ilustrovali dílo Václav Rytina, Karel Trinkewitz, fotograficky doplnil Zdeněk Rerych. • Krom toho se tu nacházejí reprodukce hodnotných obrazů ze soukromé sbírky. • Celkovou úpravu díla zajistil VR Ateliér. • Cena bohatě ilustrovaného díla činila 99 Kč.
• V knize najdeme i staré jídelní lístky s dávnými cenami. • ISBN 80-7309-329-4.

Oblast: 

KARETNÍ HRY
Soubor prací autora a spoluautora Vojtěcha Omasty se stal encyklopedií karetních her. Autor řady děl započal svou práci (jako studentský karbaník) s pomocí světové literatury našeho největšího sběratele, již zemřelého Rudolfa Pavlíka. Spoluautor Vojtěch Omasta v závěru šedesátých let řediteloval továrně Piatnik v Praze, a umožnil tedy vydání prvního dvousvazkového díla právě v podobě karetní žolíkové hry. Krom toho obohatil text speciálními hrami moravského původu, které se pokusil s pomocí pamětníků znovu oživit. Knihy o kartách začali autoři zpracovávat po srpnu 1968, poněkud i z únavy doby, jako odpočinkovou práci pro sebe a jako potěšující dar tehdejším i budoucím karbaníkům. Do souboru bibliografických prací není započteno cca 10 brožur, (200 her, Tarot a menší knížky návodů), které jsou sice na trhu, ale oba autoři je zpracovávali pro firmu Piatnik Vídeň.

 /71/

Hráči, karty, karetní hry
Jde o encyklopedické dílo o kartách. Kniha nezůstala nic dlužna svému titulu: je tištěna ve dvou krabicích, běžné knižní velikosti – a to na volných karetních listech. Ty jsou pak označeny jednotlivými kameny (či barvami) a hodnotami, takže pomocí této soustavy bylo vytvořeno 216 stran na oboustranně potištěných karetních listech, vlastně na volných knižních stránkách. V díle nejde jen o výklad pravidel starých i nových karetních her, ale i o rekonstrukce her dávno zapomenutých nebo i o oživení her zapomínaných. Jsou tu však i dějiny karetní hry, a karetních listů vůbec, jsou tu vysvětleny i jednotlivé barvy a hovoří se i o slavných hráčích, často hazardních her.
• Praha 1969 • V sadách jdou za sebou hry hazardní i společenské, klasické a hospodské.• Autoři zveřejnili i sadu společenských her, pasiáns, hry žolíkového typu. • Obálku a vydání na karetních listech navrhl spoluautor Vojtěch Omasta, • knihy za 50 Kč vydalo nakladatelství Práce, • v nákladu 20.000 výtisků.

/72/

Pasiáns
Nastalo období, kdy autor bibliografie nemohl publikovat vůbec, nanejvýš pod cizím jménem (viz V.Nejtek). Vojtěch Omasta mezitím kapitolu Pasiánsů z původního vydání (zpracovávanou oběma autory) rozšířil, a vytiskl nejméně sedm knih, většinou pro zahraničí. Pro Slovensko roku 1990. Poslední kniha s tímto titulem bez uvedení Ravikova jména vyšla roku 1991 v Omastově nakladatelství Avoma.
Praha 1991 • Obálku vytvořil Zdeněk Hraba, graficky upravil František Fanta. • První vydání představovalo 15.000 výtisků. • Jednotlivých sehrávek pasiánsů je tu 72. • (24-100-69) • Kniha je brožovaná.

