Ing. Emil Burák, PhD: POZITIVNÍ MYŠLENÍ IV. – Životní mise, čajovny a tajemství

Rubrika: Publicistika – Postřehy

             

Seriál na pokračování: POZITIVNÍ MYŠLENÍ

  I. – Obrovské rezervy                                
  II. – Ráj a peklo                                          
       III. – Slovenská cesta a 7 principů                     
           IV. – Životní mise, čajovny a tajemství                  
            V. – Denní masírování hlavy (Autosugesce)         
 


AUTOR:
Ing. Emil Burák PhD.

* 17.05.1963 Stropkov
náměstek generální ředitelky DRSR pro kontrolu daní a daňovou exekuci, manažer


VZDĚLÁNÍ:
Vystudoval Ekonomickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (1991). Od roku 1994 – 1999 absolvoval postgraduální (externí) doktorandské studium se specializací na Management financí v odboru Ekonomiky a řízení podniků, v rámci systému celoživotního vzdělávání různé manažerské kurzy i projekty v letech 2003-2006 v SR i v zahraničí.

PRAXE:
Dosud má za sebou více než 20-letou pracovní kariéru, z toho nejvíce pracoval v sektoru služeb, financí a řízení. Z toho 10 let jako topmanažer v privátním sektoru (banky) v Bratislavě a státním sektoru (daně) v Banské Bystrici. Pracoval v různých funkcích – jako obchodník (Restauracie D.Kubín 1985-1990), kontrolor (Daňový úřad D.Kubín 1990-1997), jako bankovní a finanční manažer v letech 1997-2002 v Bratislavě (např. ředitel controllingu, viceprezident banky, generální ředitel sekce banky, branch manager pro retail), ekonomický ředitel televize, od 2/2003 jako náměstek generálního ředitele Daňové správy SR pro kontrolu a exekuci. Tři roky (2003-2005 Fakulta financí) učil externě na Univerzitě Mateja Bela v B. Bystrici.

Z TOHO V DAŇOVÉ OBLASTI:
Dosud v daňové oblasti odpracoval 12 let (7 let ako kontrolor - daňový audítor, 4 roky jako náměstek GŘ pro daňovou kontrolu a daňovou exekuci, rok na Daňové škole v oblasti vzdělávání jako metodik vzdělávacích projektů).

V současnosti (od 9/2006 doteď) pracuje v oblasti vzdělávání /Daňová škola DRSR v B Bystrici/, je členem mezinárodní expertní skupiny EÚ – v rámci projektu FISCALIS pro oblast vzdělávání. Současně jako autor, nezávislý ekonomický publicista – píše do několika časopisů především k problematice daní, financí, managemetu a řízení výkonů.
Je ženatý a má jedno dítě.

TVORBA:
Celkově dosud napsal 6 knih a více než 700 odborných článků orientovaných na ekonomiku, řízení, daně, podnikání a sebeřízení.
KNIHY:
Daně na hraně (2000, Sepi Žilina)
Daňová optimalizace (2002, EPOS Bratislava)
Automanagement podnikatele (2003, EPOS)
Daňové plánování a daňové výdaje (2004, EPOS)
Pohodou k prosperitě – Wellness a Carpe Diem (2005, TESFO Ružomberok)
Pohodou k prosperitě II. – Slovenský profesoring štěstí (2006, TESFO)
ČLÁNKY:
Přes 700, v roce 2007 aktuální příspěvky – např. v Eurobiznise, Hospodářských novinách, Management, mzdy a finance, Profitu, Veřejné správě, Produktivitě a inovacích, atd.

PROJEKTY:
Zvýšení efektivnosti daňové kontroly Daňové správy SR z 20% v roku 2003, na 60% v roku 2004-2005 (především přes Vytvoření systému měření výkonů pro jednotlivce i kolektivy).
Vybrané knihy a články jsou využívaným podkladem pro SAV - Jazykovědný ústav v rámci projektu tzv. Národního korpusu.

Profil převzat ze serveru OSOBNOSTI.SK

POZITIVNÍ MYŠLENÍ  IV. – Životní mise, čajovny a tajemství 

Problematikou kvality života z pohledu sebeřízení (automanagement), řízení výkonů (performance management) a poradenství života (life management) se zabývám už několik let.  Překvapuje mě, jak málo koncentrovaných informací k psycho-pohodě se nabízí v našem internetovém prostoru.
 