/73/

Světové karetní hry (Ďáblovo pokušení)
Šlo o vyloženou krádež autorského práva, protože firma INKTOS Karviná, vyloženě opsala kapitolu o hazardních hrách z prvního vydání her na karetních listech. Po poradě s prokurátorem jsme zažalovali dotyčnou firmu a policie si povolala k osvětlení oba autory. Spor se táhl skoro 10 let, autoři měli být jak se patří odškodněni, avšak po sdělení možné výše finančního vyrovnání bylo sděleno, že je firma v konkurzu. Policie se zajímala hlavně o Karla Šlapotu, podílníka firmy, který prováděl na díle grafické úpravy, a byl hlavní duší této zlodějny. Šlapota bez problémů působí dodnes v tisku, autoři nakonec a navíc zaplatili četné náklady řízení. Zbývá otázka kdopak byl potrestán, jak a za co. Ostatně tak či onak dříve nebo později zaplatí každý.
• Praha 1991 • Bez uvedení autorů • Vydání představovalo 20.000 výtisků, • knihu vydala firma INKTOS, • stran vázané knihy bylo 191, • ISBN 80-900755-0-9.

/74/

100 + 1 karetních her
Kniha obsahuje pět souborů karetních 122 her hazardem počínaje, přes lehké společenské hry až k náročným partiím typu bridže. Jde o upravené texty, původního vydání z roku 1969. Kniha je vázaná, autoři pokročili i ve výkladu partií a vydavatel si dal záležet na kvalitě sehrávek. Kvalitě vydání přispěl i karetní slovníček a základní pravidla karetních her vůbec.
• Bratislava 1993 • Vydalo vydavatelství Slovart Bratislava, • graficky dílo upravil František Jablonovský, • ISBN 80-7145-050-2. • Počet stran 335.

/75/

Mariáš
Autor, který pravidelně trénoval mariáš ve studentské koleji, sepsal na požádání vydavatele pravidla mariášové hry. Grafická úprava JIK; útlá brožovaná knížka je provázena grafickými ilustracemi jednotlivých fází sehrávky. Dílo čítá 71 stran a na polovině stran jsou bohatě ilustrované "barvy", počítání i fáze hry. Přináší i filologické obohacení, neboť obsahuje hojně užívané fráze karbaníků. Sedm kulí jako v Sarajevě je jen malou ukázkou bohatého frázosloví.
• Praha 1996 • Doporučená cena činí 69 Kč. •  I pro vyspělého mariášníka nebude od věci zopakovat si počítání karet, sehrání stovky, otázku kdy hrát sedmu, durcha, betla, ale také lízaný mariáš, mariáš křížový a licitovaný, ba i hru s počítačovým programem. • Jinak vydavatelem byl Astrosat, s.r.o.

/76/

Velká kniha karetních her
Na díle se podílel rovněž spoluautor Omasta, a v knize čítající 474 stran najdeme v patero blocích karetní hry nejrůznějších kategorií. Nejprve hry hazardní, poté společenské a nakonec i náročné hry, které méně závisí na štěstí a náhodě (např. nariáš či bridž). Knihu ve vázané podobě vydalo nakladatelství Regia.
• Praha 2000 • Obálka a grafická úprava je dílem Jindřicha Bartoše. • Obohacením knihy je vyobrazení jednotlivých sehrávek, jemuž jsou věnovány desítky stran. • V díle nalezneme i reprodukce starých karetních listů, a oproti předchozím encyklopedickým pracem obou autorů je sem vložena i zmíněná publikace o mariáši (viz položka 75.) • Cena 399 Kč. • ISBN 80-86367-00-2.

/77/

Karty, hráči, karetní hry
Kniha byla značně přepracována, doplněna o literární a operní díla, v nichž hrají karty svou významnou roli. Dílo obsahuje dějiny karet a karetních her, vysvětluje symboliku figur a barev (či kamenů), které se vyskytují v nejrůznějším provedení. Zejména pokud jde o vazbu literatury a historických postav ke kartám, je dílo značně obohaceno. V knize jsou obsaženy i karbanické zkušenosti Michala Horáčka nebo Karla Poláčka a mnoha dalších osob.
• Praha 2005 •  Kniha, kterou vydaly Levné knihy KMa • obsahuje 582 stran a téměř 400 her a bezpočet herních ukázek a rytin grafika Zdeňka Mézla. • Grafickou úpravu provedl VR ateliér, a jak dokládá počet stran, kniha vyšla ve vázané podobě. •  ISBN 80-7309-206-9. •  Cena činila 99 Kč.

/78/

Karty, hráči, karetní hry
Jde o rozšířené, doplněné vydání předchozí knihy. Kniha čítá 601 stran, byla obohacena o další zkušenosti literárních karbaníků, ale též o nové hry, které bylo třeba zrekonstruovat, protože až na Pošumaví, Klatovy a snad Plzeňsko se nikde nehrály. Jde o bulku a (či) dardu. Tato karbanická kapitola se oficiálně objevovala snad už v časech českého dramatika V.K.Klicpery.
Brzy potom také naposled. V díle, krom toho, že je rozšířené, se objevuje i kvalitnější tisk všech sehrávek i figur. Doplněny byly i soubory pokerových her. Na díle pracoval i spoluautor V.Omasta. Her, které v této encyklopedické práci vystupují je téměř pět stovek

• Praha 2007 • Knihu vydaly Levné knihy KMa, svými grafikami ji vyzdobil výtečný rytec Zdeněk Mézl. • Práci pomohl i VR ateliér, který přeskenoval všechny obrázky a provedl nové grafické úpravy díla. • Obálku vázané knihy vytvořil Milan Jaroš. • ISBN 978-80-7309-521-5. • Cena 149 Kč.

Oblast:  OSTATNÍ

/79/

Slušnost pro všední den aneb O společenském chování vážně i nevážně
Soubor vyprávění a pokynů o slušném chování, které se nese v duchu: Gentlemanem je ten, kdo nikdy nikomu vědomě neublíží. Ve dvaceti kapitolách jsou pojednána pravidla pro chování – vůči ženám, při stolování, o lidech mezi lidmi (na ulici jako v restauračním podniku či na sportovní tribuně), o styku v úřadech a písemných sděleních, o odívání, o tom kdo a kdy má přednost, o zasedacím pořádku, ba i o posledních věcech člověka.
• Praha 2000 • Vázanou knihu o 191 stranách vydalo nakladatelství Grémia ve spolupráci s Knižním klubem roku 2000. • Dílo obohatily zejména desítky ilustrací Wintra-Neprakty. • O obálku a grafickou úpravu se postaral Jindřich Bartoš.
• ISBN Grémia 80-86367-02-9, • Euromedia Group–Knižní Klub 80-242-443-6.

/80/

Cirkus pětikoruna
V souboru vzpomínek na dětství je prvořadou událostí vznik cirkusu, jehož název byl odvozen od výše vstupného a od počtu cirkusáků. Stalo se ve městě Jemnici na jižní Moravě, když autorovi, tehdy řediteli cirkusu bylo 12 let. Je tu i povzdechnutí, že direktor cirkusu bez šapitó neměl ani ponětí o tom, že bude jednou vystupovat v největším cirku dějin pro 15 milionů lidí. Nalezneme zde i vzpomínky na kolegy, kteří mezitím poumírali, ale i na léta válečná, na příbuzenstvo i na studia, zejména na College of Arts v Bagdádě.
• Praha 2000 • Brožovanou knihu s autorem v cirkusovém odění na obálce vydalo nakladatelství Futura. • ISBN 80-85523-64-7. • Kniha čítá 102 stran včetně obrazové přílohy (9 stran) a ukázky z autorova sešitu z 1. třídy obecné školy. • Dozvíme se tu například, že „lépe dobře spořiti, nežli mnoho robiti“. Též se tu dovídáme z dětského rukopisu, že „chodívám k uzenáři za desetihaléř koupiti salám. Za 10 haléřů mohu si koupiti péro nebo papír.“

/81/

Cesta za životní šancí aneb Jak volit povolání
Je to jediná, jinak dosti pracná vázaná publikace o volbě povolání, kterou autor mohl vydat v letech normalizace. Stalo se tak proto, že nakladatelství pro titul nemohlo zajistit jiného autora. V knize je i pasáž: Proč mám rád své povolání, výsledek ankety, kterou uspořádaly ve dvacátých letech Lidové noviny. V knize lze objevit i pasáže, jaké má mít uchazeč předpoklady pro jednotlivé obory. Dílo obsahuje i jistotu, že člověk, který se nevzdává a jde vytrvale za svým cílem, nakonec realizuje své zdánlivě nesplnitelné sny.
• Praha 1985 • Knihu vydala roku 1985 Mladá fronta. • Vázaný svazek byl pořízen za 22 Kč, fotografie vytvořil Bedřich Kocek, obálku navrhl Adolf Pražský, grafickou úpravu zajistil Jiří Kreuziger. • Kniha vyšla nákladem18 tisíc výtisků • (601/22/85.6, 23-005-85). • Knihu lektoroval dnešní univerzitní profesor Oldřich Uličný, který byl v tomto čase ve stejném existenčním tlaku jako autor publikace. • Dílo mělo 195 stran.