Ne slepičí polévka z Ameriky, nýbrž domácí guláš pro duši  
Termín „wellness“ umístily do svého záhlaví téměř všechna lázeňská zařízení, léčebné domy a hotely, ale žádný z nich nenabízí komplexní wellness – tj. stejnou mírou ve prospěch těla i duše. Nabízejí se rozmanité meditační kurzy, masáže, relaxační techniky, cvičení (například pod pyramidou), kalanetika, hydro- a elektromasáže či akupunktura.
To všechno jsou vynikající léčivé cesty pro tělo, nikoliv však pro duši. Není mi doposud v podmínkách SR známo jediné zařízení odpočinkově-relaxačního hotelového typu, které by aktivněji nabízelo svým hostům a návštěvníkům rovněž miniprezentace, poradenství, přednášky a semináře pod kuratelou lektorů – odborníků na psychiku, motivační energetizaci a life management.
Slovenského guláše pro slovenskou duši je stále trvalý nedostatek (výjimkou jsou knihy Pohodou k prosperitě I. – III. z let 2005-2007 a Pozitivní myšlení – jak začít - z roku 2008), třebaže různých kuchařek a receptů na to, jako vařit, nabízí každé vydavatelství i knihkupectví trvalý přebytek a dokonce jsou tím přecpané také všechny televize.
 
Podnikatelská příležitost
Od roku 2007 jsem rozšířil svoji vlastní autorskou práci ke vzdělávacím aktivitám o life management a „národně-buditelskou“ literární činnost také na časopisy (např. Celoroční rubrika LIFE MANAGEMENT v dvojtýdeníku Profit v roce 2007) a vybrané portály (např. www.asvet.sk – odborný blog, www.zivnostnik.sk, www.einfo.sk).
Zcela mi však v SR schází samostatný televizní seriál nebo internetový portál nazvaný LIFE MANAGEMENT – prakticky a specificky v podmínkách Slovenska. Samozřejmě bych ho mohl založit sám, ale je to zároveň inspirace pro ty, kteří hledají vhodná témata a vyhledávají investiční příležitosti. Proto ji dávám do pozornosti také cestou této úvahy!
 
Čajovny a esoterika přispívají k pozitivitě?
Z hlediska určité komunity lidí, které vědomí, psychotronika, esoterika a jiné rozměry metamorfóz duše zajímají ve větší míře než většinu populace, lze konstatovat, že nejvíce slovenských příznivců tohoto směru se evidentně nesdružuje v kavárnách, vinárnách, diskotékách anebo pivárnách – ale nejspíše v čajovnách.
Z hlediska dostupných informací na tuto problematiku nejvíce koncentrovaných mají v podmínkách SR asi nejširší nabídku dvě portálové databanky: www.vedomie.skwww.ezoterika.sk.
Představování komplexního poradenství života v podmínkách SR se prozatím nerozvíjí adekvátním tempem a úměrně směřování moderní společnosti. Není žádoucí, aby life management byl vnímán negativně a ve spojitosti s jakýmsi podezřelým příznakem – například exotiky, či s psychotronickým podtónem (například tím, že by sdružoval věštkyně, různé lidové léčitele apod.). Tomuto pojmu fandí málo lidí, protože pro řadu z nich je to zcela neznámá kategorie a nevidí v ní tu správnou šanci pro dostupný a rychlý způsob zlepšení kvality vlastního životního stylu.

 
Naše životní mise
Každý člověk má v systému vybudovaném lidskou populací své místo. Někdo
významnější a příjemnější, jiný méně atraktivní. Já osobně, jakmile jsem dovršil a překročil čtyřicítku, stále častěji přemýšlím o svém vlastním poslání. Zajímá mě, zda modus vivendi (způsob života), kterým žiji, je v souladu s tím, co chci, dokáži, a zda odkaz a brázda, kterou se snažím zanechat a vyrýt, i poselství štafety odevzdávané mému synovi jako pokračovateli rodu (následníkovi trůnu :- ) jsou správné. Myslím si, že je přirozené u každého racionálního člověka s aktivním přístupem a pozitivním myšlením předpokládat pragmatické a lidské chování.
Naše životní mise (poslání) se mohou v mnoha odstínech významně lišit, jsme přece lidé různí. Důležité je, aby základní barva, která má jméno „malovat co nejlépe štětcem člověčenství“ byla stejná a pokud ne zcela totožná, pak alespoň co nejvíce podobná barvě humanizmu v tom nejmilejším a nejpozitivnějším slova smyslu.   
 