/82/

52 zastavení s Josefem Hlinomazem
Ve skutečnosti by dílo patřilo mezi nevydané svazky. Vzhledem k tomu, že bude na pokračování vycházet v Pozitivních novinách, musíme zpřesnit, že setkání autora s hercem, klavíristou a malířem bylo více než sto. Plodem bylo dílo čítající 52 rozhovorů autora s Josefem Hlinomazem na nejrůznější témata, která připustil tehdejší režim. Fotografiemi doplní dílo Bedřich Kocek a salonní fotograf Hlinomazových obrazů Jaroslav Kubec.
• Praha 1972

Již uveřejněné části knihy v Pozitivních novinách najdete zde

 

NEVYDANÁ DÍLA

/83/

Pandořina skříňka
Jde o jednu z prvních publikací o životním prostředí, o klimatických změnách, přelidnění planety, o stavu vod a ovzduší, o vztazích mezi lidmi (společenská ekologie) a o dalších problémech, o nichž se dnes bouřlivě diskutuje, zatímco počátkem sedmdesátých let se ani slovo ekologie prakticky nevyskytovalo. Jde o 235 rukopisných stran (A4) a o povaze knihy svědčí tři řádky z poslední strany. „Život člověka se nezmění dřív, než budeme prosyceni jinými idejemi než dnes, kdy své představy odvozujeme ze zatuchlých časů vrcholné státní svrchovanosti.
Rukopis byl odeslán do Kolína nad Rýnem Bedřichu Utitzovi, zakladateli nakladatelství Index. Ten na místo jména autora uvedl šifru XYZ. Když podával zprávu o Svobodné Evropě „kapitán Minařík“, zmínil se i o tomto titulu, který Svobodná Evropa chtěla získat a nezískala. Bohužel, tehdy i potenciální vydavatel neměl představu, že problémy, které dnes hýbou světem, budou jednou tak aktuální.

• Praha 1972

/84/

Čas velkých rozhodnutí 70. léta 20. století
aneb Svítání v soumraku
Dílo o rozsahu 76 strojopisných stran (A4) se zabývá vlnami času, které pulzují každých 500 let. Ze sledování dějů a převratů v minulosti, zhruba 6000 let zpět, vycházela zásadní změna na přelom dvou tisíciletí. Zobrazením kritických momentů nazrávajících změn dospěl autor k obrazu svítání v soumraku, k naději, že stojíme před velkým přelomem.
• Část myšlenek převzatých z rukopisu se objevila v díle Poselství věků (Z.Kinkorová, 1999, str.30n.

/85/

Koho jsem potkal cestou
Práce představuje 344 strojopisných stran - jako výsledek práce v roli odborného poradce (research fellow) Severoatlantického paktu. V této roli navštěvoval autor dvousvazkové studie mediální odborníky západního světa, navštěvoval právníky, parlamentní komise i ředitele západních rozhlasových a televizních stanic, ale také významné osobnosti (mj. Jana Pavla II); jako historik však nepominul ani jedinečné památky, které znal z teoretických studií, nikoliv však shlédnutím skutečných mistrovských děl. Aby zkušenosti neupadly v zapomnění, sepsal své vzpomínky do svazku, který je uložen v pětimetrové polici, budované z literárních děl, psaných v čase, kdy jsme nedisponovali počítači.
• Praha 1992 