Žij a nechej žít
Vhodným úmyslem pro standardní životní mise je cíl prožít harmonický, pestrý a zajímavý život, něco po sobě zanechat a něco před odchodem do věčných lovišť také vytvořit. Jsme dirigenty vlastního života, jenomže ne všichni máme tu silu, vůli a schopnost na rovinu si to přiznat. Je jednodušší vinit za všechny neúspěchy osud a sobě připisovat jen úspěchy. Ale toto je směska falešných tónů. Musíme si umět upřímně přiznat vítězství i prohry, poznat svoje přednosti i nedostatky, ale především zůstat za všech okolností hlavně člověkem respektujícím živé organizmy (lidi a člověčinu, faunu a flóru) jako ty největší poklady světa. Až potom být také člověkem – predátorem, který se v boji o přežití na scéně zvané džungle života snaží utrhnout něco pro sebe podle hesla „nikdy nic nikomu, jenom sobě samému“.
Asi tradičně sympatickou zůstává taková životní cesta, která doporučuje každému vést vlastní styl života tak, aby neublížil jiným, byl v co největším souladu a shodě s okolím i sebou samým, vytvořil rodinu, vychoval potomstvo, vytvořil hodnoty v práci a pomáhal co nejvíce lidem...
 
Kapitáni duševních korábů
Jestliže si v duchu představím řetězec nejčastějších životních poradců v SR, kromě rodiny a učitelů, jakož i kolegů na pracovišti a dobrých sousedů, pak je to asi podobné linii zpovědníků „farář, lékař, fiškál, psycholog, sociolog...“. Uvedení „kapitáni duševních korábů“ mají společného jmenovatele v tom, že by dokázali předložit tisíce lidských příběhů, které život a osud jejich klientům napsal. Je na škodu věci, že neexistuje, podle mého názoru, dostatečný integrátor a koordinátor toho, aby to všechno dovedl sesbírat, seřadit, lexikologicky vyhodnotit a nabídnout v jednoduché úpravě, aby bylo možné si z těchto příběhů vzít životní ponaučení zabraňující našim každodenním přešlapům a pochybením.
 
Trojité poselství
V životním poradenství (life management) hlavní mise zanechává následující jednoduché poselství pro spokojený život:
 
1/ SNY, CÍLE a PLÁNY: Je nutné mít v životě své sny a cíle. Je potřebné rozhodnout se pro své životní poslání, které je důležitější než samo povolání. Jestliže už uděláme první vážný krok a vybereme si vlastní životní misi, pak je nutné neustále usilovně trénovat, abychom dokázali naplnit i druhý a třetí krok.
2/ PRÁCE a PŘÍPRAVA: Tím druhým krokem je pracovat a připravit se co nejlépe tak, abychom svoji misi v životě dokázali naplnit co nejlépe.
3/ NÁSTUPNICTVÍ: Tím třetím krokem je asi nástupnictví a jeho zvládnutí. Abychom v tom, co jsme ve svém životním poslání dokázali a v čem jsme podle sebe nejlepší, vycvičili, vytrénovali a zaškolili někoho dalšího, kdo v dobré a moudré věci dokáže po nás převzít dědičnou (rodinnou anebo nerodinnou) štafetu a pokračovat v precizování a zdokonalování započatého díla.   
 
Tajemství
Všichni v životě hledáme recept na spokojenost, úspěch, štěstí, radost a prosperitu. Tajemství v daném směru jsou z hlediska life managementu velmi jednoduché. Často jim rozumíme, ale chybí ochota chtít je zařadit jako systematické pravidlo do vlastního životného stylu.
V 4/2008 vyšla na Slovensku kniha „TAJEMSTVÍ“ (Vydavatelství IKAR Bratislava 2008), která je praktickým receptářem jako lehce, moudře a efektivně zvládat život.
Univerzálních receptů je vždy dostatek (i když se různí). Ale jednotlivec potřebuje pro vlastní zadostiučinění a seberealizaci - více než univerzální recept - svůj vlastní – na svou osobní míru. Tajemství jeho nalezení se ukrývá v individuální dispozici. Vůle, víry a vytrvalosti každého z nás osobitně.

/ P o k r a č o v á n í ! /

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Ing. arch. Miloslav Heřmánek
http://hermanek.info/reference/  http://hermanek.info/
http://navolnenoze.cz/prezentace/miloslav-hermanek/

Překlad do češtiny © Zita Mudráková

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 05. 2008.