Již uveřejněné části knihy v Pozitivních novinách najdete zde

/86/

Závěrečná zpráva o demonopolizaci médií ve střední Evropě
Jde o zprávu, která řeší nedostatky mediální sféry v našich končinách, problémy řízení, privatizace, kapacity reklamního trhu, který financuje komerční rozhlasové a televizní stanice. Celková studie anglická a česká tvoří celek o 77 stranách, a představuje vyloženě, jak bylo požadováno Bruselem, akademickou úroveň. Pozoruhodné bylo, že o text se zajímal pouze Brusel, který práci ohodnotil.
• Praha 1992 

/87/

400 dní na horké půdě Iráku
Dílo sepsané po návratu ze studií arabštiny na College of Arts v Bagdádu. Dílo má 72 stran a je doplněno mapami a ilustračním doprovodem. Autor popisuje život v této zemi opakujících se převratů. Jako student se dostal i do památkových končin mimo hlavní město, vyzkoušel si jako absolvent Karlovy univerzity život v tamní vysokoškolské koleji a vyučoval arabské studenty, připravující se na studium v Československu češtině, prostřednictvím arabštiny.
• Praha 1963

/88/

Ekonomické aspekty vývoje zbrojního průmyslu
Disertační práce o rozsahu 640 stran ve dvou svazcích. Autor sledoval technický vývoj pancéřovaného loďstva v 19. a 20. století, vývoj střel, legování ocelí, a nástup těžebních firem, jakmile některý z barevných kovů projevil očekávané vlastnosti ve zbrojařském vývoji. Tato disertační práce byla doporučena k otištění. Její hodnotu dnes s odstupem času můžeme ocenit zejména objevem globalizace, (tento pojem jsme tehdy neznali), který evidentně začal ve sféře zbrojení a vývoje pancéřování válečných plavidel.
• Praha 1957

/89/

Naděje za mřížemi - Sedmdesátá léta
Text odeslaný do zahraničí; jde o analýzu stavu společnosti a současně o žalobu, která má v závěru obžalovací text, včetně paragrafů za všechny přečiny minulého režimu. V textu nejde jen o ekonomiku, ale i o formu moci a utrpení lidí. Ukazuje se tu, jak se totiž totalita projevuje na zdraví, psychice, sebevražednosti, a to všechno je navíc doloženo konkrétními ciframi. Ve třetím bodě obžaloby je citát čínských taoistů. „Velcí vládci jsou ti, jejichž existenci lidé nepozorují.Menší jsou ti, k nimž jsou lidé připoutáni , a které chválí. Ještě menší jsou ti, kterých se bojí. A nejmenší jsou ti, jichž si neváží.“ Závěrem se vrací autor k Juliu Caesarovi a Zápiskům o válce galské. Caesar tu totiž odpovídá na otázku, proč bohové dopřávají zlu, aby se rozhojnilo. Jak usoudil, děje se tak proto, aby připravili zlu nejotřesnější konečný pád. „A já dodávám, že jen na pozadí prosperujícího zla mohou uzrát pevné charaktery, které jako nástroje bohů vykonají historickou spravedlnost. Nebude-li tato úloha svěřena naší generaci, pak to budou rozhodně naše děti, o jejichž zocelení jsme povinni se postarat.“ A tím je tento spis, čítající 197 stran vysoce aktuální.

/90/


Sedm pečetí apokalypsy a síla slabých - Sedmdesátá léta
V Apokalypse, jak známo, je nejprve zlomeno sedmero pečetí, které otevírají trest lidem na zemi. Kupodivu – jak sucho, tak zrudnutí moře, přemnožení škůdců a jiné pohromy se již staly skutkem, a zdá se, že zlomeny byly již všechny pečeti. Proto záleží na silných, aby vedli slabé, ale právě slabí mají sílu, aby oslovili lidstvo třetího tisíciletí. Tento svazek, čítající 114 rukopisných stran teď ovšem patří k napolo vydaným dílům, protože druhou polovinu, „sílu slabých" vydaly Pozitivní noviny (Hus, Chelčický, Komenský, Havlíček, T.G.Masaryk)

Příběh první:   Jan Hus - Svědomí proti autoritě a dogmatu
Příběh druhý:  Petr Chelčický - Duch proti moci
Příběh třetí:    Jan Amos Komenský - Každý svým knězem, filosofem a králem
Příběh čtvrtý:  Karel Havlíček Borovský - Jedinec proti násilí
Příběh pátý:   Tomáš Garrigue Masaryk - O síle slabých

/91/

Kříž náš vezdejší - Sedmdesátá léta
Byl to první autorův pokus o zpracování Nového Zákona. Historie Ježíše je tu pojata na 100 stran jako jistý model našeho života. Každý z nás, jak transponuje autor Ježíšovu cestu, nese svůj kříž vezdejší, samosebou až na Golgotu.

/92/

Akademická práce uzavírající studia na VŠE
Autor studoval postgraduálně na Vysoké škole ekonomické, a to obor financování a cen. Studium mu značně pomohlo při tehdejších a současných analýzách stavu ekonomiky. V závěru studia odevzdal práci z oblasti, které nejlépe rozuměl – pracoval totiž podniku invalidů META, který zaměstnával na 4 a půl tisíce invalidních osob. Práce se tedy zabývala propočtem nejvhodnějších výrobních programů, cenovou politikou a právě zajišťování existence tělesně postižených občanů. Což je největší slabina současných poměrů v České republice. Studie má rozsah diplomové práce, a činí 54 stran A4.
• 1985

/93/

Kterak jezdit na hrady
Jde o dílo čítající 239 stran. Krom autora (jako na Toulkách Prahou) spolupracoval Miloslav Jenšík. Bohužel v okamžiku dokončení měli zákaz publikování oba dva. Rukopis se zabýval jak stylovým vývojem, stavební technikou, tak i sbírkami na jednotlivých památkách, osobnostmi, které hrály v této souvislosti roli. Hovoří se tedy i o zbrojní technice. Kniha nepostrádá ani slovník začínající stavebním výrazem „abakus“ a končící „žebrem“, nosným architektonickým článkem a žejdlíkem, co by mírou. Dnes už je, bohužel, knižní trh hradní literaturou doslova přesycen. 
• 1972

/94/

Kabinet kuriozit
Rukopis o rozsahu 300 stran vznikal současně s vyprávěním o zapomenutých osudech. Jde totiž i v tomto případě o zajímavé postavy, nikoli osobními osudy ale kuriozními zájmy. Přitom se setkáváme i zde s velmi kultivovanými osobnostmi. Jednou z nich byl sběratel starých tisků, Josef Schejbal, správce zámku Sychrov. Do jeho sbírek patřila i literatura o mistrech popravčích, dokonce si i nějakou použitou oprátku (nosící prý štěstí) opatřil. Jinou osobností byl malíř Ladislav Karoušek, vynikající v modelářství, právě tak jako jiný mistr štětce, syn Cyrila Boudy – Jiří. Ten tématicky i ve skutečnosti propadl železnici, a vydal dokonce karty se železniční tématikou. Na čas si dokonce i byt v luxusní vile zařizoval jako interiér železničního vozu. Mimochodem tento člověk se svou manželkou trvale restaurují slavný Langweilův model města Prahy, vystavený v městském muzeu na Poříčí. Básník Zdeněk Kriebel si zase v brněnské vile zbudoval monstrózní železniční sál, v němž jen lokomotiv bylo okolo pěti stovek. Tak autor objevil sběratele šišek, karet, peněz všeho druhu, mravenců, námořních bitevních lodí, tvůrce dřevěných orlojů, sběratele vyznamenání, vojáků a četné jiné osoby, které zdaleka nebyly zajímavé jen sběratelskou vášní. Z velké části vyšly tyto osobnosti, většinou časopisecky jen v tisku, převážně v zaniklém Světě v obrazech. Pouze několik obrázků B.Kocka z této kolekce vyšlo ve francouzském časopise určeném pro „patafyziky“.
• Praha 1967

/95/

Olšanské hřbitovy
Jde o svazek čítající 406 stran s evidováním čísla hrobu významné osobnosti, též životopisných údajů, a u umělecky ztvárněných pomníku jsou evidováni i kumštýři, kteří hrob často nesmírně hodnotnými plastikami ozdobili. Nejde o maličkost – protože na Olšanech se nachází druhá Praha, milion lidí ve 100 tisících hrobech. Slavínem se staly mnohem dříve než vznikla hodnotná hrobka velikánů na Vyšehradě. Takže tady nalezneme Karla Havlíčka Borovského, Elišku Krásnohorskou, Ladislava Stroupežnického, celou rodinu Mánesovu, ale také Jana Wericha s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem. Rovněž je tady pochován Vladimír Menšík. Nelze zapomenout ani na legionáře, na dcery a syna TGM, Herberta. Básník Viktor Dyk, sokolové Tyrš s Fügnerem pak budou jednou autorovými sousedy. Je tu pohřben posléze i Jan Palach. Co se počtu a velikosti významných osobností týče si prostě Olšany s Vyšehradem přinejmenším nezadají.
Vzhledem k tomu, že autor na tomto prostoru, v němž rozbíhal své infarkty ztrávil dva roky, nelze se divit, že mocný svazek tohoto díla slouží dnes autorovi jako pomocný slovník. K vydání tato práce nejspíše nebude, protože „memento mori“ strašilo bývalý režim, a dnes sebelépe zpracované dílo o hřbitovech není komerčně vůbec výnosné.
• Praha 1980

/96/

Vinohradský hřbitov
Jde o dílo rozsahem menší, protože neporovnatelně menší je i hřbitov sám (ve svazku jde o 75 stran). Přesto jsou tu pohřbeni Jiří Šlitr a Jiří Grossmann, býval tu uložen Vlasta Burian, Theodor Pištěk, Otto Guttfreund, malíř Vratislav Nechleba, Strettiové, architekt Jan Kotěra, profesor Vladimír Vondráček, autor třísvazkových pamětí, autor Broučků Jan Karafiát, Karel Václav Rais a mnoho dalších bytostí. Jako v předchozím případě, slouží dnes „inventarizace“ nebožtíků se všemi daty nejspíše jako pomocný slovník autora. Nejspíše by nám posloužil v čase dušiček k připomenutí, kde tu či onu významnou bytost hledat.
• 1980

 ?

Což nemá být konec – neboť dokud autor udrží v ruce pero a dosáhne na svůj notebook, rodí se nové dílo, byť ještě nepojmenované, anebo dokonce pojmenované, ale nevyzrazené.
Jinak do stovky literárních děl neschází mnoho. Není sem zařazen ani pokus o detektivku, kterou autor v době, kdy se tento žánr bohatě platil, vyzkoušel jen proto, aby si ověřil, že neohrnuje nos nad levnou branží jen proto, že by pro něj byla tato laťka nedostupná.
V době působení ve Světě v obrazech vydával Klikaté cesty, vlastně pokračování ekonomických analýz, které dříve psával pro Otu Šika. Nějakých padesát pokračování, než tyto cesty „tuze klikaté“ vyhodili z vydání, vlastně napsal další knížku.
Krom toho tu byl seriál interiérů slavných lidí, a pravidelný sled kunsthistorických památek, na jejichž vydávání spolupracoval s pracovnicemi Uměleckohistorického muzea.
Měla by sem patřit i knížka povídek, literární prvotina, která nespatřila světlo světa, a leží dosud v autorově archívní krabici. Autor se v tomto díle vlastně učil psát, formulovat, uvádět tragikomické děje té doby, tedy počátku padesátých let do literární podoby.


► Přehled všech článků S.Pejčocha-RAVIKA uveřejněných v Pozitivních novinách

Toto je jediný dostupný kompletní přehled díla PhDr. Slavomíra Ravika na internetu, který je autorem osobně revidován a průběžně doplňován o nové změny.
Cílem Pozitivních novin je uveřejnit v PN postupně z každého díla konkrétní ukázku v podobě samostatného článku, který by přiblížil danou knihu čtenářům a probudil v nich zájem a potřebu si ji přečíst.
Odkazy na jednotlivé články budou postupně vkládány do přehledu díla.

Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 01. 2008.